הדפסה

מדינת ישראל נ' בוחניש

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה
נ ג ד

נדיר בוחניש ת.ז. XXXXXX649

הנאשם
נוכחים:
ב"כ המאשימה מתמחה מזי בני ומתמחה אלכס בלגראי ועוה"ד רחלי חגג'.
הנאשם בעצמו ובאת כוחו עו"ד סיניה מוזס. <#1#>

פרוטוקול

ב"כ הצדדים:
אנו נותנים את הסכמתנו לניהול דיון מקדמי בהתאם לסעיף 143א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב- 1982.

ב"כ הצדדים:
הגענו להסדר טיעון לפיו הנאשם יודה בכתב האישום ויורשע בו.
ההסדר כולל הסכמה לעניין העונש, לפיו הצדדים יעתרו במשותף לעונשים של הארכת מאסר, קנס.
בנוסף המאשימה תבקש להשית על הנאשם פסילה בפועל בת 12 חודשים ופסילה על תנאי ואילו ההגנה תעתור להסתפק בפסילה על תנאי וכן חלוקת הקנס ל-5 שיעורים שווים.

הנאשם:
מאשר את ההסדר אליו הגענו. ידוע לי כי בית המשפט אינו כבול לעונש עליו הוסכם בהסדר הטיעון. עוד הובהר לי כי אם יחרוג בית המשפט מהסדר הטיעון, תהא המאשימה רשאית להציג עמדה אחרת באם יוגש ערעור.
אני מודה בעובדות המיוחסות לי בכתב האישום.

<#2#>
הכרעת דין

על יסוד הודאת הנאשם, אני מרשיעה אותו במיוחס לו בכתב האישום.

<#3#>

ניתנה והודעה היום כ"א אייר תשע"ה, 10/05/2015 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת

ב"כ המאשימה:
מגיש גיליון רישומו הפלילי של הנאשם.
מגישה גם מאסר מותנה מת"פ 865/07.

ב"כ הנאשם:
מאשר רישום פלילי.

<#5#>
החלטה

גיליון הרישום הפלילי של הנאשם הוגש וסומן ת/1.
<#6#>

ניתנה והודעה היום כ"א אייר תשע"ה, 10/05/2015 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת

ב"כ המאשימה טוען לעונש:
אבקש לכבד את ההסדר.
לענין רכיב הפסילה בפועל, הנאשם בעברו 6 הרשעות קודמות בעברו אף הורשע בעבירות סמים, הרשעה אחת מתייחסת לשלוש עבירות סמים, על שלושה תיקים במסגרת התנאי שלו, גז"ד מיום 17.3.10, סה"כ יש שתי עבירות החזקת סמים וכלים, ועוד עבירה נוספת של החזקת כלים.
לנאשם ניתנו הזדמנויות בעבר, גם גז"ד שניתן היה מקל בימ"ש, ראה לנגד עיניו את תהליך השיקום ואף לא נתן לו פסילה בפועל ולא פסילה על תנאי.
על אף גזה"ד המקל ביצע הנאשם את העבירות המיוחסות לו, על אף ההזדמנויות שניתנו לו, לכן עותרים לפסילה בפועל משמעותית, ופסילה על תנאי לגבי יתר רכיבי ההסדר על אף עברו הפלילי ואנו לא מתעלמים מעברו הפלילי, אבקש לכבד את ההסדר. לאור העובדה שהנאשם הודה וחסך זמן שיפוטי ולקח אחריות על מעשיו.
הנאשם:
אני מצהיר כי אין בידי רישיון נהיגה כבר 4 שנים, אין לי רישיון להפקדה.

ב"כ הנאשם טוענת לעונש:
אבקש לכבד את ההסדר.
לעניין נושא הפסילה אבקש שזו תהיה על תנאי בלבד, מדובר בתיק ישן משנת 2011, מלפני 4 שנים, גם התיק שניתן לו התנאי הוא נשפט על עבירה משנת 07' ושנת 05' עבירות סמים. יוצא שהפעלת התנאי היא בגין עבירות מלפני 10 שנים.
בתיק שיש שיהוי גדול ברצף וגם היום אנו נשפטים על תיק משנת 2011 אבקש לקחת זאת בחשבון.
היום הוא עובד בחברה עירונית אשדוד, הוא הפסיק את השימוש בסמים, מדובר היה בהחזקה שנועדה לשימושו העצמי, ההודיה שלא לצריכה עצמית היא מחמת הכמות. מאז לא נפתחו לו תיקים נוספים, כבר 4 שנים. היום הוא כבר שיקם את חייו יש לו שני ילדים.

ב"כ המאשימה:
הדיונים נדחו שכן הנאשם לא התייצב לדיון.

ב"כ הנאשם:
היום הוא עובד לא משתמש בסמים, אבקש לפטור אותו מתשלום האגרה כיוון שהוא משלם מזונות לשני הילדים, אבקש לחלק את הקנס ל-5 שיעורים.
לא נפתחו לו תיקים וחלפה תקופה משמעותית, אני לא חושבת שיש אינטרס ציבורי מעבירת סמים מלפני חמש שנים שזה נועד לשימוש עצמי.

הנאשם:
אני לוקח אחריות על האירוע, אבקש לכבד את ההסדר.
אני עובד בחברה ציבורית במתנ"ס בעיריית אשדוד, מירב המשכורת היא למען המזונות נשאר לי 600 ₪ כדי לחיות. אני משלם 4,400 עבור שני הילדים, אבקש פטור מתשלום אגרת הסניגוריה.
אני מצהיר כי אין בידי רישיון נהיגה כבר 4 שנים, אין לי רישיון להפקדה.

<#4#>
גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום, המייחס לו עבירות של החזקת סמים מסוכנים שלא לצריכה עצמית, לפי סעיף 7 (א)+(ג) רישא, לפקודת הסמים המסוכנים, [נוסח חדש] תשל"ג-1973 ו- עבירה של החזקת נכס החשוד כגנוב לפי סעיף 413 לחוק העונשין, התשל"ז–1977.
במסגרת ההסדר הוסכם כי הצדדים יעתרו במשותף לעונשים של הארכת מאסר מותנה התלוי ועומד כנגד הנאשם וקנס. המאשימה עתרה בנוסף לכך להשית על הנאשם עונש פסילת רישיון נהיגה בפועל ואילו הסניגורית עתרה להסתפק בפסילה מותנית.
בהתחשב בהודאת הנאשם, שיש בה משום קבלת אחריות וחיסכון בזמן שיפוטי יקר ; וכן מבלי להתעלם מעברו הפלילי של הנאשם, ולחלוף הזמן, אני מוצאת לנכון לכבד את ההסדר, שהינו סביר בנסיבות העניין ומאזן נכונה בין האינטרס הציבורי לאינטרס האישי של הנאשם.
אציין עוד כי מצאתי לאמץ את ההסדר גם בהתחשב בהוראות תיקון 113 לחוק העונשין, ובעובדה שההסכמה העונשית בין הצדדים, העומדת בבסיס ההסדר, נמצאת בגדרי מתחם הענישה ההולם את האירוע נושא כתב האישום.
אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:
א. מורה על הארכת מאסר מותנה בן 12 חודשים מת"פ 865/07, באיחוד דיון עם ת"פ 1784/06 (בימ"ש שלום אשדוד) מיום 17.3.10- למשך שנתיים נוספות.
ב. קנס בסך 1,000 ₪ או 10 ימי מאסר תמורתו.
הקנס ישולם ב- 5 שיעורים חודשיים שווים ורצופים, החל מיום 10.6.15.
ג. לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים ומבלי שהתעלמתי מטיעוני הסניגורית וחלוף הזמן, מצאתי כי לאור העובדה שבאמתחתו של הנאשם שלוש עבירות לפי פקודת הסמים המסוכנים משנת 2010, לא אוכל שלא להשית עליו עונש פסילה בפועל. בנסיבות אלה, ולאור הצהרתו של הנאשם כי אין בידו רישיון להפקדה, אני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה וזאת למשך 30 יום מהיום.
ד. אני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה למשך 3 חודשים, וזאת על תנאי שלא יעבור עבירה בניגוד לפקודת הסמים המסוכנים במשך שנתיים מהיום.
ה. לאור נסיבותיו האישיות של הנאשם ומצבו הכלכלי כפי שנפרש בהרחבה על ידי הסניגורית, מצאתי לפטור אותו מתשלום אגרת הסניגוריה הציבורית.
העתק ההחלטה לידי הסניגוריה הציבורית.
ניתן בזאת צו להשמדת המוצג – סמים , בכפוף לחלוף תקופת הערעור.

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום לבית המשפט המחוזי.
7#>
ניתנה והודעה היום כ"א אייר תשע"ה, 10/05/2015 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת