הדפסה

מדינת ישראל נ' בוארון ואח'

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה
נ ג ד

1..אברהם בוארון ת.ז. XXXXXX933
2..נפתלי שמואל ת.ז. XXXXXX170
3..אסף דניאלי ת.ז. XXXXXX881 נמחק
4..דוד נזרי ת.ז. XXXXXX161 נמחק

הנאשמים
נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד –ענבל אביב
הנאשם 1 בעצמו
הנאשם 2 בהיעדר
<#1#>
פרוטוקול בעניינו של הנאשם 1
הנאשם 1
ת.ד 8081 אשדוד, כתובתי השחף 26 בישוב עזר. הטלפון שלי הוא 052-XXXX054.
לאור הערות ביהמ"ש, אבקש כי ביהמ"ש ימנה לי סנגור מהסנגוריה הציבורית.
<#4#>
החלטה

מכוח הוראת סעיף 18(ב) לחוק הסנגוריה הציבורית הנני מורה על מינוי הסנגוריה הציבורית לייצוג הנאשם בתיק זה.
העתק ההחלטה לסנגוריה הציבורית.
<#5#>
ניתנה והודעה היום א' כסלו תשע"ה, 23/11/2014 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת

הצדדים:
הגענו להסדר טיעון לפיו הנאשם 1 יודה בכתב אישום מתוקן ולא יורשע בו.
הנאשם יישלח לשירות המבחן לקבלת תסקיר. במידה ותהיה המלצה של שירות המבחן התביעה תסתפק במאסר מותנה, התחייבות וקנס.
ב"כ הנאשם יוכל לטעון להימנעות מהרשעה.
במידה ולא תהיה המלצה, התביעה תגביל עצמה לעונש של 6 חודשי עבודות שירות, מאסר מותנה ופיצוי.

ב"כ המאשימה
בכפוף להודאת הנאשם 1, המאשימה תסכים לחזור בה מכתב אישום בנוגע לנאשמים 3-4.
בנוגע לנאשם 2 אעתור לצו הבאה.
אבהיר כי התקבל תסקיר ביום 23.6.13 וגם ביום 9.7.13.

ב"כ המאשימה:
מגישה עותק מכתב האישום המתוקן לתיק בית המשפט.

הנאשם:
מאשר את ההסדר אליו הגענו. ידוע לי כי בית המשפט אינו כבול לעונש עליו הוסכם בהסדר הטיעון. עוד הובהר לי כי אם יחרוג בית המשפט מהסדר הטיעון, תהא המאשימה רשאית להציג עמדה אחרת באם יוגש ערעור.

<#6#>
החלטה

מתירה תיקון כתב האישום כמבוקש. התיקון יבוצע בגוף האישום.
המזכירות תסרוק את כתב האישום המתוקן למערכת.
<#7#>

ניתנה והודעה היום א' כסלו תשע"ה, 23/11/2014 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת

הנאשם:
אני מודה בעובדות המיוחסות לי בכתב האישום המתוקן.
<#8#>
הכרעת דין

על יסוד הודאת הנאשם, אני קובעת כי הנאשם ביצע את העבירה המיוחסת לו בכתב האישום המתוקן.
<#9#>
ניתנה והודעה היום א' כסלו תשע"ה, 23/11/2014 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת
ב"כ המאשימה
מגישה רישום פלילי של הנאשם.
<#10#>
החלטה

רישום פלילי של הנאשם הוגש וסומן ת/2.
<#11#>
ניתנה והודעה היום א' כסלו תשע"ה, 23/11/2014 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת

<#12#>

החלטה

נוכח בקשת ב"כ המאשימה לחזרה מכתב אישום לפני מענה, אני מורה על ביטול כתב האישום בהתאם להוראות ס' 94(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 בנוגע לנאשמים 3-4.

נדחה לטיעונים לעונש ולקבלת תסקיר של שירות המבחן ליום 20.4.15 בשעה 09:00.
שירות המבחן מתבקש לבחון בתסקירו את שאלת הרשעת הנאשם.

שירות המבחן יגיש תסקירו עד 7 ימים טרם המועד הנדחה.

ניתן ליצור קשר עם הנאשם בטלפון 052-XXXX054.

אם תוך 30 יום לא יקבל הנאשם זימון לשירות המבחן, יפנה מיוזמתו למשרדיו לפי הכתובת:
אשקלון – רח' הרצל 30 ׁׁ(בית פרנק); טלפון: 08-XXXX777; פקס: 08-XXXX864
קריית גת – שד' לכיש 5; טלפון: 08-XXXX660 או 08-XXXX666; פקס: 08-XXXX428
אשדוד – רח' האורגים (בניין הפורום), ת.ד. 15230; טלפון: 08-XXXX720 או 08-XXXX721; פקס: 08-XXXX292

הסנגור יוודא התייצבות הנאשם בשירות המבחן.

העתק ההחלטה וכתב האישום המתוקן בדחיפות לשירות המבחן.

הנאשם 1 מוזהר כי עליו להתייצב לדיון הנדחה, שאם לא כן ייתכן והדיון יתקיים בהעדרו, וכן ייתכן כי יוצא לו צו הבאה.

מוצא בזאת צו הבאה כנגד הנאשם 2 יוכל להשתחרר בכפוף לחתימה על התחייבות בסך 1,500 ₪, להבטחת התייצבותו לדיון.
<#13#>

ניתנה והודעה היום א' כסלו תשע"ה, 23/11/2014 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת