הדפסה

מדינת ישראל נ' בחטיטי(עציר)

34359-03-15

לפני כבוד ה שופט אדריס נעמן
המבקשת
מדינת ישראל
נגד
המשיב
עלאא בחטיטי (עציר)

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה – עו"ד רון בר זיו
ב"כ הנאשם – עו"ד חאלד אבו אחמד
הנאשם – הובא

פרוטוקול

הסנגור: בהמשך לדיון מיום 21/10/15 ולאחר ששמעתי את דברי ב"כ המאשימה, התייצבה אמו של המשיב, הגב' נסרה בחטיטי ת.ז. XXXXXX699 אשר מוכנה לקחת על עצמה לשמש כמפקחת ומשמורנית בעת הצורך כגון יציאה לחופשה במידת הצורך או דרכי פיקוח כלשהן שיידרשו.

הגב' הגב' נסרה בחטיטי ת.ז. XXXXXX699 מוזהרת כחוק לומר את האמת
אני אמו של המשיב.
אני יודעת במה הוא מואשם, בסחר בסמים מסוכנים.
אני מוכנה לפקח על המשיב בעת יציאתו לחופשות במסגרת הקהילה הטיפולית אליה יועבר, אם יועבר.
מדובר בבן הצעיר במשפחה. יש לי 4 ילדים.
אני לא עובדת. אני אלמנה. אני בבית כל הזמן.
לא נחקרתי במשטרה.

לשאלות התובע:
ש. לבן שלך יש בעיית סמים.
ת. אף פעם לא תיארתי לעצמי שהוא מסובך בעבירות סמים, ידעתי שהוא שותה אלכוהול וזה כנראה גרר אותו לבעיות האלה. כרגע אני יודעת שהבן שלי נמצא בעולם הסמים.
ש. היית בשירות המבחן.
ת. כן.
ש. את מסוגלת להסגיר את הבן שלך למשטרה.
ת. אני אתקשר בהחלט למשטרה, כי אני כועסת עליו ואם הוא ימעד אני אתקשר מיד למשטרה.
ש. את מודעת שאת תצטרכי להפקיד כסף באם הוא יפר את התנאים.
ת. אני מודעת שביהמ"ש רשאי לחייב אותי להפקיד עירבון כספי ואני מודעת לכך כי במידה ולא אמלא את חובתי לפקח על הבן שלי אזי עירבון זה יחולט.

התובע: אני חוזר על עמדתנו כפי שניתנה ביום 21/10/15 לפיה אנו מתנגדים לשלוח את המשיב לגמילה בשים לב לעמדתנו ולחומרת העבירות. לא נראה לי שהאם מחוברת למצב של בנה שכביכול סובל מבעיית סמים. מפנה לתסקיר שחקר ובדק אותה ארוכות שקבע שהיא לא ראויה לשמש כערבה והכיצד הוא משנה את עמדתו וקובע שהיא ראויה. אבקש להותיר את החלטת המעצר על כנה. אני ער לכך שהנאשם שהודה אך אין בנסיבות תיק זה בכדי להוות שיקול כלשהו להסכמה לגמילה.

הסנגור: לפי טיעוני ב"כ המדינה, חברי נוגד את כל התיקון של סעיף 113 שביהמ"ש יוכל לסטות מענישה וממאסר בפועל וממתחמי ענישה ע"י טיפול. הנאשם כשבחר להודות וללכת בדרך הטיפולית, לדעתי צריך לתת לו דחיפה ולנסות להעלות אותו על דרך המלך ועל הדרך החדשה שבכוונתו לפתוח מחדש. אין בשליחתו לחלופה כדי לסיים את התיק, הוא יודע היטב כי במידה ויפר ולא ישתלב היטב בתכנית הטיפולית השיקומית הוא יוחזר להישפט מחדש. הדרך הטיפולית הינה הדרך הטובה במקרה של הנאשם שסובל מהתמכרות כלשהי לסמים ולאלכוהול, נפל קורבן, הודה, והצדק מחייב לאפשר לו שיקום וטיפול. לעניין החלופה, תפקידה של האמא הוא במידה ויאפשר לו חופש בעתיד היא תהיה המפקחת, אולם שכח חברי שהנאשם הולך למעון סגור והתהליך הוא לא קל ולכן אבקש להיעתר לבקשתנו ולהורות על העברתו לטיפול מדלת לדלת. הנאשם נמצא כש יר להליך הטיפולי הזה. יחד עם זאת, במידה וביהמ"ש ייעתר לבקשה, אבקש להורות לשב"ס על העברתו לאחר שייקבע מועד ע"י קצינת המבחן. היה מועד קובע אולם בגלל הדחיות המועד נדחה.

המשיב: אני מעוניין להשתלב בהליך של גמילה, אני יודע שהתהליך הזה לא קל, ואני מוכן להתחיל בדרך חדשה, אני בן 22, רווק.

<#5#>
החלטה

כנגד המשיב הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של קשירת קשר לפשע וסחר בסמים מסוכנים והחזקת סמים מסוכנים שלא לצריכה עצמית.

המשיב הודה בעובדות כתב האישום ואף צירף תיקים נוספים שעניינם עבירות סמים, והתיק העיקרי מוכן לטיעונים לעונש.

במסגרת תיק זה, הופנה המשיב לשירות המבחן מספר פעמים ע"מ לבחון את מסוגלותו להשתלב בהליך טיפולי של גמילה במסגרת קהילה טיפולית סגורה.

שירות המבחן הגיש מספר תסקירים בעניינו של המשיב, ולבסוף בתסקיר מיום 20/9/15, הביע שירות המבחן את התרשמותו מהתאמתו של המשיב לטיפול ייעודי ועל כן מתחזקת הערכת השירות כי יש מקום לשלב את המשיב בטיפול משמעותי במסגרת חוץ ביתית סגורה לגמילה מחומרים פסיכו-אקטיביים.

ב"כ המבקשת מתנגד לבקשה מהטעמים שפורטו בטיעוניו לעיל וכן בטיעוני המבקשת מיום 21/10/15.

הסנגור סבור כי יש לאפשר למשיב להשתלב במסגרת טיפולית שכן מדובר בבחור צעיר בימים שיש לתת לו את האפשרות מטעמי צדק להיגמל ולחזור למסגרת חיים נורמטיבית.

על מנת לבחון את הצעת הסנגור ועמדת שירות המבחן עד תום, הוריתי על זימון אמו של המשיב שהוצעה כמפקחת ומשמורנית במידת הצורך למקרה של נשירה פוטנציאלית מהמסגרת הטיפולית.

שירות המבחן אף הוא התרשם מאמו של המשיב הגב' נסרה כי יש ביכולתה למלא את תפקידה כמשמורנית ומפקחת בעת הצורך.

לאור כל האמור לעיל ולאור עמדת שירות המבחן, אני נעתר לבקשת המשיב ומורה לשב"ס להעביר אותו מדלת אל דלת לקהילה הטיפולית "הדרך", שם ישהה המשיב בהתאם לתנאי המקום. כמו כן המשיב יהיה בפיקוח מעצר של שירות המבחן למשך 6 חודשים מהיום.

שירות המבחן ימשיך לעקוב אחר עניינו של המשיב וידווח לביהמ"ש בהתאם.

קהילת הדרך תודיע הן לביהמ"ש והן לשירות המבחן בדבר כל רגרסיה שתחול בהתנהלותו של המשיב.

המשך הדיון בעניינו של המשיב יתנהל במסגרת התיק העיקרי המקושר לתיק זה, שם הודה כאמור המשיב בעבירות שיוחסו לו והדיון בו נדחה ליום 11/1/16.

המזכירות תמציא החלטה זו לשירות המבחן. כמו כן הסנגור ימציא את ההחלטה לשירות המבחן.

המשיב מוזהר כי כל הפרה בתנאי המקום של הקהילה הטיפולית "הדרך" תוביל למעצרו.

כמו כן אמו של המשיב מוזהרת בדבר חובתה לפקח על המשיב ככל שיידרש בתקופות של חופשות או חגים או נשירה מהמסגרת הטיפולית.

ככל שהמשיב ייפלט מהמסגרת הטיפולית, הוא ישהה בתנאי מעצר בית מלא בבית אמו בעיר נצרת.

הגב' נסרה בחטיטי תחתום על ערבות צד ג' ע"ס 7500 ₪ לצורך הבטחת קיום תנאי השחרור והפיקוח.

<#6#>

ניתנה והודעה היום י"ב חשוון תשע"ו, 25/10/2015 במעמד הנוכחים.

אדריס נעמן , שופט