הדפסה

מדינת ישראל נ' א.ב. עמית - יעוץ וניהול פרויקטים בע"מ ואח'

לפני: כב' השופטת אורלי סלע - נשיאה
המאשימה:
מדינת ישראל
ע"י ב"כ: עו"ד חן אביטן

נגד
הנאשמות:

  1. א.ב. עמית - יעוץ וניהול פרויקטים בע"מ
  2. אורית בנבנישתי לוריא

ע"י ב"כ עו"ד עמית אבן

גזר דין (הנאשמת 1)

  1. כנגד א.ב. עמית – ייעוץ וניהול פרוייקטים בע"מ (להלן – הנאשמת) הוגש כתב אישום בגין עיסוק כקבלן כח אדם ללא קבלת היתר, עבירה על פי סעיפים 2(א) ו- 20 (ב) לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, תשנ"ו – 1996 (להלן – חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם).
  2. עובדות כתב האישום –

הנאשמת היתה, במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, חברה פרטית בע"מ. בביקורת שנערכה על ידי מפקחי התמ"ת נמצא כי במהלך החודשים יולי, אוגוסט וספטמבר 2008 העסיקה הנאשמת 17 עובדים ששמותיהם מפורטים בכתב האישום כקבלן כח אדם וסיפקה אותם לחברת פניציה מפעלי זכוכית בע"מ ולחברת מוסדות חינוך ירון חנני בע"מ וזאת ללא קבלת רישיון מאת שר התעשייה המסחר והתעסוקה ובניגוד לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם.
3. יצוין כי כתב האישום הוגש אף כנגד מנהל ת החברה, אורית בנבנישתי לוריא, אולם במסגרת הסדר בין המאשימה לנאשמת הודתה, בשלב זה, הנאשמת בלבד בביצוע העבירה, ועל כן גזר הדין הינו כנגד הנאשמת בלבד.
4. הצדדים הגיעו להסדר טיעון סגור ומבקשים מבית הדין לאשרו.

5. טיעוני ב"כ המאשימה לעונש –

א. לנאשמת אין הרשעות קודמות בבית דין זה;
ב. הקנס המרבי על העבירה מושא כתב האישום הינו 244,800 ₪;
ג. בנסיבות העניין שלפנינו מדובר ב- 17 יחידות עבירה כאשר בצידה של כל עבירה הקנס הינו 14,400 ₪;
ד. על פי ההסדר יושת על הנאשמת קנס בסך 48,960 ₪;
ה. הנאשמת תחתום על התחייבות להימנע מעבירה במשך שלוש שנים ממועד מתן גזר הדין שאם לא כן יושת עליה קנס בסך 14,400 ₪;
ו. הנאשמת הודתה וחסכה זמן שיפוטי יקר;
ז. הקנס המתבקש הינו קנס מקובל בנסיבות המקרה.

6. טיעוני ב"כ הנאשם לעונש –

א. ב"כ הנאשמת מצטרף לטיעוני ב"כ המאשימה לאישור הסדר הטיעון;
ב. הנאשמת מתחייב ת שלא לעבור עבירה על חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם 3 שנים ממועד מתן גזר הדין ;
ג. הנאשמת מתחייבת לשלם את הקנס בתוך 10 ימים ממועד קבלת גזר הדין.

7. באיזון שיש לעשות בית חשיבות אכיפת החוק כאשר מדובר בהעסקת עובדים כקבלן כח אדם ללא היתר לבין העובדה שהנאשמת הוד תה בהזדמנות הראשונה וחסכה הן מזמנו של בית הדין והן מזמנם של הצדדים וכן לאור טיעוני הצדדים לעונש – הנני מאשרת את הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים.

8. הנני משיתה על הנאשמת קנס בסך 48,960 ₪ שישולם עד ליום 15.1.14.

9. הנאשמת תחתום, בתוך 15 יום מקבלת גזר הדין, על התחייבות לפי סעיף 72 לחוק העונשין. אם הנאשמת תעבור עבירה על חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם בתוך 3 ש נים ממועד מתן גזר הדין יושת עליה קנס בסך 1 4,400 ₪.

ניתן היום, כ"ט טבת תשע"ד, (01 ינואר 2014), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.