הדפסה

מדינת ישראל נ' בנימין

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה
נ ג ד

דוד בנימין ת.ז. XXXXXX346

הנאשם
נוכחים:
ב"כ המאשימה מתמחה מזי באני
הנאשם ובא כוחו עו"ד מאיר לחן<#1#>
פרוטוקול
ב"כ הצדדים:
אנו נותנים את הסכמתנו לניהול דיון מקדמי בהתאם לסעיף 143א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982.

ב"כ הצדדים:
הגענו להסדר טיעון לפיו הנאשם יודה בכתב אישום מתוקן ולא יורשע בו.
ההסדר כולל הסכמה לעניין העונש, לפיו הצדדים יעתרו במשותף להטיל על הנאשם עונש של התחייבות להימנע מביצוע עבירה.

ב"כ המאשימה:
מגישה עותק מכתב האישום המתוקן לתיק בית המשפט. - סומן ת/1.

ב"כ הנאשם
הקראתי לנאשם את כתב האישום המתוקן, הוא הבין אותו ומסכים להסדר.

הנאשם:
קראתי את כתב האישום המתוקן, הבנתי את תוכנו ואני מסכים להסדר.
מאשר את ההסדר אליו הגענו. ידוע לי כי בית המשפט אינו כבול לעונש עליו הוסכם בהסדר הטיעון. עוד הובהר לי כי אם יחרוג בית המשפט מהסדר הטיעון, תהא המאשימה רשאית להציג עמדה אחרת באם יוגש ערעור.
אני מודה בעובדות המיוחסות לי בכתב האישום המתוקן.
<#2#>
הכרעת דין

על יסוד הודאת הנאשם, אני קובעת כי הנאשם ביצע את המיוחס לו בכתב האישום המתוקן.
<#3#>
ניתנה והודעה היום ז' תמוז תשע"ה, 24/06/2015 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת

ב"כ המאשימה טוענת לעונש:
בעברו של הנאשם הרשעה שהתיישנה, לאור קושי ראייתי, לקיחת אחריות, ההסדר סביר אבקש לכבד את ההסדר.

ב"כ הנאשם טוען לעונש:
מצטרף לדברי חברתי, אבקש לכבד את ההסדר. אכן בבסיס ההסדר קושי ראייתי, האיזון בקושי זה הוא התוצאה הסופית.

הנאשם:
אני בן 36, ילד אחד וילד נוסף בדרך. אני סוכן מזון. לוקח אחריות על האירוע, אבקש לכבד את ההסדר.

<#4#>

גזר דין ללא הרשעה

הנאשם הודה במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום מתוקן, המייחס לו עבירה של איומים לפי סעיף 192 לחוק העונשין, התשל"ז–1977.
במסגרת ההסדר הוסכם כי הצדדים יעתרו במשותף לכך שהנאשם לא יורשע, ויוטל עליו עונש של התחייבות להימנע מביצוע עבירה.
בהתחשב בהודאת הנאשם, שיש בה משום קבלת אחריות וחסכון בזמן שיפוטי; וכן בהתחשב בעובדה שלנאשם עבר פלילי שאיננו מכביד, בשים לב לתיקונים המשמעותיים בכתב האישום, לחלוף הזמן ובשים לב לעמדת המאשימה, האמונה על האינטרס הציבורי, בשאלת ההרשעה, אני מוצאת לנכון לכבד את ההסדר.
אשר על כן, אני נמנעת מלהרשיע את הנאשם וגוזרת עליו את העונשים הבאים:
הנאשם יחתום על התחייבות כספית על סך 500₪ שלא לעבור עבירה בה הודה לתקופה של שנה מהיום. אם לא תיחתם ההתחייבות תוך 7 ימים, ייאסר הנאשם למשך 10 ימים.

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום לבית המשפט המחוזי.
<#5#>
ניתנה והודעה היום ז' תמוז תשע"ה, 24/06/2015 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת