הדפסה

מדינת ישראל נ' אסולין(עציר)

19712-05-15
לפני כבוד ה שופטת שרית זמיר
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשם
תומר אסולין (עציר)

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד איתי שמואלי
הנאשם באמצעות השב"ס
ב"כ הנאשם עו"ד דימה ברנשטיין

פרוטוקול

ב"כ המאשימה:
בהסכמת חברי מגיש תיק מוצגים לבית המשפט.

<#3#>
החלטה

הודעת מתלונן מר חיים ויסגלס מיום 27.4.15 – מתקבלת ומסומנת ת/1.
הודעת מתלונן מר חיים ויסגלס מיום 4.5.15 – מתקבלת ומסומנת ת/2.
תקליטור תיעוד האירוע – מתקבל ומסומן ת/3.
הודעת רפאל נורייב מיום 5.5.15 – מתקבלת ומסומנת ת/4.
הודעת ענבל כהן מיום 5.5.15 – מתקבלת ומסומנת ת/5.
דו"ח פעולה של השוטר יוסף מסאלי מיום 26.4.15 – מתקבל ומסומן ת/6.
דו"ח פעולה של השוטר ברק מקסימוב מיום 3.5.15 – מתקבל ומסומן ת/7.
דו"ח מעצר של השוטר ברק מקסימוב מיום 3.5.15 – מתקבל ומסומן ת/8.
דו"ח פעולה של השוטר יובל רצאבי מיום 3.5.15 – מתקבל ומסומן ת/9.
דו"ח חיפוש של השוטר יובל רצאבי מיום 3.5.15 – מתקבל ומסומן ת/10.
אסמכתא לכליאת בגיר מיום 3.5.15 – מתקבלת ומסומנת ת/11.
מזכר של השוטר ליאור אברג'יל מיום 11.5.15 – מתקבל ומסומן ת/12.
תמונת הנאשם ממערכת אדם, חוקר סמי בן אשר, מיום 4.5.15 – מתקבלת ומסומנת ת/13.
דו"ח צפיה (1) של החוקר סמי בן אשר מיום 4.5.15 – מתקבל ומסומן ת/14.
דו"ח צפיה (2) של החוקר סמי בן אשר מיום 4.5.15 – מתקבל ומסומן ת/15.
דו"ח צפיה (3) של החוקר סמי בן אשר מיום 4.5.15 – מתקבל ומסומן ת/16.
מזכר תפיסה של בגדי הנאשם שנערך ע"י החוקר סמי בן אשר מיום 3.5.15 – מתקבל ומסומן ת/17.
תיעוד בגדי הנאשם שנערך ע"י החוקר סמי בן אשר מיום 3.5.15 – מתקבל ומסומן ת/18.
מזכר מסדר זיהוי שנערך ע"י החוקר סמי בן אשר מיום 4.5.15 – מתקבל ומסומן ת/19.
מזכר התנהגות הנאשם שנערך ע"י החוקר סמי בן אשר מיום 4.5.15 – מתקבל ומסומן ת/20.
מזכר העדר בדיקת מז"פ שנערך ע"י החוקר סמי בן אשר מיום 10.5.15 – מתקבל ומסומן ת/21.
אמרת נאשם מיום 3.5.15 – מתקבלת ומסומנת ת/22.
תקליטורי תיעוד חקירת הנאשם – מתקבלים ומסומנים ת/23.
אמרת נאשם מיום 5.5.15 שעה 12:07 – מתקבלת ומסומנת ת/24
אמרת נאשם מיום 5.5.15 שעה 13:42 – מתקבלת ומסומנת ת/25.
תעודת חיסיון – מתקבלת ומסומנת ת/26.

<#4#>

ניתנה והודעה היום ה' טבת תשע"ו, 17/12/2015 במעמד הנוכחים.

שרית זמיר , שופטת

ב"כ המאשימה:
אבקש להציג לבית המשפט את סרטון האירוע.

