הדפסה

מדינת ישראל נ' בוארון

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה
נ ג ד

מרדכי בוארון ת.ז. XXXXXX301

הנאשם
נוכחים:
ב"כ המאשימה מתמחה אייל ז'אק ועו"ד דורית גרינברג
הנאשם ובא כוחו עו"ד אוהד בוארון<#1#>
פרוטוקול

ב"כ הצדדים:
אנו נותנים את הסכמתנו לניהול דיון מקדמי בהתאם לסעיף 143א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב- 1982.

ב"כ הצדדים:
הגענו להסדר טיעון, לפיו הנאשם יודה בכתב אישום מתוקן ויורשע בו.
ההסדר כולל הסכמה לעניין העונש, לפיו יעתרו הצדדים במשותף לעונשים של מאסר מותנה וקנס.

ב"כ המאשימה:
מגיש עותק מכתב האישום המתוקן לתיק בית המשפט.

הנאשם:
מאשר את ההסדר אליו הגענו. ידוע לי כי בית המשפט אינו כבול לעונש עליו הוסכם בהסדר הטיעון. עוד הובהר לי כי אם יחרוג בית המשפט מהסדר הטיעון, תהא המאשימה רשאית להציג עמדה אחרת באם יוגש ערעור.

<#2#>
החלטה

מתירה תיקון כתב האישום כמבוקש. התיקון יבוצע בגוף כתב האישום- סומן ת/1.
המזכירות תסרוק את כתב האישום המתוקן למערכת.
<#3#>
ניתנה והודעה היום כ"ו חשוון תשע"ה, 19/11/2014 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת
הנאשם:
אני מודה בעובדות המיוחסות לי בכתב האישום המתוקן.
<#4#>
הכרעת דין

על יסוד הודאת הנאשם, אני מרשיעה אותו בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום המתוקן.
<#5#>
ניתנה והודעה היום כ"ו חשוון תשע"ה, 19/11/2014 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת
ב"כ המאשימה:
מגיש גיליון רישומו הפלילי של הנאשם.

ב"כ הנאשם:
מאשר רישום פלילי.
<#6#>
החלטה

גיליון הרישום הפלילי של הנאשם הוגש וסומן ת/2.
<#7#>
ניתנה והודעה היום כ"ו חשוון תשע"ה, 19/11/2014 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת
ב"כ המאשימה טוען לעונש:
כתב האישום תוקן לקולא לאור קושי ראייתי בתיק, הנאשם חסך זמן שיפוטי, הענישה צופה פני עתיד, אבקש לכבד את ההסדר.

ב"כ הנאשם טוען לעונש:
מצטרף לדברי חברי, אבקש לכבד את ההסדר. לציין כי הנאשם סובל מבעיות בריאותיות רבות לרבות קוצב לב.

הנאשם:
אני בן 49, נשוי+5. אני נתמך מקצבת ביטוח לאומי. לוקח אחריות על האירוע, אבקש לכבד את ההסדר.

<#8#>
גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום מתוקן, המייחס לו עבירה של העסקת תושב זר שלא כדין לפי סעיף 12א (ב) לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב -1952.
במסגרת ההסדר הוסכם כי הצד דים יעתרו במשותף לעונשים של מאסר מותנה וקנס.
בהתחשב בהודאת הנאשם, שיש בה משום קבלת אחריות וחיסכון בזמן שיפוטי; וכן בהתחשב בעובדה שלנאשם עבר פלילי שאינו מכביד, בשים לב לתיקונים המשמעותיים בכתב האישום, אני מוצאת לנכון לכבד את ההסדר, שהינו סביר בנסיבות העניין ומאזן נכונה בין האינטרס הציבורי לאינטרס האישי של הנאשם.
אציין עוד כי מצאתי לאמץ את ההסדר גם בהתחשב בהוראות תיקון 113 לחוק העונשין, ובעובדה שההסכמה העונשית בין הצדדים, העומדת בבסיס ההסדר, נמצאת בגדרי מתחם הענישה ההולם את האירוע נושא כתב האישום המתוקן.
אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:
א. מאסר מותנה למשך 6 חודשים, אשר יופעל אם תוך תקופה של 3 שנים מהיום הנאשם יעבור עבירה בה הורשע.
ב. קנס בסך 2,500 ש"ח או 10 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב- 5 שיעורים חודשיים שווים ורצופים, החל מיום 1.1.15.

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום לבית המשפט המחוזי.
<#9#>

ניתנה והודעה היום כ"ו חשוון תשע"ה, 19/11/2014 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת