הדפסה

מדינת ישראל נ' אקוע(עציר)

38405-04-13

בפני כב' השופט יוסי טופף
המאשימה:
מדינת ישראל

נגד

הנאשם:
גייא אקוע (עציר)

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה –עו"ד שחר עידן
הנאשם וב"כ – עו"ד רבינוביץ – ס"צ

פרוטוקול

ב"כ המאשימה:
הגעתי עם הנאשם, באמצעות בא-כוחו, להסדר טיעון.

הוסבר לנאשם כי בית המשפט אינו כפוף להסדר הטיעון ואינו מחוייב בו.

הנאשם:
הבנתי את הסבר בית המשפט.

ב"כ המאשימה:
הסדר הטיעון הינו כדלקמן: הנאשם יחזור בו מכפירתו בכתב האישום, יודה בכתב האישום המתוקן בשנית אותו אני מגיש לבית המשפט, יצרף ת"פ 29197-05-13 מתוקן יורשע ובהסכמה יוטלו עליו העונשים הבאים: מאסר בפועל למשך 8 חודשים וזאת מיום מעצרו 11.05.2013, מאסר על תנאי בן 8 חודשים למשך שלוש שנים לבל יעבור עבירות אלימות מסוג פשע, מאסר על תנאי בן 5 חודשים למשך שלוש שנים בל יעבור עבירות אלימות מסוג עוון, איומים, שיבוש מהלכי משפט או הפרת צו בית משפט וכן הוסכם על התחייבות בסך 5,000 ₪ למשך שנתיים לבל יעבור אחת מהעבירות בהן הורשע.

ב"כ הנאשם:
אני מאשר את הסדר הטיעון. הנאשם מבקש לחזור בו מכפירתו.

הנאשם:
מאשר את הסדר הטיעון. אבקש לחזור בי מכפירתי בכתב האישום.

<#3#>
החלטה

מתיר לנאשם לחזור בו מכפירתו בכתב האישום בת"פ 38431-04-13 .

מתיר הגשת כתב אישום מתוקן אותו אני מסמן כא/1.

לבקשת הצדדים, מורה על צירוף תיק נוסף שהוגש כנגד הנאשם, ת"פ 29197-05-13, בעניינו הוגש כתב אישום מתוקן מהיום.

<#4#>

ניתנה והודעה היום ד' תשרי תשע"ד, 08/09/2013 במעמד הנוכחים.

יוסי טופף, שופט

ב"כ הנאשם:
כתבי האישום המתוקנים הוקרא ו לנאשם, הוא הבין את תוכנם ומודה באמור בהם.

הנאשם:
כתבי האישום המתוקנים הוקרא ו לי, הבנתי את תוכנם ואני מודה בעובדות המפורטות בהם.

<#5#>
הכרעת דין

על יסוד הודאת הנאשם באמור בעובדות כתבי האישום המתוקנים בת"פ 38431-04-13 ובת"פ 29197-05-13, אני מרשיע אותו בעבירות המפורטות בהם.

<#6#>

ניתנה והודעה היום ד' תשרי תשע"ד, 08/09/2013 במעמד הנוכחים.

יוסי טופף, שופט

ב"כ המאשימה טוען לעונש:
אבקש לכבד את ההסדר. מגיש גליון הרשעות קודמות (סומן ת/1) לפיהן עולה כי מדובר בנאשם בעברו של אלימות, בין היתר איומים. בבסיס ההסדר עומדת העובדה כי לאחר שיחה עם המתלוננת התרשמנו מקשיים לעמוד פה בבית המשפט על האירוע אותו חוותה וקיבלנו את עמדתה ביחס להסדר. יתרה מכך, מבחינת מתחם הענישה בעבירות אלו, אנו סברנו בצירוף שני התיקים, יהיה נכון להשית מתחם ענישה של מאסר בפועל עד 8 חודשים, ענישה מוחשית וממשית ולא ענישה של מה בכך ולכן סברנו ש – 8 חודשים זה עונש הולם. בנוסף לכך, בשים לב המאסרים המותנים, כולי תקווה שלא יבצע עבירות נוספות. ההודאה של הנאשם והחסכון בזמן השיפוטי יש בהם כדי נסיבות לקולא ולכן אבקש לכבד את ההסדר. כמו כן, אבקש לפסוק את הוצאות העדה שהתייצבה לדיון היום.

