הדפסה

מדינת ישראל נ' גבריי

דחוף
(במקרה של הזמנה למועד
הקצר מ-6 שעות, סמן )
דחוף
(במקרה של הזמנה למועד
הקצר מ-6 שעות, סמן )
נספח א'
נספח א'
לכבוד: פרוטוקול שרותי משרד 1993 בע"מ

חלק א'

חלק א'
הזמנה / אישור / ביטול / ביצוע תרגום

פרטי הדיון

הדיון אליו יש לשלוח מתרגם לשפה ___ טיגרית__ יתקיים ביום 25 דצמבר 2013 בשעה 08:30
תיק מס' 11701-12-12
בפני כב' השופטת מיכל ברק נבו
בעניין : מדינת ישראל נגד פאולוס גבריי

אחר: נא לבצע תרגום ___________________
תאריך: ______שם: ___משה____

חלק ב'

חלק ב'
ביטול הזמנת מתרגם

פרטים (למילוי ע"י המזכירות)
אישור החברה
ביטול הזמנת מתרגם
ברצוני להודיע על ביטול הדיון, שפרטיו לעיל, אליו בקשנו לשלוח מתורגמן.
מאשר/ת קבלת הודעת הביטול.

תאריך: ______ שם : ______

תאריך: ____ שם פרטי ומשפחה : _____

חלק ג'

חלק ג'

אישור לתרגום (למילוי ע"י השופט)
מאשר קבלת שרותי תרגום בתיק הנ"ל, משעה _______ עד שעה _______
המתרגם הגיע אך הדיון לא התקיים.
שם המתרגם:
תאריך: _________ שם פרטי ומשפחה: ________

חלק ד'

חלק ד'
אישור מזכיר הראשי
בדקתי את פרטי התרגום בתיק הנ"ל ואני מאשר.
לא מאשר, פרט __________________________________________________
תאריך: ______ שם פרטי ומשפחה: ________ חתימה: ________