הדפסה

מדינת ישראל נ' דביר

בפני כב' השופטת רונית בש, סגנית נשיא
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשם
מיכאל דביר

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה – עו"ד נעמה סולומון
הנאשם – נוכח
הסנגור – עו"ד פיראס עבד, ס.ציבורי
פרוטוקול

באי כוח הצדדים מודיעים לבית המשפט כי הגיעו להסדר טיעון לפיו יורשע הנאשם בדין, והעונש שיוטל עליו יהיה הארכת (חידוש) שני המאסרים על תנאי התלויים ועומדים נגדו בני החודש והחודשיים וכן קנס הולם שייקבע לפי שיקול דעת ביהמ"ש.
<#3#>
הכרעת דין
הנאשם הודה בעובדות שבכתב האישום.

לפיכך - הנני מרשיעה את הנאשם בעבירה של החזקת עותק מפר של יצירה לשם מסחר בו, עבירה לפי סעיף 62 (ב)(3) לחוק זכויות יוצרים, התשס"ח-2007, וכן בעבירה של החזקת טובין המפרים סימני מסחר לשם מסחר בהם, עבירה לפי סעיף 60(א)(4) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972.
<#4#>
ניתנה והודעה היום י' כסלו תשע"ד, 13/11/2013 במעמד הנוכחים.

כב' השופטת רונית בש
סגנית נשיא
ב"כ המאשימה טוענת לעונש:
מגישה גיליון הרשעות קודמות - ת/1.
מגישה את גזרי הדין בהם הוטלו על הנאשם מאסרים על תנאי שהינם ברי הפעלה, וכן את כתב האישום באחד התיקים הנ"ל – הוגשו וסומנו כאחד ת/2.
הנימוקים להסדר: חלוף זמן ניכר, העובדה כי מעיון בגיליון המרשם הפלילי של הנאשם עולה כי מדובר בתקופה מאוד מסוימת בשנת 2009 ו-2008 לפיה משלח ידו של הנאשם היה רוכל בשוק "רמלה-לוד" ומאז 2009 לא הסתבך הנאשם שוב בעבירות מסוג זה. יחד עם זאת, אבקש על מנת שהסדר הטיעון יהיה ראוי ומידתי, אבקש להשית קנס הולם שיהלום את חומרת התופעה של הזיופים שפוגעת פגיעה אנושה באומנות היצירה המקורית וגורמת נזק של מיליוני שקלים לחברות התקליטים. רק על ידי פגיעה בכיס עבריינים מסוג אלה, יירתעו מלהחזיק דיסקים מזויפים. אבקש צו להשמדת המוצגים – המוצרים המזויפים.

הסניגור טוען לעונש:
אבקש לאמץ את הסדר הטיעון. מוסיף כי מדובר בנאשם אב ל-4 ילדים. שני בניו ברשויות אכיפת החוק. הנאשם המפרנס העיקרי במשפחה. כפי שחברתי ציינה, היתה תקופה ספציפית שבה הוא עסק בעניין נשוא האישום. מדובר בניסיון לפרנס את משפחתו אז, שכן מצבו הכלכלי אז היה גרוע מאוד וניסה להתפרנס בכבוד. מודע לחומרת העבירות. מאז עברו 4 שנים שהוא לא מתעסק בתחום הזה ולא יתעסק בעתיד בתחום זה. הנאשם כעת מנהל מכולת שבבעלות בנו. יש לי מסמכים על כך ומציג לעיון ביהמ"ש . אבקש שהקנס יהיה מידתי ובכל מקרה לפרוס אותו לתשלומים חודשיים באופן שהנאשם יוכל לעמוד בהם.
יש לראות בשתי העבירות בהן הורשע הנאשם כמקשה אחת, שכן היה ניתן בקלות לצרף את שני התיקים.

הנאשם:
בתקופה ההיא עבדתי עם חבר בכלל בבגדים ובשוק התגלגלו סחורות וחלק מהמקרה הוא בעקבות כך שהתגלגלה אלי סחורה בגין תשלום של חוב כסף, כך שלא דובר בתופעה אלא בעניין נקודתי. זה היה וחלף. למדתי כבר את הלקח מכך.
<#5#>
גזר דין
הנאשם הורשע בעבירה של החזקת עותק מפר של יצירה לשם מסחר בו, עבירה לפי סעיף 62 (ב)(3) לחוק זכויות יוצרים, התשס"ח-2007, וכן בעבירה של החזקת טובין המפרים סימני מסחר לשם מסחר בהם, עבירה לפי סעיף 60(א)(4) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972.

לחובת הנאשם יש לציין את חומרת העבירות בהן הורשע, שכן העבירות כנגד הקניין הרוחני הפכו לתופעה נפוצה הפוגעת פגיעה חמורה בחיי המסחר התקינים במדינה, דבר המחייב הטלת ענישה מרתיעה על מי שהורשע בעבירות כגון דא. בנקודה זו יצוין, כי הדין עם ב"כ המאשימה בטיעונה בפניי לפיה התופעה בה עסקינן פוגעת קשות באומנות היצירה המקורית.

עוד אוסיף, כי בצד ביצוע העבירות שבפנינו קיים פן כלכלי-רווחי, דבר המצדיק השתת קנס משמעותי על מי שהורשע בביצוע העבירות.

לקולא יש לציין, מנגד, את חלוף הזמן הניכר מאז ביצוע העבירות. ודוק, העבירות בתיק זה בוצעו לפני יותר מ-4.5 שנים, מה גם שהרשעותיו הקודמות של הנאשם בעבירות דומות הינן מאותה תקופה (שנת 2009).

בהתחשב באמור לעיל, ולאחר ששקלתי את טיעוני ב"כ הצדדים בפניי, כמו גם את הודאת הנאשם בהזדמנות הראשונה, הנני מחליטה לאמץ את הסדר הטיעון אשר אינו נוגד את תקנת הציבור והינו עומד במתחם הסבירות ולהורות בדבר הארכת (חידוש) המאסרים על תנאי התלויים ועומדים נגד הנאשם, בד בבד תוך הטלת קנס הולם עליו.

אשר על כן, הריני להורות בדבר הארכת (חידוש) המאסר על תנאי בן ה-60 יום שהושת על הנאשם בת.פ. 1646-09-08 בבימ"ש השלום בקריות, זאת למשך שנתיים, וכן הריני להורות בדבר הארכת (חידוש) המאסר על תנאי בן ה חודש שהושת על הנאשם בת.פ. 1221-06-08 בבימ"ש השלום בקריות, זאת למשך שנתיים.

כמו כן, אני דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך 5,000 ש"ח או 25 ימי מאסר.

בהתחשב במצבו הכספי של הנאשם, ישולם הקנס ב -20 תשלומים חודשיים רצופים ושווים בסך 250 ₪ כל אחד, החל מיום 1/1/14 ואילך.

ניתן בזה צו להשמדת המוצגים – המוצרים המזויפים.

זכות ערעור תוך 45 יום. <#6#>

ניתנה והודעה היום י' כסלו תשע"ד, 13/11/2013 במעמד הנוכחים.

כב' השופטת רונית בש
סגנית נשיא