הדפסה

מדינת ישראל נ' גולדשטיין

לפני כבוד ה שופטת רונה פרסון
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשמת
מלכה גולדשטיין

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה: עו"ד שרון מרקוביץ
ב"כ הנאשמת: עו"ד רועי גולדשטיין
הנאשמת: בעצמה

פרוטוקול

הצדדים מודיעים לבית המשפט כי הגיעו להסדר טיעון.

בית המשפט מודיע לצדדים כי איננו קשור להסדר הטיעון, וכי קיימת אפשרות שלא יגזור על הנאשמת את העונש המוסכם.

כתב האישום הוקרא לנאשמת באמצעות בא כוחה והיא נשאלה מה תשובתה לאישום.

ב"כ הנאשמת:
מרשתי מודה בעובדות שבכתב האישום.

הנאשמת:
מאשרת דברי בא כוחי.
<#6#>
הכרעת דין

אני מרשיעה את הנאשמת בעבירות שלפי כתב האישום.
<#7#>

ניתנה והודעה היום ז' חשוון תשע"ו, 20/10/2015 במעמד הנוכחים.

רונה פרסון , שופטת

ב"כ המאשימה:
הנאשמת נוהגת משנת 1978 ללא עבר תעבורתי כל שהוא.
במסגרת הסדר טיעון התביעה מבקשת להטיל פסילה 3 חודשים בפועל. פסילה 2 חודשים ע"ת למשך שנתיים וקנס בסך 1,000 ₪.

ב"כ הנאשמת:
אבקש לכבד ההסדר, מאוזן וראוי. הנאשמת נוהגת שנים רבות אלמנה של איש משטרה. מבקשת להתחיל את הפסילה היום.

הנאשמת:
התרגשתי לבוא לפה.

<#8#>
גזר דין

הנאשמת הורשעה על פי הודאתה בגרימת תאונת דרכים עקב אי ציות לאור אדום ברמזור, נהיגה רשלנית וגרימת חבלה לגוף ונזק לרכוש. עסקינן מתאונה מיום 08.02.2015.

הנאשמת ילידת שנת 1944 נוהגת משנת 1978 ואין לחובתה הרשעות קודמות כלשהי.

לאור מהות העבירות, הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים, העדר עבר תעבורתי לנאשמת ויתר הנסיבות, אני גוזרת את דינה של הנאשמת כדלקמן:

אני דנה את הנאשמת לתשלום קנס בסך 1,000 ₪.

תשלום הקנס עד ליום 22.11.2015.

אני פוסלת את הנאשמת מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים בפועל.

בית המשפט מסביר לנאשמת כי עליה להפקיד את רשיונה - גם אם פקע תוקפו - במזכירות בית המשפט, ואם אין בידיה רשיון נהיגה עליה להפקיד תצהיר ערוך כדין, שכן הפסילה מתחילה ממתן גזר הדין אולם היא תחושב רק עם הפקדה כאמור.

אני פוסלת את הנאשמת מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 2 חודשים על תנאי למשך שנתיים והתנאי הוא שהנאשמת לא תעבור אותה עבירה שעליה הורשעה או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א - 1961 ותורשע בגינה, תוך התקופה האמורה או לאחריה.

ב"כ הנאשמת הונחה לגשת למזכירות לקבל שובר תשלום.

מודעת זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה תוך 45 יום.

<#9#>

ניתן והודע היום ז' חשוון תשע"ו, 20/10/2015 במעמד הנוכחים.

רונה פרסון , שופטת

הוקלד על ידי דליה לינבנד