הדפסה

מדינת ישראל נ' בודאקי

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה
נ ג ד

עזרא בודאקי ת.ז. XXXXXX178

הנאשם

נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד גרינברג ומתמחה ערן צמיר.
הנאשם בעצמו ובא כוחו עו"ד –יורם פאוור.
<#1#>

פרוטוקול

ב"כ הצדדים:
אנו נותנים את הסכמתנו לניהול דיון מקדמי בהתאם לסעיף 143א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב- 1982.

לאחר הדיון
ב"כ הצדדים:
הגענו להסדר טיעון לפיו הנאשם יודה בכתב האישום ויורשע בו.
ההסדר כולל הסכמה לעניין העונש, לפיו הצדדים יעתרו במשותף להארכת המאסרים המותנים התלויים ועומדים כנגד הנאשם.
האחד: מאסר מותנה בן 6 חודשים למשך שלוש שנים, מת"פ 23108-2-11 בימ"ש שלום קריית גת, מיום 22.4.12, יוארך לשנתיים נוספות.
השני: מאסר מותנה בן 8 חודשים לשלוש שנים, מת"פ 48758-12-10, בימ"ש שלום קריית גת, מיום 29.5.12, יוארך לשנתיים נוספות.
בנוסף קנס בסך 1,500 ₪ ב-15 שיעורים מיום 11/8/14.

הנאשם:
מאשר את ההסדר אליו הגענו. ידוע לי כי בית המשפט אינו כבול לעונש עליו הוסכם בהסדר הטיעון. עוד הובהר לי כי אם יחרוג בית המשפט מהסדר הטיעון, תהא המאשימה רשאית להציג עמדה אחרת באם יוגש ערעור.
אני מודה בעובדות המיוחסות לי בכתב האישום.

<#2#>
הכרעת דין

על יסוד הודאת הנאשם, אני מרשיעה אותו בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום.
<#3#>

ניתנה והודעה היום ט' תמוז תשע"ד, 07/07/2014 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר, שופטת

ב"כ המאשימה:
מגיש גיליון רישומו הפלילי של הנאשם.

ב"כ הנאשם:
מאשר רישום פלילי.
החלטה
גיליון הרישום הפלילי של הנאשם הוגש וסומן ת/1.
#4#>
ניתנה והודעה היום ט' תמוז תשע"ד, 07/07/2014 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר, שופטת

ב"כ המאשימה טוען לעונש:
מדובר בנאשם שחסך זמן שיפוטי יקר, לקח אחריות. מבקש לכבד.

ב"כ הנאשם טוען לעונש:
מדובר למעשה לפי גרסת המתלונן בסכסוך עם קבלן שביצע עבודת זפת ולא ביצע כראוי ולכן מתוך כעס לקח את היריעות משם. בסופו של יום השלימו ושילם לו 600 ₪ על היריעות והוא ביצע את העבודה לשביעות רצונו. הסכסוך נגמר. הוא מכר את היריעות והם לא חזרו לבעלים ולכן הגענו להסדר כפי שהגענו, שהוא סביר בנסיבות העניין.

הנאשם:
אני בן 55, אני נשוי + 2. אני עובד בתחנת כוח בתור רתך, 6 שעות ביום.
אני מבקש שבימ"ש יכבד את ההסדר, עשיתי שלושה קורסים כדי להשתלב בעבודה, יש לי תעודות.

<#5#>
גזר דין
הנאשם הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום, המייחס לו עבירה של גניבה לפי סעיף 384 לחוק העונשין, התשל"ז–1977.
במסגרת ההסדר הוסכם כי הצדדים יעתרו במשותף להארכת המאסרים המותנים התלויים ועומדים כנגד הנאשם וקנס כספי.

בהתחשב בהודאת הנאשם, שיש בה משום קבלת אחריות וחיסכון בזמן שיפוטי; וכן מבלי להתעלם מעברו הפלילי של הנאשם, אני מוצאת לנכון לכבד את ההסדר, שהינו סביר בנסיבות העניין ומאזן נכונה בין האינטרס הציבורי לאינטרס האישי של הנאשם.
אציין עוד כי מצאתי לאמץ את ההסדר גם בהתחשב בהוראות תיקון 113 לחוק העונשין, ובעובדה שההסכמה העונשית בין הצדדים, העומדת בבסיס ההסדר, נמצאת בגדרי מתחם הענישה ההולם את האירוע נושא כתב האישום.
אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:
א. הארכת מאסר מותנה בן 6 חודשים מת"פ 23108-02-11, (שלום ק.גת) מיום 22.4.12- למשך שנתיים נוספות.
ב. הארכת מאסר מותנה בן 8 חודשים מת"פ 48758-12-10 ,(שלום קריית גת), מיום 22.5.12- למשך שנתיים נוספות.
ג. קנס בסך 1,500 ₪ או 10 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב-15 שיעורים חודשיים שווים ורצופים, החל מיום 11/9/14.
זכות ערעור תוך 45 יום מהיום לבית המשפט המחוזי.
<#6#>
ניתנה והודעה היום ט' תמוז תשע"ד, 07/07/2014 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר, שופטת