הדפסה

מדינת ישראל נ' אשורוב(עציר) ואח'

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה
נ ג ד

1..אפרים אשורוב (עציר) ת.ז. XXXXXX304
2..חיים תמרוב (עציר) ת.ז. XXXXXX742 - נדון

הנאשם

נוכחים:
ב"כ המאשימה מתמחה גב' ריקי ממן
הנאשם 1 בעצמו ובא כוחו עו"ד – אטיאס מלי
<#1#>
פרוטוקול

ב"כ הצדדים:
אנו נותנים את הסכמתנו לניהול דיון מקדמי בהתאם לסעיף 143א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב- 1982.

לאחר הדיון
ב"כ הצדדים:
הגענו להסדר טיעון לפיו הנאשם יודה בכתב האישום ויורשע בו.
ההסדר כולל הסכמה לעניין העונש, לפיו הצדדים יעתרו במשותף לעונשים של הפעלת מאסר מותנה מת.פ. 8300/06 מיום 25/2/07, מבית משפט המחוזי באר שבע, בן 3 חודשים, יופעל בחופף לעונש מאסר שאותו מרצה כעת. מאסר על תנאי למשך 4 חודשים למשך 3 שנים על עבירות סמים מסוג עוון או פשע, התחייבות על סך 3,000 ₪ למשך שנה, עבירות בהן הורשע, פסילה על תנאי בת 4 חודשים למשך שנתיים מיום שחרורו.

הנאשם:
מאשר את ההסדר אליו הגענו. ידוע לי כי בית המשפט אינו כבול לעונש עליו הוסכם בהסדר הטיעון. עוד הובהר לי כי אם יחרוג בית המשפט מהסדר הטיעון, תהא המאשימה רשאית להציג עמדה אחרת באם יוגש ערעור.
אני מודה בעובדות המיוחסות לי בכתב האישום.

<#2#>
הכרעת דין

על יסוד הודאת הנאשם, אני מרשיעה אותו בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום.

<#3#>

ניתנה והודעה היום ח' ניסן תשע"ד, 08/04/2014 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר, שופטת

ב"כ המאשימה:
הנאשם יליד 1975, יש לו הרשעות קודמות. מגישה גיליון רישומו הפלילי של הנאשם.
ב"כ הנאשם:
מאשר רישום פלילי.
<#4#>
החלטה

גיליון הרישום הפלילי של הנאשם הוגש וסומן ת/1.
<#5#>

ניתנה והודעה היום ח' ניסן תשע"ד, 08/04/2014 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר, שופטת

ב"כ המאשימה טוענת לעונש:
הנאשם בעל עבר פלילי מכביד, כיום מרצה עונש מאסר. מדובר בתיק ישן משנת 2010, ההסדר סביר ונבקש לכבדו.

ב"כ הנאשם טוען לעונש:
מדובר בנאשם שמרצה כיום עונש מאסר בפועל, ולמעשה נותרו לו עוד 8 חודשים. מדובר בעבירה שאינה מן החמורות. יש לו החזקת סמים לצריכה עצמית בלבד. לחובתו מאסר מותנה. אני סבורה שההסדר אליו הגענו סביר.

הנאשם:
אני בן 39, גרוש. יש לי ילד אחד.
אני לוקח אחריות על האירוע הזה. אבקש לכבד את ההסדר.

<#8#>
גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום, המייחס לו עבירה של החזקת סם מסוכן לצריכה עצמית לפי סעיף 7 (א) (ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים [ נוסח חדש ] התשל"ג – 1973.
ב מסגרת ההסדר הוסכם כי הצדדים יעתרו במשותף לעונשים של הפעלת מאסר מותנה התלוי ועומד כנגד הנאשם, מאסר מותנה, חתימה על התחייבות להימנע מביצוע העבירה ופסילה מותנית.
בהתחשב בהודאת הנאשם, שיש בה משום קבלת אחריות וחיסכון בזמן שיפוטי; וכן מבלי להתעלם מעברו הפלילי של הנאשם ומחלוף הזמן, אני מוצאת לנכון לכבד את ההסדר, שהינו סביר בנסיבות העניין ומאזן נכונה בין האינטרס הציבורי לאינטרס האישי של הנאשם.
אציין עוד כי מצאתי לאמץ את ההסדר גם בהתחשב בהוראות תיקון 113 לחוק העונשין, ובעובדה שההסכמה העונשית בין הצדדים, העומדת בבסיס ההסדר, נמצאת בגדרי מתחם הענישה ההולם את האירוע נושא כתב האישום.
אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:
א. מפעילה בזאת מאסר מותנה בן 3 חודשים מת.פ. 8300/06 מיום 25/2/07 (בימ"ש המחוזי באר שבע) – כך שיופעל בחופף לעונש המאסר אותו מרצה הנאשם כעת.
ב. מאסר מותנה למשך 4 חודשים, אשר יופעל אם תוך תקופה של 3 שנים מהיום הנאשם יעבור כל עבירת סמים מסוג עוון או מסוג פשע.
ג. הנאשם יחתום על התחייבות כספית על סך 3,000 ₪ שלא לעבור עבירה בה הורשע וזאת לתקופה של שנה מיום שחרורו. אם לא תיחתם ההתחייבות תוך 7 ימים, ייאסר הנאשם ל 10 ימים.
ד. אני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה למשך 4 חודשים, וזאת על תנאי שלא יעבור עבירה בה הורשע וזאת במשך שנתיים מיום שחרורו מהמאסר.
ניתן בזאת צו להשמדת המוצג - סמים , בכפוף לחלוף תקופת הערעור.

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום לבית המשפט המחוזי.
<#9#>

ניתנה והודעה היום ח' ניסן תשע"ד, 08/04/2014 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר, שופטת

קלדנית: שרה