ב"כ הנאשם - טוען לעונש:
הדיון קבוע היום לשלב ההוכחות. אני נערכתי לדיון זה ואף המלצתי לנאשם לנהל הוכחות. במקביל ולבקשת הנאשם אני שוחחתי עם התביעה באשר להצעה להגיע להסדר בתיק וניתנה לי הצעה על ידי התביעה גם בתיק זה וגם בתיק המצורף. שוחחתי היום עם הנאשם והנאשם ביקש ממני להציג את ההסדר ולא לנהל את תיק ההוכחות שנקבעו להיום. ההסדר כולל את תיקון כתב האישום בתיק הנוכחי ובתיק המצורף. ההסדר כאמור הוא הסדר מלא גם לעניין העונש.
נוכח כלל הנימוקים שפירט ב"כ המאשימה, אבקש מבית המשפט לכבד את ההסדר.

הנאשם:
חוץ מזה שאני מצטער, אין לי מה להוסיף.
אני מצהיר לאחר שהוזהרתי כי מכשיר הטלפון, 054/2984873 שייך לי.

ב"כ המאשימה:
אבקש להשמיד או להשיב את המוצגים לבעלים. מדובר בטלפון נוקיה שבור או שני פלסטיקים.
יש הסכמה להשבת מכשיר הטלפון לידי הנאשם.

<#7#>
גזר דין

1. הנאשם הורשע על פי הודאתו בשני כתבי אישום מתוקנים כדלקמן:

במסגרת ת"פ 38431-04-13 בעבירות של תקיפה סתם כלפי בן זוג לפי סעיף 382(ב) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977 וסעיף 379 לחוק העונשין וכן עבירה של שיבוש מהלכי משפט לפי סעיף 244 לחוק העונשין.

בנוסף לכך במסגרת ת"פ 29197-05-13 בעבירות של תקיפה הגורמת חבלה ממש כלפי בן זוג לפי סעיף 382(ג) לחוק העונשין וסעיף 380 לחוק העונשין, עבירת איומים לפי סעיף 192 לחוק העונשין והפרת צו בימ"ש שנועד להגן על אדם לפי סעיף 287(ב) לחוק העונשין.

2. הנאשם יליד שנת 1977 ולחובתו הרשעות קודמות, בין היתר בעבירות של איומים, תקיפה (מספר מופעים).

3. הצדדים הגיעו להסדר טיעון, ובנסיבות הענין לא ראיתי לנכון לסטות ממנו.

4. לאחר ששקלתי את טיעון הצדדים, בחנתי את האיזונים בין אינטרס הציבור אל מול נסיבות המקרה, את הודאתו של הנאשם במיוחס לו בכתבי האישום המתוקנים והחסכון בזמן שיפוטי, כמו ג ם החזקה כי העונש המוצע מטעם הצדדים מצוי במתחם הענישה המתאים בנסיבותיו של הנאשם, אינני רואה לסטות מהסדר הטיעון ואינני רואה בו חריגה בלתי סבירה מנורמת ענישה ראוייה.

5. לפיכך, אני מטיל בזה על הנאשם עונש כדלהלן:

מאסר - מאסר בפועל לתקופה של 8 חודשים. תקופת מאסרו תחושב מיום מעצרו 11.05.2013 כשמתקופה זו יופחתו ימי מעצר נוספים מה – 18.04.2013 – 24.04.2013.

מאסר על תנאי - מאסר על תנאי לתקופה של 8 חודשים. הנאשם יישא בעונש זה אם בתקופה של שלוש שנים מיום שחרורו יעבור על עבירות אלימות מסוג פשע.

מאסר על תנאי - מאסר על תנאי לתקופה של 5 חודשים. הנאשם יישא בעונש זה אם בתקופה של שלוש שנים מיום שחרורו יעבור על עבירות אלימות מסוג עוון, איומים, שיבוש מהלכי משפט או הפרת צו של בית משפט .

התחייבות - הנאשם יחתום על התחייבות על סך 5,000 ש"ח, אשר יהיה עליו לשלם באם בתוך שנתיים מיום שחרורו יעבור על עבירות נוספות בהן הורשע. היה והנאשם לא יחתום על התחייבות כאמור בתוך 4 ימ ים מהיום - ייאסר בגין כך למשך 40 יום.

מוצגים – מכשיר הטלפון שנתפס על ידי המאשימה יושב לידי הנאשם. באשר ליתר המוצגים - ניתן בזאת צו כללי לפי שיקול דעת המאשימה.

6. אני מורה על תשלום שכר עד לעדה – יפית לוי – אשר התייצבה למתן עדות לפי התקנות ובהתאם לפרק זמן העולה על 4 שעות.

זכות ערעור על פסק הדין תוך 45 יום מהיום.

<#8#>

ניתנה והודעה היום ד' תשרי תשע"ד, 08/09/2013 במעמד הנוכחים.

יוסי טופף, שופט

הוקלד על ידי איטה רוט