הדפסה

מדינת ישראל נ' ביטון

בפני כב' השופטת הדסה נאור

המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשם
רונן ביטון

<#1#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד גל יורמן
הנאשם בעצמו
ב"כ הנאשם עו"ד אפרת נחמני-בר ועו"ד תהילה חדד

פרוטוקול
ב"כ המאשימה:
הגענו להסדר במסגרתו הנאשם יודה ויורשע. נעתור למאסר על תנאי ולהתחייבות.
הוסכם שהדיסקים המזויפים שנתפסו – יושמדו. מגישה הסדר חתום.

ב"כ הנאשם:
מאשרת. הקראתי והסברתי לנאשם את כתב האישום והוא מודה במיוחס לו.

בית המשפט מקריא לנאשם את כתב האישום.

הנאשם:
אני מודה בעובדות כתב האישום.

<#2#>
הכרעת דין

על יסוד הודאת הנאשם בעובדות כתב האישום, אני מרשיעה אותו בעבירות כדלקמן:

  1. בעבירה של החזקה, מכירה והפצה של טובין שסומנו בלא רשות בעל הסימון, על פי סעיף 60(א)(3) + (4) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972.
  2. בעבירה של החזקה, מכירה, השכרה או הפצת עותקים מפרים של יצירה, לפי סעיף 61(ג)+(ד) לחוק זכויות יוצרים, תשס"ח – 2007.

<#3#>

ניתנה והודעה היום ו' ניסן תשע"ד, 06/04/2014 במעמד הנוכחים.

הדסה נאור, שופטת

<#4#>
טיעונים לעונש
ב"כ המאשימה:
מגישה גליון הרשעות קודמות – סומן במ/1.
לנאשם הרשעה אחת משנת 2004, שלא ממין העניין.
העבירות שנעברו פה פוגעות באינטרס הציבורי ובזכות הקניין של בעלי הזכויות החוקיים. מדובר בכמות לא מעטה של דיסקים.
יחד עם זאת, נוכח הודאתו, עברו הפלילי הזניח, החסכון בזמן השיפוטי ומצבו הכלכלי הקשה ביותר – נסכים לכבד את ההסדר.
מדובר בנסיבות חריגות אותן תפרט ב"כ הנאשם.

ב"כ הנאשם:
אני מגישה הסכם גירושין לפיו עליו לשלם 1250 ₪ - סומן במ/2.
מגישה חוות דעת רפואית – סומנה במ/3.
מגישה אסופת מסמכים הנוגעים למצבו הכלכלי – סומנו במ/4.
אני עותרת לכבד את ההסדר. מקרה זה חריג והייחודיות של המקרה הנוגעת משילוב רב רבדי של נסיבות העבירה מחד ונסיבותיו הכלכליות והרפואיות מאידך.
מדובר בעבריינות חד פעמית. זה היה היום הראשון והיחיד לעיסוקו.
מדובר במי ששיתף פעולה באופן מלא עם רשויות אכיפת החוק.
הנאשם הגיע לירכתי אותו דוכן כתוצאה משילוב נסיבות אומלל.
הוא בן 45, גרוש ואב ל-3. הוא משלם מזונות מידי חודש. עד לאחרונה שולם סכום זה מתוך קצבת נכות בסך 2700 ₪ של המל"ל.
קצבת הנכות ניתנה לו כתוצאה מהעובדה שבשנים האחרונות התמודד הנאשם עם סרטן אלים והוא עבר ניתוח להסרת הגידול מראשו.
אחרי זה הוא עבר טיפולי כימותרפיה והקרנות. כל זה במקביל לבעיות רפואיות נוספות וכרוניות.
במקביל הוא עבר 2 צינתורים והרקע הרפואי הוביל לכך שהוא הוכר כמי שזכאי לקצבת נכות.
לפני כחודשיים שלל המל"ל את הקצבה והדברים מצויים בהליכים משפטיים. נכון להיום אין לו קצבה או מקור הכנסה.
לכך צריך להוסיף את אסופת המסמכים הכלכליים המלמדת שהוא שקוע עד צוואר בחובות שונים.
כפי שהוא אמר מיד עם תפיסתו, הוא הגיע למקום כתוצאה מאותה מצוקה כלכלית מתמשכת, שאחרת הוא לא היה מוצא את עצמו עוסק בתחום הזה.
הוא הגיע לביצוע העבירה בגלל מצוקה חריפה ואין לו יכולת תשלום של קנס כלשהו.
המאשימה בהגינותה הסכימה לסטות מהמדיניות שלה והיא הכירה בכך שהמקרה חריג מאין כמוהו.
נדמה שההסדר הוא נכון, מאוזן וסביר. אבקש לכבדו.

הנאשם:
אין לי מה להוסיף.

<#5#>
גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירות של החזקה, מכירה והפצה של טובין שסומנו ללא רשות בעל הסימון ובהפצת עותקים מפרים של יצירה.

הצדדים הגיעו להסדר טיעון לפיו עתרו במשותף להטיל על הנאשם מאסר על תנאי והתחייבות, חרף הכמות הגדולה של תקליטורים מזויפים בהם החזיק לשם מסחר, ועל אף שעסק במכירה של תקליטורים מזויפים.

ככלל ענישה בעבירות אלה צריכה לכלול לפחות קנסות גבוהים אך בנסיבותיו החריגות של מקרה זה אותן פרשה בהרחבה ב"כ הנאשם ונוכח המסמכים שהוגשו לפניי, בהם חוות דעת רפואית ומסמכים על מצבו הכלכלי של הנאשם, ראיתי לנכון לכבד את ההסדר שאין בו כדי לקבוע תקדים כלשהו או כדי לשנות מהמדיניות הנהוגה והראויה.

בשוקלי את נסיבות המקרה ואת טיעוני הצדדים, אני מטילה על הנאשם את העונשים הבאים:

1. מאסר על תנאי למשך 4 חודשים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור עבירה מהעבירות בהן הורשע במשך 3 שנים מהיום.

2. הנאשם יחתום על התחייבות בסך 3000 ₪, שלא יעבור עביר ה מהעבירות בהן הורשע תוך 3 שנים מהיום.
אי חתימה על התחייבות תגרור מאסר של 10 ימים.

זכות ערעור תוך 45 יום.

המוצגים יושמדו.

<#6#>

ניתנה והודעה היום ו' ניסן תשע"ד, 06/04/2014 במעמד הנוכחים.

הדסה נאור, שופטת

אליה