הדפסה

מדינת ישראל נ' בוטנרו(עציר)

בעניין:

מדינת ישראל

המאשימה

נגד

רוברט אדריאן בוטנרו (עצור)

הנאשם
<#2#>
נוכחים:

מטעם המאשימה: עו"ד ניר עמלי
מטעם הנאשם: הובא באמצעות שב"ס וב"כ עו"ד שלמה אלכביר

פרוטוקול

הצדדים: הגענו להסדר טיעון.

בית המשפט מסביר לנאשם כי אין הוא קשור להסדר הטיעון שבין הצדדים.
בית משפט יכול לקבל את הסדר הטיעון ויכול שלא לקבל את הסדר הטיעון.
בית המשפט יכול לגזור עונש כבד יותר מהמוסכם בהסדר הטיעון, ויכול גם לגזור עונש קל יותר.
הוסבר לנאשם כי המאשימה לא תהיה מחויבת להגן על הסדר הטיעון בערעור, היה ובית המשפט יחליט שלא לאמץ את הסדר הטיעון.

הנאשם: אני מבין, ומסכים לכך.

התובע: הסדר הטיעון שהגענו אליו הוא כדלקמן:
הנאשם יחזור בו מכפירתו, יודה ויורשע בכתב האישום מתוקן .
הצדדים מציעים לבית המשפט להטיל על הנאשם את העונשים הבאים:
א. 6 חודשי מאסר בפועל בגין תיק זה .
ב. הפעלה של מאסר על תנאי בן 9 חודשים מתיק 55911-06-14 של בית משפט זה, חלקו בחופף וחלקו במצטבר. כך ששלושה חודשים יהיו במצטבר לעונש בתיק זה, והשאר יופעלו בחופף.
ג. הפעלת מאסר מותנה של 6 חודשים מתיק 55911-06-14 בחופף לעונש המאסר.
מאסר על תנאי.
סך הכול יושתו על הנאשם 9 חודשי מאסר בפועל מיום מעצרו, 3.7.2015 .
ד. מאסר על תנאי.
ה. התחייבות.

הסנגור: אני מאשר את דברי התובע.

הנאשם: אני מאשר את דברי התובע. אני חוזר בי מכפירתי, מודה בכתב האישום המתוקן .

<#3#>
החלטה והכרעת דין

אני מתיר תיקון כתב האישום.
אני מתיק לנאשם לחזור בו מכפירתו.
על סמך הודאתו של הנאשם, אני מרשיע אותו בעבירה של תקיפה סתם של בת זוג כאמור בפרט הראשון, ועבירת תקיפת בת זוג וכן 2 עבירות איומים כאמור בפרט השני המיוחסות לו בכתב האישום המתוקן.
<#4#>

ניתנה והודעה היום י"ב טבת תשע"ו, 24/12/2015 במעמד הנוכחים.

יריב נבון , שופט

התובע טוען לעונש: מבקש לכבד את ההסדר. מגיש גיליון הרשעות קודמות ומאסר מותנה מתיק 55911-06-14. מדובר בהסדר אליו הגענו לאחר שהתגלה קושי ראייתי מסוים הקשור למתלוננת. מעבר לכך, מדובר במי שהודה בהזדמנות הראשונה, חסך זמן שיפוטי יקר ובהתחשב בכל אלה מדובר בהסדר סביר, אינו נוגד את תקנת הציבור ואבקש לכבדו.

הסנגור טוען לעונש: מבקש לכבד את הסדר הטיעון. מגיש מסמך המגדיר אותו בדרגת אי כושר בדרגה של 100% מרופאה של ביטוח לאומי. הנאשם בן 39, אדם בודד וערירי בארץ, עלה מרומניה ומוכר על ידי המל"ל כנכה בדרגת אי כושר ברמה של 100% לצמיתות ומתקיים מקצבה בשיעור של 2,700 ₪ בחודש. הנאשם הכיר את המתלוננת כשהיא אלמנה בת 68, לפני כשבע שנים, למעשה מאז הוא מתגורר בביתה. זה מקרה רביעי שהנאשם מסתבך בו עם אותה מתלוננת. מה שקורה איתה שהיא מגישה תלונות במשטרה, הנאשם נעצר, מרצה עונש מאסר היא מבקרת אותו בעונש המאסר, דואגת לו לקנטינה ובוכה כהוא בכלא, אנו גם ביקשנו לקיים את הדיון לפני השעה 10:00 לפני שהיא תגיע ותבכה שהיא רוצה את הנאשם, מה שיש ביניהם זה קשר סימביוזי, כשהם לא ביחד הם מסתדרים וכשהם ביחד עם לא מסתדרים, הנאשם ישתחרר מהכלא ויקבל דירה מעמידר בשל הנכות שלו, והוא ינתק איתה כל קשר. כך הוא הבטיח גם לי. אני מבקש שבית המשפט לאור הנסיבות של המקרה, יכבד את הסדר הטיעון, ההסדר סביר וראוי, הנאשם הודה בהזדמנות ראשונה וחסך זמן שיפוטי יקר ועתירתנו המשותפת היא לעונש של מאסר בפועל של 9 חודשים מיום מעצרו של הנאשם. אין לנו גם בעיה עם עונש של מאסר מותנה צופה פני עתיד.

הנאשם טוען לעונש: אני מצטער, אני מקווה שזו הפעם האחרונה שאני בבית משפט, כשאני אשתחרר אני אקבל בית מעמידר, אני בחיים לא אחזור לגור עם המתלוננת ואין לי שום קשר איתה.

<#5#>
גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בגין שני אירועים בהם תקף את בת זוגו, כמו כן הורשע הנאשם בגין עבירות איומים.

לנאשם הרשעות קודמות, בין היתר בגין עבירות דומות אשר בוצעו כלפי אותה מתלוננת.
הנאשם לא נרתע אף ממאסרים ומאסרים מותנים אשר הושתו עליו בעבר, וביצע שוב עבירות כלפי אותה מתלוננת. עם זאת, לקחתי בחשבון את שיקולי הצדדים במסגרת הסדר הטיעון, את מורכבות היחסים בין הנאשם לבין המתלוננת, את מצבו הרפואי של הנאשם ובעיקר את הודאתו אשר חסכה היום שמיעת עדים ויש בה אף נטילת אחריות כפי שאף שמעתי מפי הנאשם עצמו.

על אף שההסדר מקל עם הנאשם והמאסרים המותנים הופעלו כך שלא ניתן לומר שיש בהם הרתעה מספקת עבור נאשם זה, החלטתי לכבד את ההסדר.

לאחר ששמעתי את טיעוני ב"כ המאשימה ואת טיעוני הנאשם, ובהתחשב בנסיבות, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים:
א. 6 חודשי מאסר בפועל בגין תיק זה.

ב. הפעלת מאסר מותנה בן 9 חודשים מתיק מספר 55911-06-14
ג. הפעלת מאסר מותנה בן 6 חודשים מתיק מספר 55911-06-14.
המאסרים המותנים יופעלו בחופף ובמצטבר לעונש המאסר בתיק זה.

סך הכול ירצה הנאשם 9 חודשי מאסר בפועל מיום מעצרו, 3.7.2015.

ד. מאסר על תנאי לתקופה של 12 חודשים והתנאי הוא כי במשך 3 שנים החל מיום שחרורו שלא יעבור כל עבירת אלימות מכל סוג, לרבות איומים ויורשע בה.

ה. הנאשם יחתום על התחייבות להימנע מלעבור עבירות לפי הסעיפים בהם הורשע משך שנתיים שנים החל מהיום. ההתחייבות תהא על סך 3,000 ש"ח או 30 ימי מאסר תמורתו; אם לא יחתום ייאסר למשך 7 ימים.

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום בבית משפט המחוזי בנצרת.

<#6#>

ניתנה והודעה היום י"ב טבת תשע"ו, 24/12/2015 במעמד הנוכחים.

יריב נבון , שופט