עד תביעה מס' 1 – רס"מ אילוז מאיר מוזהר כדין:

חקירה ראשית
ש. תציג את עצמך לבית המשפט
ת. אני משנת 97 במשטרה, היום אני משמש כרכז בילוש בתחנת ראשל"צ. רוב השנים שימשתי כבלש.
ש. כמה זמן אתה שוטר?
ת. כמעט עשרים שנה.
ש. ובכל התקופה אתה בתחום השטח
ת. תמיד בתחום השטח. גם עכשיו.
ש. אתה מכיר את הנאשם
ת. כן.
ש. אתה יכול לתאר לבית המשפט מה טיב ההיכרות שלך איתו
ת. במהלך העבודה שלי כאיש משטרה עקב עבודתי, יצא לי לבדוק, לבצע חיפושים כנגדו, לעקוב אחריו, מס' פעיליות שנערכו כלפיו.
ש. שאתה אומר שיצא לי לבדוק לבצע חיפושים...
ת. מספר רב של פעמים.
חלק מעבודת הבלש זה להכיר את הדמויות. אותו בלש צריך להתמקצע הוא חייב להכיר את הדמויות זה חלק מהעבודה שלו.
ש. פגשת בנאשם באופן אישי?
ת. כן. המון פעמים. בדקתי אותו , עשיתי חיפושים בבתים.
ש. בתאריך 3.5.15 ערכת דו"ח זיהוי, מציג לך את הדוח, תאשר לי שערכת אותו
ת. מאשר.

ב"כ המאשימה:
מבקש להגיש את דו"ח הזיהוי.

ב"כ הנאשם:
אין התנגדות.

<#5#>
החלטה

דו"ח ערוך ע"י השוטר מאיר אילוז שעניינו זיהוי אדם מתאריך 3.5.15 – מתקבל ומסומן ת/27.

<#6#>

ניתנה והודעה היום ה' טבת תשע"ו, 17/12/2015 במעמד הנוכחים.

שרית זמיר , שופטת

המשך חקירה ראשית
ש. תתאר לי פועלך
ת. הייתי במשרד, ניגש אלי הקמ"ן הציג לי סרטון ושאל אם אני מזהה. צפיתי בסרטון וזיהיתי את החשוד מבצע התפרצות לרכב ג'יפ לבן.
ש. אתה זוכר את הסרטון?
ת. פחות או יותר.
ש. אני מציג לך את הסרטון ת/3 – דקה 20.34 לפי הסרטון, אני גם מציג לך את דקה 20.34, אתה מזהה את מי שבסרט
ת. כן. זה הסרטון שראיתי ואני מזהה שמי שפתח את הרכב הלבן זה הנאשם.
ש. איך אתה יכול לומר בוודאות שמדובר בנאשם?
ת. קודם כל ציינתי בדוח, גם על פי הפנים שאני מזהה, גם על פי צורת ההליכה, זו צורת הליכה ייחודית. הנאשם הולך באופן שהוא מנדנד את גופו לצדדים כשהוא הולך. מדגים ניענוע הגוף מצד לצד. וגם רואים את הפנים.
ש. מציג לך דו"ח הבהרה שערכת ביום 6.5.15
ת. אני ערכתי את הדוח.

ב"כ המאשימה:
מבקש להגיש לבית המשפט.

ב"כ הנאשם:
אין התנגדות.

<#7#>
החלטה

דו"ח ההבהרה מיום 6.5.15 שערך השוטר מאיר אילוז – מתקבל ומסומן ת/28.
<#8#>

ניתנה והודעה היום ה' טבת תשע"ו, 17/12/2015 במעמד הנוכחים.

שרית זמיר , שופטת

המשך חקירה ראשית
ש. יש לנו חוו"ד בתיק שלא יכולה לקבוע באופן חד משמעי שלא יכולה לאשר באופן חד משמעי את הזיהוי של מבצע העבירה אל מול הנאשם
ת. אני לא יודע איך הם בודקים את זה. אני לא יודע מה הם עושים שם. אני יודע שאני שלם עם עצמי במיליון אחוז, לא הייתי מעז לעצום עין בלילה אם הייתי כותב דו"ח כזה אם לא הייתי שלם במאה אחוזים. אני זיהיתי אדם על סמך היכרות קודמת עקב עבודתי. וזה מה שרשמתי. אין לי מושג איך נערכות הבדיקות ועל סמך מה נקבעים הממצאים, אני לא מבין בזה.

