הדפסה

מדינת ישראל נ' גלפנד(עציר)

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה
נ ג ד

יורי גלפנד (עציר) ת.ז. XXXXXX418

הנאשם
נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד שפק
הנאשם –הובא משב"ס ובא כוחו עו"ד נטלי אוטן ממשרד עו"ד זייצב
<#1#>

פרוטוקול

הערת בימ"ש:
בהסכמת הצדדים, מתנהל דיון לפי סעיף 143 א' לחסד"פ [נוסח משולב], התשמ"ב-1982.

ב"כ הנאשם:
מדובר באסיר שכל התיקים צורפו באשקלון והתיק הזה לא צורף בטעות ושם הוא קיבל מאסר בפועל לתקופה ארוכה ומאסרים מותנים ויש הסכמה לגבי הודאה בכתב האישום ועונש מאסר מותנה.

ב"כ הצדדים:
אנו נותנים את הסכמתנו לניהול דיון מקדמי בהתאם לסעיף 143א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב- 1982.

ב"כ הצדדים:
הגענו להסדר טיעון לפיו הנאשם יודה בכתב האישום ויורשע בו.
ההסדר כולל הסכמה לעניין העונש, לפיו הצדדים יעתרו במשותף לעונשים של מאסר מותנה לשיקול דעת בימ"ש. המאשימה תבקש חודשיים לשנתיים שלא יעבור עבירות רכוש, ולבקשת ב"כ הנאשם תקוצר תקופת התנאי.

ב"כ הנאשם
הקראתי לנאשם את כתב האישום הוא הבין את תוכנו ומסכים להסדר.

הנאשם:
קראתי את כתב האישום, הבנתי את תוכנו ואני מסכים להסדר. מאשר את ההסדר אליו הגענו. ידוע לי כי בית המשפט אינו כבול לעונש עליו הוסכם בהסדר הטיעון. עוד הובהר לי כי אם יחרוג בית המשפט מהסדר הטיעון, תהא המאשימה רשאית להציג עמדה אחרת באם יוגש ערעור.
אני מודה בעובדות המיוחסות לי בכתב האישום.

הכרעת דין
על יסוד הודאת הנאשם, אני מרשיעה אותו במיוחס לו בכתב האישום.
<#2#>

ניתנה והודעה היום כ"ט אדר א' תשע"ו, 09/03/2016 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת
ב"כ המאשימה טוען לעונש:
מגישה גיליון רישום פלילי- סומן ת/1.
הנאשם יליד 1975, צבר רישום פלילי עשיר, מחד לא מדובר בעבריין שהורשע בעבירות רבות בעבר ומאידך מדובר בעבירה שיכול היה לצרף אותה בהיסח הדעת ולא צירף אותה לתיק בו נשפט לתקופת מאסר ארוכה. בתיק שבפנינו הנאשם לקח אחריות על מעשיו, חסך זמן שיפוטי יקר, ולכן ההסדר בנסיבות אלה ראוי וסביר ואבקש לכבדו.

ב"כ הנאשם טוענת לעונש:
מבלי להקל ראש בעבירה שהורשע בה הנאשם, מדובר בעבירה שהיא יחסית לא מן החמורות. מדובר בטעות שככל הנראה משותפת של שני הצדדים בעניין אי צירופו של התיק הנוכחי ואבקש להתחשב בכך ובעובדה שהוא כבר קיבל מאסרים מותנים ארוכים ולכן אבקש לקצר את תקופת התנאי. אבקש לכבד את ההסדר. ככל הידוע לי הנאשם לא שילם את האגרה לסניגוריה.

הנאשם:
אני בן 41, אני רווק +1, אני אסיר. לוקח אחריות על האירוע, אבקש לכבד את ההסדר. בגלל טעות לא צירפתי את התיק ואבקש לפטור אותי מאגרה של הסניגוריה הציבורית. אני לא שילמתי את האגרה.

גזר דין
הנאשם הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום, המייחס לו עבירת גניבה לפי סעיף 384 לחוק העונשין, התשל"ז–1977.
במסגרת ההסדר הוסכם כי הצדדים יעתרו במשותף לעונשים של מאסר מותנה.
בהתחשב בהודאת הנאשם, שיש בה משום קבלת אחריות וחיסכון בזמן שיפוטי; וכן מבלי להתעלם מעבר הפלילי של הנאשם, אני מוצאת לנכון לכבד את ההסדר, שהינו סביר בנסיבות העניין ומאזן נכונה בין האינטרס הציבורי לאינטרס האישי של הנאשם. כמו כן לא אוכל להתעלם מכך שהנאשם יכול היה לצרף תיק זה לתיק אחר שהתנהל כנגדו.
אציין עוד כי מצאתי לאמץ את ההסדר גם בהתחשב בהוראות תיקון 113 לחוק העונשין, ובעובדה שההסכמה העונשית בין הצדדים, העומדת בבסיס ההסדר, נמצאת בגדרי מתחם הענישה ההולם את האירוע נושא כתב האישום.
אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:
א. מאסר מותנה למשך חודשיים, אשר יופעל אם תוך תקופה של שנה מיום שחרורו מן המאסר, הנאשם יעבור עבירה בה הורשע.
ב. לאור נסיבותיו האישיות של הנאשם, הנני פוטרת אותו מתשלום אגרת הסניגוריה הציבורית.

העתק הפרוט' ישלח לסניגוריה.

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום לבית המשפט המחוזי.
<#3#>
ניתנה והודעה היום כ"ט אדר א' תשע"ו, 09/03/2016 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת

הוקלד על ידי יהודית מנצור