הדפסה

מדינת ישראל נ' אקוע

בעניין:

מדינת ישראל
העוררת

נגד

גיא אקוע – בהיעדר
המשיב

<#1#>
נוכחים:
ב"כ המשיב עו"ד טל ארד
פרוטוקול

עו"ד ארד:
אני הסכמתי לקיים את הדיון בהיעדר המשיב על מנת למנוע את הצורך שהדיון יתקיים בשעות מאוחרות של היום.
בית המשפט קבע את הדיון לשעה 16:30. השעה כעת 17:31, אין התייצבות מטעם העוררת, אני מבקש להורות על מחיקת הערר.
בנוסף, מעצרו של המשיב פקע לפני חצי שעה ויותר.

<#5#>
החלטה

ערר זה הוגש לבית המשפט בשעה 14:26 על החלטת בית משפט השלום באילת שניתנה בשעה 11:00 ועיכוב ביצוע ניתן עד השעה 17:00.
בנסיבות אלה, קבעתי את שמיעת הערר לשעה 16:30 עוד טרם יפוג תוקפו של עיכוב הביצוע ובא כוח המשיב בהיותו מודע שהמשיב עצמו שוהה באילת, הסכים לקיים את הדיון גם בהיעדרו.
למרבה הצער, העוררת מתעלמת מהחלטות בית המשפט ומהשעה שקבועה לדיון והודיעה לבית המשפט שלא תוכל להתייצב לפני השעה 17:30.
אף כי בית המשפט דחה בקשתה זו בהיותו מודע לכך שעיכוב הביצוע אמור לפוג בשעה 17:00, לא התייצבה העוררת לדיון.
השעה כעת 17:35 והעוררת, גם על פי בקשתה, לא טרחה להתייצב לדיון.

בנסיבות אלה, וממילא כבר פג תוקפו של עיכוב הביצוע, אני מוחקת את הערר.

<#6#>
ניתנה והודעה היום ט"ז טבת תשע"ד, 19/12/2013 במעמד הנוכחים.

שרה דברת, שופטת,
ס.נשיא