חקירה נגדית
ש. כמה זמן אתה עובד במשטרת ראשל"צ
ת. מ-1997.
ש. כל פעם באותה תחנה
ת. כן.
ש. ממתי אתה מכיר את הנאשם
ת. אני יכול להגיד לך שנים, מעל 10-15 שנה לפחות.
ש. לפני הסרטון שראית את הנאשם שם, מתי פעם אחרונה פגשת בו?
ת. לא יודע לענות על זה.
ש. יכול להיות שלא פגשת אותו 5 שנים
ת. לא יודע להגיד כמה זמן פגשתי אותו.
ש. אני אומר לך שסביר להניח שלא פגשת בו לפחות 5 שנים
ת. זה אתה אומר. זה לא הגיוני שלא פגשתי בו 5 שנים. אני לא יכול להגיד מתי כי אני לא אגיד משהו לא נכון.
לא יודע לענות על השאלה כמה זמן לא ראיתי אותו.
אני מכיר אותו בצורה ברורה, גם אם אני לא רואה בן אדם X שנים, אני עדיין מכיר אותו ומזהה אותו.
ש. אתה יודע איפה הוא התגורר לפני המעצר
ת. אם אני זוכר נכון ברח' תורה ועבודה.
ש. ואתה זוכר באיזה נסיבות נפגשתם בפעם האחרונה לפני שראית את הסרטון
ת. לא .
ש. פעם אחת חקרת את הנאשם
ת. אני לא חוקר.
ש. מי זה יריב פיינברג
ת. קמב"ל.
ש. הוא זה שהראה לך את הסרטון
ת. כן.
ש. אתה זוכר את התקופה שקיבלת את הסרטון
ת. אני לא יודע לענות. תשאל שאלה יותר ספציפית.
ש. קמ"ן פיינברג זיהה את הנאשם?
ת. לא יודע.
ש. הוא לא אמר לך אם הוא זיהה או לא?
ת. לא אמר לי.
ש. אתה אמרת לנו היום שהזיהוי שלך הוא בין היתר על סמך זיהוי פנים במצלמה
ת. סרטון.
ש. אני אומר לך, ראיתי את הסרטון עשרות פעמים, גם בית המשפט ראה. וראינו את זה היום, גם אני מכיר את הנאשם תקופה לא קצרה, לא ניתן לזהות פנים של אותו אדם שנראה בסרטון
ת. לפי הסרטון כן ניתן לראות פנים. מי שמכיר את תומר כן יזהה אותו. אם אתה מכיר את הלקוח שלך ותסתכל טוב במחשב, לדעתי אתה כן תזהה אותו.
ש. האם אתה יכול להצביע מההיכרות שלך עם תומר על סימנים מיוחדים שמזהים אותו על גופו על פניו
ת. יש לו חתך בפנים אם אני זוכר נכון.
לא רואים את החתך בפנים בסרטון. אבל ניתן לראות פנים.
זה מה שאני זוכר כרגע לענות לבית המשפט.

חקירה חוזרת – אין
ב"כ המאשימה :
אני מבקש לתקן את כתב האישום על דרך של הוספת עד התביעה רפ"ק יריב פיינברג קצין המודיעין של תחנת ראשל"צ. רפ"ק פיינברג נמצא באולם בית המשפט. ערך דו"ח הבהרה לענין מה שנאמר על ידי העד אילוז מאיר. הוא מבהיר את נסיבות הזיהוי. אני חושב שהעדות שלו רלבנטית לענין קביעת המהימנות של העד.
דו"ח ההבהרה היה קיים בתיק החקירה. נטען לגביו גם בהליך המעצר. שוחחתי עם חבריי לגבי הדוח הזה.
הדו"ח הוא לענין נסיבות הזיהוי של מאיר אילוז. אני לא מבין מדוע חבריי מתעקשים לא להגיש את המסמך בהסכמה.

