הדפסה

מדינת ישראל נ' דנון

בפני כב' השופט שמואל מלמד

המבקשת
מדינת ישראל

נגד

החשוד
מי-טל דנון

<#1#>

נוכחים:
ב"כ המבקשת משה פויסטרו
ב"כ החשודה עו"ד אבי כהן
החשודה בעצמו בליווי שב"ס

פרוטוקול

עו"ד כהן :
אבקש מינוי.

<#2#>
החלטה

אני ממנה את עו"ד כהן מטעם הסנגוריה הציבורית לייצג את החשודה בהליך זה.

<#3#>

ניתנה והודעה היום ד' כסלו תשע"ד, 07/11/2013 במעמד הנוכחים.

שמואל מלמד, שופט

נציג המבקשת:
חוזר על הבקשה. אין לחשודה עבר. היא מוכרת בתחנה מאירועי אלמ"ב. באירוע הזה היו שתי קריאות למשטרה. למרות שהיא טענה שהוא תקף אותה אך עליו יש סימנים. היא שרטה אותו בצוואר ולא נתנה לו לצאת מהבית וכל זה מתלווה עם אלימות כלפי השוטרים ואני מפנה לדוחו.

ב"כ החשודה:
אני מבקש לשחרר את החשודה בערבות עצמית וערבות צד ג'. אני הגעתי מסמך לבית המשפט מצנעת הפרט. ברור שיש מקום כאן לשחרור. היא עצמה התקשרה למשטרה ואין לה עבר פלילי. אני מפנה לחשש לבריאותה. אני הבנתי שהתיק החל שכן המתלונן אשר הם נפרדו בא לקחת את הדברים והוא חזר לשימוש בסם וזה עצבן אותה. אני מבקש שהחשודה תלך לבדיקה מבחוץ.

<#4#>
החלטה

לפניי בקשה להארכת מעצרה של החשודה, שנעצרה בחשד לביצוע עבירות של אלימות כלפי בן זוג. יצוין כי נמצאו חבלות אל בן הזוג. יחד עם זאת, החשודה טענה לאלימות כלפיה והמתלונן נחקר גם הוא תחת אזהרה.
בנוסף, קיימות ראיות בתיק לאלימות כלפי השוטרים של החשודה.
לחשודה אין עבר פלילי אך קיימים שני תיקי מב"ד פתוחים שאחד מהם עניינו תקיפת שוטר.
בנסיבות אלה אני מוצא, אפוא, כי ניתן להסתפק במקרה זה בחלופת מעצר הולמת.
בהקשר זה לא למותר לציין כי, על פי הוראות הדין, מעצר שלפני הגשת כתב אישום נועד לצרכי חקירה בלבד, להבדיל מצרכי ענישה או הרתעה. השאלה הטעונה הכרעה בבקשה זו אינה, אפוא, אם החשודה ראויה לעונש בגין המעשים שבביצועם נחשדת או אם יהא במעצרה כדי להרתיע עבריינים-בכוח, אלא אך ורק אם מעצרה אמנם חיוני ונדרש לצרכי החקירה. יתר על כן, כמצוות המחוקק, גם בהתקיים חשד סביר ועילת מעצר על בית המשפט לבחון אם ניתן להשיג את מטרת המעצר האמורה בדרך חלופית של שחרור בערובה ובתנאים אשר פגיעתם בחירות החשודה פחותה מזו של מעצר.
והנה, עיון ברשימת פעולות החקירה הנדרשות, אשר הוצגה לפניי, מעלה כי מדובר בפעולות חקירה שניתן למנוע את שיבושן באמצעות קביעת תנאי שחרור וחלופת מעצר מתאימה.
אשר על כן אני מורה בזה על שחרורה של החשודה בערובה ובתנאים, כדלקמן:
התחייבות עצמית על סך של 3,000 ₪.
ערבות צד ג' על סך של 2,500 ₪. ערב צד ג' יכול שתהא ונדר נוגה ת.ז XXXXXX268.
הפקדה במזומן על סך של 1,000 ₪.
איסור יצירת קשר כלשהו, ישיר או עקיף, עם מי מהמעורבים הנוספים בפרשה – דהיינו: חשודים, עדים או מתלוננים – וזאת למשך 30 יום מהיום.
הרחקה מכל מקום בו שוהה המתלונן, למרחק שלא יפחת מ-100 מ', למשך 30 יום מהיום.
ניתנת בזה ארכה לחתימה על ערבות צד ג', או להפקדה במזומן, עד ליום 08/11/13 בשעה 12:00.
על שלטונות בית המעצר לאפשר לחשודה ביצוע שלוש שיחות טלפון על חשבון המדינה, לרבות לטלפונים ניידים, לצורך הסדרת תנאי השחרור שנקבעו לעיל.
ככל שהטלפון הנייד של החשודה מצוי בפיקדון שבבית המעצר, על שלטונות בית המעצר לאפשר לחשודה לעיין בספר הטלפונים שבטלפון הנייד המופקד כאמור.
בהיעדר ערבויות תיעצר החשודה ותובא בפני שופט עד ליום 08/11/13 בשעה 12:00.
<#5#>

ניתנה והודעה היום ד' כסלו תשע"ד, 07/11/2013 במעמד הנוכחים.

שמואל מלמד, שופט