הדפסה

מדינת ישראל נ' בן רבקה

55705-05-11

בפני סגנית הנשיאה,כב' השופטת נירה דסקין

המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשם
אוראל בן רבקה

<#1#>
ב"כ המאשימה עו"ד גילה בן עוזיהו
ב"כ הנאשם עו"ד איתי שוחט
הנאשם בעצמו

פרוטוקול

ב"כ המאשימה:
הגענו להסדר טיעון, במסגרתו כתב האישום יתוקן, הנאשם יודה, יורשע, באשר לעונש הגענו להסכמה לאור העובדה שמדובר בתיק מינואר 2008 והנאשם הודה ועשה צירוף תיקים בנובמבר 2008 ומשום מה התיק הזה לא צורף הגענו להסכמה עונשית ולפיה יוטל עליו מע"ת על כל עבירת אלימות וכן התחייבות כנ"ל.

הערת בית המשפט:
בית המשפט מקריא לנאשם את כתב האישום המתוקן ומבהיר לו כי אינו כבול להסדר הטעון ולא לעתירת צד זה או אחר.

הנאשם:
הבנתי את כתב האישום המתוקן, הבנתי את הסבר בית המשפט ואני מודה ומצטער.
ב"כ המאשימה:
אבקש להרשיע את הנאשם.
<#2#>
הכרעת דין

על סמך הודאת הנאשם בעובדות המיוחסות לו בכתב האישום המחודש המתוקן אני מרשיעה אותו בעבירה לפי סעיף 379 + 382(ב)(1) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977.

<#3#>

ניתנה והודעה היום י' שבט תשע"ג, 21/01/2013 במעמד הנוכחים.

נירה דסקין, סגנית נשיא

ב"כ המאשימה:
נבקש לכבד את ההסדר. מדובר באלימות קלה באופן יחסי. כתב האישום מינואר 2008. לא נפתח לנאשם שום תיק אלימות מאז. באותה שנה הוא ביצע צירוף תיקים בין היתר הודה וצירף תיקים אחרים באלימות של בן זוג ונשפט למאסר בפועל. אם היה מצרף תיק זה העונש לא היה משתנה באופן משמעותי. מגישה ר"פ – ת/1. בנסיבות הללו העונש הולם ונבקש מביהמ"ש לכבד את ההסדר.

ב"כ הנאשם:
מצטרף לדברי חברתי. אבקש לכבד את הסדר הטיעון לאור העובדה כי עסקינן בהסדר סביר בנסיבות העניין. העובדה שהתיק הזה לא צורף בעת צירוף התיקים בנובמבר 2008 לאחר ביצוע העבירה היא עומדת בעוכרנו היום והאיזון הראוי לכך היא על ידי השתת עונש צופה פני עתיד. בנוסף מערכת היחסים עם בת הזוג, המתלוננת, היתה עכורה מאוד. מאז הם נפרדו לחלוטין והכל מתנהל על מי מנוחות ויש לעודד אותו על כך ולתת לזה משקל. לעניין המאסר המותנה, ההסכמה למאסר מותנה על כל עבירת אלימות אך אבקש שיהלום את הנסיבות בתיק הזה, כך שיהיה למס' חודשים מועט.

<#4#>
גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירה של תקיפה סתם בנסיבות מחמירות המיוחסת לו בכתב אישום מחודש מתוקן שתוקן במסגרת הסדר טיעון. במסגרת ההסדר עותרים הצדדים במשותף ובהסכמה לענישה צופה פני עתיד תוך שהם מנמקים את ההסדר המקל בעיקר בכך שהנאשם נדון על ביצוע עבירות דומות ובאותה מערכת לעונש מאסר בפועל ותיק זה משום מה לא צורף ולו היה מצורף מן הסתם לא היה בכך כדי להשפיע באופן משמעותי על העונש שהושת.
שקלתי נסיבות העניין, טיעוני ב"כ הצדדים, נתתי משקל משמעותי להודיה ולהבעת החרטה.
בימ"ש נותן אמון במאשימה כי בבואה לכלל הסדר טיעון היא רואה לנגד עיניה את הערכים המוגנים, מתחם הענישה הראוי ויוצקת לכל אלה את הנסיבות הספציפיות והאינדיבידואליות של כל מקרה.

על יסוד טיעוני ב"כ הצדדים והסדר הטיעון ותוך אימוצו אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:

  1. 7 חודשי מאסר על תנאי והתנאי הוא שלא יעבור במשך שנתיים מהיום כל עבירת אלימות פיזית מסוג פשע.
  2. 3 חודשי מאסר על תנאי והתנאי הוא שלא יעבור במשך שנתיים מהיום כל עבירת אלימות פיזית מסוג עוון ו/או עבירת איומים.
  3. הנאשם יחתום עוד היום על התחייבות כספית בסך 1,000 ₪ שלא לעבור במשך שנתיים מהיום כל עבירת אלימות פיזית ו/או איומים.

במידה וההתחייבות לא תחתם, יאסר למשך 10 ימים בגינה ובמקרה כזה יובא בפני או בפני שופט תורן לתזכורת התחייבות תוך 24 שעות ממאסרו.
במקרה כזה יובא עד השעה 11.30.
4. מוצגים: ככל שיש מוצגים יוחזרו לבעלים ובהעדר בעלים תוך 45 יום חילוט ו/או השמדה לפי שיקול דעת קצין משטרה.
5. ככל שהופקדו ערבויות בתיק זה או בתיק הקשור אליו יוחזרו למפקיד ובהעדר שם מפקיד יוחזרו לנאשם.

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום.

<#5#>

ניתנה והודעה היום י' שבט תשע"ג, 21/01/2013 במעמד הנוכחים.

נירה דסקין, סגנית נשיא

הוקלד על ידי חנה בבו