הדפסה

מדינת ישראל נ' דמיטרי

בפני
כב' השופט צבי גורפינקל

בעניין:
מדינת ישראל
ע"י ב"כ עו"ד חצב

המאשימה

נגד

מלניקוב-דמיטרי
ע"י ב"כ עו"ד פורר

הנאשם
גזר דין

ביום 12.12.11 בשעות הערב הגיע הנאשם לבר בת"א, ובשעה 22.30, הבחין כי הטלפון הנייד שלו נגנב.
הנאשם ביקש מהבעלים של הפאב לסייע לו לאתר את הגנב, למקום הגיעו שוטרים שפינו את המקום והורו לסגור את הבר.
הנאשם הבין כי השוטרים ובעל הפאב אינם יכולים לסייע לו באיתור הטלפון, והוא החליט להצית את הבר.
בסמוך לחצות, הגיע הנאשם לתחנת דלק ורכש שם דלק אותו מילא בשני בקבוקי פלסטיק, הוא חזר אל הבר ושפך את הדלק על שתיים מדלתותיו והציתן.
בגין זאת הורשע הנאשם על פי הודאתו בעבירת הצתה לפי סע' 448(א) רישא לחוק העונשין, תשל"ז-1977.
שירות המבחן ערך 3 תסקירים בעניינו של הנאשם.
ביום 15.4.12 צויין כי הנאשם סיים לימודים תיכוניים, ורכש מקצוע, בעברו נידון בבימ"ש לנוער בגין עבירת סמים, ולאחר מכן נשפט פעמים נוספות בעבירות סמים לצריכה עצמית.
הנאשם הוא בן יחיד להוריו, ומשפחתו ניהלה אורח חיים נורמטיבי ותקין.
הנאשם שיתף פעולה עם שירות המבחן, הביע חרטה על מעשיו וביטא נכונות לנהל אורח חיים נורמטיבי ולהתגייס לצבא, אולם לא גוייס עקב מעורבותו בפלילים.
קצינת המבחן לנוער התרשמה אז כי הנאשם נגרר אחרי חברים חזקים ממנו בשכונת מגוריו.
הנאשם תיאר את נסיבות העבירה בכך שרב עם חברתו והגיע לבר כדי לשתות אלכוהול, ונגרר לעימות עקב גניבת הטלפון הנייד שלו.
עקב התסכול והשפעת האלכוהול הצית את המקום.
שירות המבחן התרשם כי הנאשם מגלה מודעות לקשייו ומוכן להיעזר בטיפול, ולכן נקבעה לו מסגרת טיפולית והדיון נדחה כדי לקבל תסקיר נוסף.
ביום 5.7.12 הוגש תסקיר שני, שם צויין כי הנאשם מבין כיום את חומרת מצבו, ואת רצונו להשתלב בטיפול כדי להשיג שינוי התנהגותי, ומאז הארוע לא נפתחו כנגדו תיקים פליליים, ולכן נתבקשה דחיה נוספת כדי להעמיק את הקשר עימו.
בתסקיר המסכם שהוגש חזר שירות המבחן על האבחנות הקודמות, על הטיפול שהנאשם עבר, ולאחר בחינת מצבו, המליץ שירות המבחן לאמץ אפיק שיקומי, להטיל על הנאשם מאסר בעבודות שירות ולהעמידו למבחן למשך שנה בתנאי המשך טיפול ביחידה לנפגעי סמים בראשל"צ, תוך מעקב אחר מהלך הטיפול.

התביעה ציינה בצדק את החומרה שמאפיינת עבירת הצתה, שיש בה משום מסוכנות עקב סיכון רכוש, ואפשרות פוטנציאלית לפגיעה בחיי אדם, שכן גם אם מדובר בהצתה של מקום מסחרי סגור, לא אחת מסתבר כי במקום זה מתגוררים אנשים העובדים במקום ונפגעים מההצתה.

העיקרון המנחה בענישה הוא קיומו של יחס הולם בין חומרת מעשה העבירה בנסיבותיו ומידת אשמו של הנאשם, ובין סוג ומידת העונש המוטל.
על ביהמ"ש לקבוע מתחם ענישה הולם תוך התחשבות בערך החברתי שנפגע, במידת הפגיעה ובמדיניות הענישה הנהוגה.
נראה כי מעשהו של הנאשם אינו נכנס למסגרת המעשים החמורים של ההצתה, אלא ברף הנמוך של עבירה זו, בהתחשב בכך שלא נגרם נזק של ממש אלא לדלתות המבנה, ולא נגרמה פגיעה ממשית לרכוש וכמובן לא נפגע אדם, ועל כן מתחם הענישה במקרה זה נע בין 8 חודשי מאסר ל- 18 חודשים.

בתוך מתחם העונש, רשאי ביהמ"ש לחרוג מהמתחם בשל שיקולי שיקום לקולא, או הגנה על שלום הציבור לחומרה.
במסגרת הענישה יש גם להתייחס לפסיקה קודמת לגבי רמת הענישה.

כפי שציינתי בגז"ד בת.פ. 40301/07 היו כבר פס"ד שם הקל ביהמ"ש העליון בעונש חמור יותר שנגזר בביהמ"ש המחוזי, כמו ע"פ 2122/03, שם הומר עונש של 10 חודשי מאסר בפועל לששה חודשי מאסר בעבודות שירות, בע"פ 4390/03, הופחת עונש של 18 חודשי מאסר בפועל לששה חודשים בעבודות שירות, בע"פ 4722/04, הופחת עונש של 8 חודשי מאסר בפועל לששה חודשים בעבודות שירות, בע"פ 4280/06, בוטלה הרשעת המערער והוטל עליו של"צ בלבד.

אין אמנם להתעלם מעברו הפלילי של הנאשם, אולם עבר זה מתייחס לעבירות סמים ולא לעבירות של אלימות או פגיעה ברכוש, כנגד זאת יש לזכור כי מדובר באדם בן 20 בלבד שכל עתידו לפניו, ובמקרה זה אין מקום להתעלם מהמלצת שירות המבחן ועל כן, אף שברגיל יש לגזור בגין עבירות הצתה עונשי מאסר בפועל כפי שצויין במתחם הענישה שפורט מקודם, הרי במקרהו של הנאשם ניתן לחרוג לקולא ממתחם הענישה, עקב שיקולי שיקום, בהתחשב בהמלצת שירות המבחן ולאור הפסיקה שפורטה קודם.

לאור זאת, אני גוזר על הנאשם עונש של 18 חודשי מאסר מתוכם ששה חודשים מאסר בפועל, ושנה מאסר ע"ת שלא יעבור תוך 3 שנים עבירת הצתה או עבירה של גרימת נזק לרכוש.

אני מורה כי עונש המאסר בן ששה חודשים ירוצה בעבודות שירות, בעמותת "פתחון לב" רחוב לישנסקי 9 ראשון לציון, חמישה ימים בשבוע, 8.5 שעות עבודה יומיות, החל מיום 26.12.12, המפקח האחראי – מי ראל יעקב, טל' 050-XXXX591.
על הנאשם להיות נקי מסמים.
על הנאשם להתייצב ביום 26.12.12 שעה 08.00 במשרדי הממונה על עבודות שירות במפקדת מחוז מרכז, שב"ס רמלה.
הנאשם מוזהר כי אם לא יתייצב במועד ואם לא יבצע את הוראות הממונים עליו, או אם ימצאו בגופו סמים, תופסקנה עבודות השירות, ויהיה עליו לרצות את המאסר בבית סוהר.

מאחר שנגרם נזק לדלתות הברזל בלבד, ולא פורט שווי הנזק, ולאור גילו הצעיר של הנאשם והיותו בעבר במעצר ממש בן 3 שבועות ולאחר מכן מעצר בית, דבר שמנע ממנו אפשרות לעבוד ולהשתכר למחייתו, אני נמנע מחיובו בתשלום פיצוי.
אני מורה להעמיד את הנאשם במבחן בפיקוח שירות המבחן למבוגרים, לתקופה של שנה אחת בתנאי המשך טיפול ביחידה לנפגעי סמים בראשל"צ.
שירות המבחן יעקב אחר מהלך הטיפול של הנאשם והתקדמותו וידווח לביהמ"ש בסיום הטיפול או בסיום תקופת המבחן.

העתק גזה"ד ישלח לממונה על עבודות שירות במפקדת מחוז מרכז של שב"ס, רמלה ולשירות המבחן למבוגרים במחוז ת"א.
זכות ערעור תוך 45 יום.

ניתן והודע היום, י"ד כסלו תשע"ג , 28.11.12, במעמד הצדדים.

_________________
צבי גורפינקל, שופט