הדפסה

מדינת ישראל נ' בניסטי

בפני
כב' השופט שמעון לייבו

מאשימה

מדינת ישראל

נגד

נאשמים

דוד בניסטי

החלטה

התיעוד הרפואי אינו מספק לצורך מוסדות משפטיים וספק אם מספקים אף לגופם ללא כל פרוט ספציפי.
התעוד הוצא במועד מאוחר למחלה גופא והיה סיפק בידי המבקש או ב"כ לפנות בבקשה לדחייה. .
כאמור בפסיקה טענות בדבר שכחה או אי שימת לב אינן עולות כדי ביטול אף בנסיבות האמורות בבקשה.יעויין ע"פ (ירושלים)4859/09 טל נ' מדינת ישראל
כמו כן לא צויינה בבקשה כל עילה מהותית העולה כדי עיוות דין.
לאור האמור הבקשה נדחית

ניתנה היום, י"ב חשון תשע"ג, 28 אוקטובר 2012, בהעדר הצדדים.