הדפסה

מדינת ישראל נ' בן דוד

בפני כב' השופטת מעין בן ארי

המבקש
אסף בן דוד

נגד

המשיבה
מדינת ישראל
<#1#>
נוכחים:
ב"כ המבקש עו"ד עודד מורנו
ב"כ המשיבה עו"ד סולי לביא
המבקש נוכח
פרוטוקול
ב"כ המבקש: בהמשך להחלטת בימ"ש עליון שבית המשפט ציטט במסגרת תיק אחר, וכן בהמשך לערר שהוגש, למעשה הערר נפל על הסוגיה שהשופט קאפח שאל את המפקח המוצע האם הוא יכול להתחייב שהוא נמצא איתו כל הזמן בעבודה, ואותו איש לא יכל להתחייב אליו והשופט קאפח לא אישר זאת. פה יש בן אדם שכן יכול להתחייב שהוא נמצא איתו במשך כל שעות העבודה, גם לעניין מקום העבודה, זה האיש, זה מה שהאיש הזה יכול להציע, אין לו איזשהי השכלה כרגע או הכשרה מיוחדת, גם בשביל למצוא את החלופה הזו הוא עמל קשה מאוד. למעשה ממאי 2012 הוא נמצא בתנאי מעצר בית מלא עם התאווררות, אני חושב שהיום שחלפה תקופה די ארוכה מאז ואנו רואים בתסקיר שירות מבחן שהוגש לעניין העונש שהוא משתלב בקבוצה טיפולית וגם התיק הזה אני חייב לומר שבימ"ש לא רואה הרבה תיקים מהסוג הזה מהסיבה הפשוטה שהמדינה בתיק הזה החליטה לבצע מהלך שמבחינתה לגיטימי.
על ההתנהלות של המבקש, הוא שילם מחיר ולפי תסקיר שירות המבחן הוא מתחיל להפנים.
התיק העיקרי לחודש מאי לסיום, לטיעונים לעונש. עד עכשיו הוא לא עובד.
ב"כ המשיבה: יש לנו התנגדות, לגבי הבעיות שהשופט קאפח הציג וזה גם כתוב בהחלטתו מדובר באותו מפקח שנדון אז וערר על החלטת מותב זה, למפקח הקודם היה לו עבר פלילי.
ב"כ המבקש: גם למפקח הקודם לא היה עבר פלילי.
ב"כ המשיבה: מדובר באותה גברת בשינוי אדרת, חברת הובלות כך שלא ניתן לערוך פיקוח אפקטיבי על המבקש. מה שהפריע לכבוד השופט קאפח זה העובדה שלא ניתן יהיה לפקח על המשיב, לא ניתן יהיה לשלוח שוטר שיראה באמת שתנאי הפיקוח שבית משפט משית על המבקש מתקיימים. בשל כך שהוא נמצא כל היום בדרכים, איזה פיקוח אפקטיבי ניתן להורות על כך?
מר כהן שם טוב: אני מנהל של ההובלות. אני עצמאי, אני עובד עבור "המרכז לאיכות השינה", הוא יהיה איתי כל הזמן במשאית. אנו עושים הובלות בד"כ בגוש דן ואני עם פלאפון צמוד. אני מבין שהוא כל הזמן צריך להיות איתי, אין לי עבר פלילי. הטלפון שלי 057-XXXX576.
ב"כ המשיבה: מזכיר את העובדה שהמבקש הזה היה משוחרר בתנאים, הפר אותם, מעל באמון, בהקשר זה אנו חושבים שרק מקום עבודה שניתן יהיה לערוך בו פיקוח אפקטיבי הוא ראוי בנסיבות העניין.
<#2#>
החלטה
נגד המבקש הוגש כתב אישום המייחס לו שורת עבירות מתחום הקניין הרוחני וכן הפרת הוראה חוקית.

המבקש שוחרר לתנאים מגבילים וזאת במסגרת ערר שהוגש על החלטת בית המשפט להורות על הארכת מעצרו עד לקבלת תסקיר של שירות המבחן. במסגרת תנאי השחרור, נכלל גם פיקוח אלקטרוני.

תנאי השחרור הוקלו מעת לעת, ובמסגרת זו הוסר הפיקוח האלקטרוני וכן התאפשר למבקש לצאת לעבודה.

אין חולק, כי ביום 02/05/12 הופרו תנאי השחרור באופן בו המבקש יצא ממקום מעצר הבית. יודגש, כי המבקש לא עבר עבירה נלווית ליציאה זו. בעקבות הפרת תנאים זו, הוחמרו תנאי השחרור באופן בו המבקש הוחזר למעצר בית מלא ובוטלו כל ההקלות. בהמשך, ביום 16/05/12 חודשו שעות ההתאווררות. יש לציין, כי אף חולטו סכומים מתוך הערבויות שהופקדו עקב הפרת התנאים.

מאז חודש מאי 2012 המבקש עומד בתנאי השחרור.

בחודש נובמבר הוגשה בקשה לצורך יציאה לעבודה. במועד ההוא לא ראיתי לאשר את היציאה לעבוד כמבוקש בשל אופי העבודה שכן אין המדובר במקום קבוע ובפיקוח צמוד. ערר שהוגש על החלטה זו נדחה (ראה עמ"ת 26188-11-12) במסגרת ההחלטה בערר ציין כבוד השופט קאפח כי לא ניתן לאשר את מקום העבודה המוצע בשל כך ששירות המבחן סבר והתרשם כי יש צורך בפיקוח הדוק וצמוד בשעות העבודה. מפרוטוקול הדיון בערר עולה כי בין היתר לא ניתן היה לדעת מי יהיה צמוד למבקש בכל יום.

כעת, בחלוף זמן נוסף, מתבקשת יציאתו של המבקש לעבודה זאת בפיקוח צמוד של המעסיק שאף התייצב לדיון. אני ערה לכך כי עדיין מדובר במקום עבודה נייד, אולם, כמה פרמטרים יש להדגיש בשלב זה של ההליך: חלף זמן מאז אותה הפרת תנאים כאשר המבקש מקפיד בתנאי השחרור מאז. כמו כן, בחלוף זמן, נדמה כי ניתן להקל במעט ולאפשר למבקש להתפרנס. קיים שוני מאז הנתונים שהובאו בפני בית המשפט ומחוזי וכן בפניי, שכן היום מוצעת עבודה במסגרתה יהיה המבקש בפיקוח מתמיד של מפקח אחד.

עוד ראיתי לציין, כי למדתי מפי ב"כ המבקש, כי במסגרת תסקיר שהוגש לעניין העונש בהליך העיקרי עולה כי המבקש משתף פעולה עם שירות המבחן. כמו כן, התיק העיקרי קבוע לחודש מאי.

אשר על כן, סבורני כי בשלה העת לאפשר למבקש לצאת כמבוקש בפיקוח מר שם טוב שאף יחתום על ערבות צד ג' בסך של 5,000 ₪. העבודה היא בימים א' – ה' בין השעות 05:30-21:00 וביום ו' בין השעות 05:30-16:00. יודגש, כי בתום העבודה אף בטרם השעות האמורות על המבקש לשהות במעצר בית.

אשר לשעות ההתאווררות הן יחולו ביום ו' בין השעות 18:00 – 21:00, ושבת בין השעות 18:00 – 21:00 וזאת בפיקוח.
יתר התנאים, בשינוים המחויבים, יעמדו על כנם.
<#3#>
ניתנה והודעה היום כ"ח אדר תשע"ג, 10/03/2013 במעמד הנוכחים.

מעין בן ארי, שופטת
הוקלד ע"י דוד אוחיון.