הדפסה

מדינת ישראל נ' גאון

בפני כב' סגן הנשיאה, השופט אברהם הימן
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשם
איתן גאון

<#1#>

נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד יפית דרי בת.פ. 49619-12-13 ות.פ. 43054-04-14
ב"כ המאשימה עו"ד יצחק שאשו בת.פ. 40912-03-13
הנאשם וב"כ עו"ד פרח ארוך

פרוטוקול

באי כח המאשימה:
מגישים שלושה כתבי אישום מתוקנים (נחתם בחותמת בית המשפט בתאריך היום).
הגענו להסדר טיעון לפיו הנאשם יודה ויורשע בעובדות כתבי האישום המתוקנים. אין הסכמה לעניין העונש. הטיעון לעונש יהיה פתוח.

ב"כ הנאשם:
מאשרת את הסדר הטיעון.

הנאשם:
אני מודה בעובדות כתבי האישום המתוק נים.
אני מסכים להסדר הטיעון לאחר שכתבי האישום המתוקנים הוקראו לי והבנתי את תוכנ ם ומהות ם ואני יודע שבית המשפט איננו כפוף להסדר טיעון.

<#2#>
הכרעת דין

אני מרשיע את הנאשם על פי הודייתו בעובדות כתבי האישום המתוק נים כדלקמן:
ת.פ. 49619-12-13 :
החזקת עותק מפר של יצירה לשם מסחר בו (ריבוי עבירות) לפי סעיף 61 (ה) ביחד סעיף 62 (ב)(3) לחוק זכות יוצרים.
החזקת טובין שסומנו בלא רשות בעל הסימן לשם מסחר (ריבוי עבירות) לפי סעיף 60 (א)(4) לפקודת סימני מסחר.

ת.פ. 43054-04-14:
החזקת עותק מפר של יצירה לשם מסחר בו (ריבוי עבירות) לפי סעיף 61 (ה) ביחד סעיף 62 (ב)(3) לחוק זכות יוצרים.
החזקת טובין שסומנו בלא רשות בעל הסימן לשם מסחר (ריבוי עבירות) לפי סעיף 60 (א)(4) לפקודת סימני מסחר.

ת.פ. 40912-03-13:
אישום ראשון:
החזקת עותק מפר של יצירה לשם מסחר בו (ריבוי עבירות) לפי סעיף 61 (ה) ביחד סעיף 62 (ב)(3) לחוק זכות יוצרים.

החזקת טובין שסומנו בלא רשות בעל הסימן לשם מסחר (ריבוי עבירות) לפי סעיף 60 (א)(4) לפקודת סימני מסחר.

מכירת טובין הנושאים סימן מסחר רשום ללא היתר כדין בהיקף מסחרי לפי סעיף 60 (א)(3) לפקודת סימני מסחר.

אישום שני:
החזקת עותק מפר של יצירה לשם מסחר בו (ריבוי עבירות) לפי סעיף 61 (ה) ביחד סעיף 62 (ב)(3) לחוק זכות יוצרים.

החזקת טובין שסומנו בלא רשות בעל הסימן לשם מסחר (ריבוי עבירות) לפי סעיף 60 (א)(4) לפקודת סימני מסחר.

מכירת טובין הנושאים סימן מסחר רשום ללא היתר כדין בהיקף מסחרי לפי סעיף 60 (א)(3) לפקודת סימני מסחר.

אישום שלישי:
החזקת עותק מפר של יצירה לשם מסחר בו (ריבוי עבירות) לפי סעיף 61 (ה) ביחד סעיף 62 (ב)(3) לחוק זכות יוצרים.

החזקת טובין שסומנו בלא רשות בעל הסימן לשם מסחר (ריבוי עבירות) לפי סעיף 60 (א)(4) לפקודת סימני מסחר.

מכירת טובין הנושאים סימן מסחר רשום ללא היתר כדין בהיקף מסחרי לפי סעיף 60 (א)(3) לפקודת סימני מסחר.

<#3#>

ניתנה והודעה היום ו' אדר ב' תשע"ו, 16/03/2016 במעמד הנוכחים.

אברהם הימן , סגן נשיאה

עו"ד יצחק שאשו ב"כ המאשימה טוען לעונש:
אני מציג את העמדה העונשית של המדינה. הנאשם הורשע בעבירות לפי פקודת סימני מסחר בהחזקה של תקליטורים מזוייפים בהקפים חריגים . מדובר באלפי תקליטורים. למעלה מ- 4,000 . לנאשם 5 הרשעות קודמות.
מגיש גיליון הרשעות קודמות – מסומן טל/1.
לגבי הערך המוגן- מדובר בעבירות כלכליות, בצע כסף, פוגעות בחיי המסחר והכלכלה כמו גם בסימנים המסחריים במעמדה של ישראל בעולם .
מפנה לע"פ 1426/05 איפרגן שם קבע בית המשפט שהעבירה של סחר במוצרים שהפרו זכויות יוצרים אינה נופלת בחומרתה מעבירת גניבה של רכוש מוחשי.
בענין מתחם הענישה הנטען מתחם ענישה שבין 6 חודשי מאסר בפועל בדרך של עבודות שירות, ברף מירבי של שנת מאסר בפועל. נוכח כמות הפריטים הגדולה עברו הפלילי של הנאשם, והעובדה כי מדובר באישומים לאורך זמן למעלה משנתיים ימים, עמדתנו למאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס משמעותי.
מגיש פסיקה לבית המשפט שבה אושרו גזרי דין בתוך מתחם הענישה אליו אנו טוענים היום.
לאור האמור נבקש מבית המשפט לגזור על הנאשם מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס משמעותי.

ב"כ הנאשם:
אני מקבלת את הצעת בית המשפט להפנות את הנאשם לתסקיר שירות המבחן וחוו"ד ממונה על עבודות השירות.
<#4#>
החלטה

בטרם שמיעת טיעוני ב"כ הנאשם לעונש ולאחר שהפניתי הצעתי לב"כ הנאשם, נראה לי שראוי לקבל תסקיר שירות המבחן וחוו"ד הממונה על עבודות השירות בשב"ס. כשאני מדגיש שאין בכך ולו בשמץ כדי להצביע על גזר הדין בסופו של יום.
אני עושה כן על מנת שיהיו לפני כל הנתונים הרלבנטיים לטיעונים לעונש ולגזירת הדין.

נדחה ליום 29.6.16 שעה 08.30 לקבלת תסקיר שרות המבחן.

פרטי הנאשם: 050-XXXX277.
פקס ב"כ הנאשם: 076-XXXX648 טל' 052-XXXX600.

על המזכירות לשלוח העתק החלטה וכתב האישום לשרות המבחן.
על המזכירות לשלוח העתק ההחלטה וכתב האישום לממונה על עבודות השירות בשב"ס.

הנאשם הוזהר בדבר חובת התייצבותו לדיון.

<#5#>

ניתנה והודעה היום ו' אדר ב' תשע"ו, 16/03/2016 במעמד הנוכחים.

אברהם הימן , סגן נשיאה

הוקלד על ידי יפעת מינאי