הדפסה

מדינת ישראל נ' דגן ואח'

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה
נ ג ד

1..עידו דגן ת.ז. XXXXXX069
2..רן דוידיאן ת.ז. XXXXXX295
3..שמעון חי אמסלם ת.ז. XXXXXX552

הנאשמים
נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד –אביטל זגורי
הנאשם 1 ובא כוחו עו"ד –ליאור ביבי
הנאשם 2 ובא כוחו עו"ד –ליאור ביבי בשם עו"ד שטיינברג
הנאשם 3 ובא כוחו עו"ד –איתן פרידמן
<#1#>
פרוטוקול
ב"כ המאשימה:
נבקש לחזור מכתב האישום לפני מענה בעניינם של הנאשמים 1 ו-3.

ב"כ הנאשמים 1 ו-3:
אין התנגדות.
<#2#>
פסק דין בעניינם של הנאשמים 1 ו-3

נוכח בקשת ב"כ המאשימה לחזרה מכתב אישום לפני מענה, אני מורה על ביטול כתב האישום בהתאם להוראות ס' 94(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982.
<#3#>
ניתנה והודעה היום ד' אב תשע"ה, 20/07/2015 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת
עו"ד ביבי
אני מייצג את הנאשם 2 בשם עו"ד שטיינברג והגענו להסדר בשמו, הוא שוחח עם הנאשם והסביר לו את ההצעה ואת ההסדר, הנאשם אישר זאת.

ב"כ הצדדים:
הגענו להסדר טיעון לפיו הנאשם 2 יודה בכתב האישום ולא יורשע בו.
ההסדר כולל הסכמה לעניין העונש, לפיו הצדדים יעתרו במשותף להטיל על הנאשם עונש של התחייבות להימנע מביצוע עבירה.

הנאשם 2 :
קראתי את כתב האישום ואני מבין את תוכנו. מאשר את ההסדר אליו הגענו. ידוע לי כי בית המשפט אינו כבול לעונש עליו הוסכם בהסדר הטיעון. עוד הובהר לי כי אם יחרוג בית המשפט מהסדר הטיעון, תהא המאשימה רשאית להציג עמדה אחרת באם יוגש ערעור.
אני מודה בעובדות המיוחסות לי בכתב האישום.
<#4#>
הכרעת דין

על יסוד הודאת הנאשם, אני קובעת כי הנאשם ביצע את המיוחס לו בכתב האישום.
<#5#>
ניתנה והודעה היום ד' אב תשע"ה, 20/07/2015 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת
ב"כ המאשימה טוענת לעונש:
הנאשם ללא עבר, לקח אחריות על מעשיו, חסך זמן שיפוטי יקר, אבקש לכבד את ההסדר.

ב"כ הנאשם טוען לעונש:
בשים לב לסוג החומר, לכמות, לעמדת התביעה, אבקש לכבד את ההסדר.
הנאשם 2 :
אני בן 24, עובד בתור מנהל עבודה. לוקח אחריות על האירוע, אבקש לכבד את ההסדר.

<#6#>
גזר דין ללא הרשעה בעניינו של הנאשם 2

הנאשם הודה במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום, המייחס לו עבירה של החזקת סם לצריכה עצמית לפי סעיף 7(א)+(ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] תשל"ג- 1973.
במסגרת ההסדר הוסכם כי הצדדים יעתרו במשותף לכך שהנאשם לא יורשע, ויוטל עליו עונש של התחייבות להימנע מביצוע עבירה.
בהתחשב בהודאת הנאשם, שיש בה משום קבלת אחריות וחסכון בזמן שיפוטי; וכן בהתחשב בעובדה שהנאשם נעדר עבר פלילי ובשים לב לעמדת המאשימה, האמונה על האינטרס הציבורי, בשאלת ההרשעה, אני מוצאת לנכון לכבד את ההסדר.
אשר על כן, אני נמנעת מלהרשיע את הנאשם וגוזרת עליו את העונש הבא:
הנאשם יחתום על התחייבות כספית על סך 750 ₪ שלא לעבור עבירה בה הודה לתקופה של שנה מהיום. אם לא תיחתם ההתחייבות תוך 7 ימים, ייאסר הנאשם למשך 10 ימים.
ניתן בזאת צו להשמדת המוצג - סמים, בכפוף לחלוף תקופת הערעור.

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום לבית המשפט המחוזי.
<#7#>
ניתנה והודעה היום ד' אב תשע"ה, 20/07/2015 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת