הדפסה

מדינת ישראל נ' ג'ואמיס

לפני כב' השופטת עדי במביליה – אינשטיין

מאשימה

1. מדינת ישראל

נגד

נאשמים
1. סלים ג'ואמיס

הודעה על ביטול פס"ד

עפ"י החלטת כב' השופטת עדי במביליה – אינשטיין מיום – 01/08/12
גז"ד שניתן בתיק ת"ד 2483-11-10 מדינת ישראל נ' ג'ואמיס ביום – 12/04/11 מבוטל.

שם הנאשם : סלים ג'ואמיס
מספר ת.ז : XXXXXX625

נא לפעול בהתאם.