ב"כ הנאשם:
אנחנו באמצע תיק הוכחות. שמענו עדים. אנחנו כפרנו לפני כשלושה חודשים. נכון שאתמול דיברנו. מדובר בעד שאינו עד תביעה. שהבקשה מועלית עכשיו בזמן הוכחות בלי הצדקה שזה לא נעשה קודם, אבקש שבית ה משפט לא יקבל את המסמך.

<#9#>
החלטה

אינני נעתרת לבקשת המאשימה לתיקון כתב האישום על דרך הוספת עד התביעה.
צודק ב"כ הנאשם בטענותיו כי טענת ההגנה של הנאשם והכפירה ניתנו כבר ביום 21.9.15 והיה די זמן בידי המאשימה להערך להכנת התיק. לא ראוי כי בקשה מסוג זה תוגש בתום פרשת התביעה. מעבר לכך אציין כי בהסכמת ב"כ הנאשם עיינתי במזכר אותו ערך העד ואותו ביקשה התביעה להציג לבית המשפט, ואין בו דבר וחצי דבר שיש בו כדי לתרום לשאלה השנויה במחלוקת בתיק זה. זאת בפרט בשים לב לעובדה כי ההגנה לא טענה כי מאן דהוא הכווין את השוטר אילוז בזיהוי, או כי הזיהוי על ידו לא נעשה באופן מיידי.

<#10#>

ניתנה והודעה היום ה' טבת תשע"ו, 17/12/2015 במעמד הנוכחים.

שרית זמיר , שופטת

ב"כ המאשימה:
אלו עדיי.

הנאשם מוזהר כדין:

חקירה ראשית
ש. כל מה שאמרת במשטרה מופיע בפני בית המשפט. אני מבקש שתגיב, אומרים במשטרה שבאותו יום פרצת לרכב שעמד מול הבית, מה יש לך להגיד על זה.
ת. זה לא אני.
החוקר היה מולי, פתאום הוא אומר לי, תכין פופקורן, אמרתי לו זה עם הדבש או של הסינימה סיטי. הוא אמר לי תכין איזה פופקורן שאתה רוצה. ואז הוא מסובב לי את הסרט . ופתאום הוא אומר לי זה אתה. אמרתי לו זה לא אני. הוא אמר לי הנה אתה. אמרתי לו אתה משייך לי דבר שלא שייך לי. אתה אומר שזה בן אדם שדומה לי, אין טביעות אצבע, אין די.אן.איי, אין ראיות פורנזיות.
ש. זה אתה או לא אתה?
ת. זה לא אני.
גם בחקירה הוא סובב לי את המחשב, מזל שהחקירה היתה מתועדת בדיסק שמע בגלל שאם לא יכול להיות שהוא היה כותב שאני אמרתי שזה אני. אבל אני אמרתי שזה לא אני.

חקירה נגדית
ש. למה זה לא אתה?
ת. תשאל את עצמך? יש לך ראיות לקשור את זה אלי?
ש. כן, יש לי סרטון, יש את אילוז שמזהה אותך, יש את הבגדים שנתפסו אצלך בבית, אתה זוכר מה אמרת במשטרה
ת. לא זוכר.
ש. מניתי בפניך את הראיות שבגינן אני חושב שזה אתה, למה זה לא אתה?
ת. כי אני באותה תקופה בכלל לא הייתי באיזורים האלה. שאתה מנסה לייחס לי.
ש. איפה היית?
ת. איפה לא הייתי? אבל לא הייתי באיזורים האלה. מה אכפת לך איפה הייתי?
לא הייתי בראשון.
ש. מאיפה אתה יודע שההתפרצות בראשון
ת. כי זה מה שמייחסים לי.
ש. זה לא מה שאתה אומר בחקירה שלך, לא אמרת שלא הייתי באיזורים האלה. מה הגרסה הנכונה?
ת. תביא את החקירה, מה שאמרתי בחקירה במשטרה.
ש. בחקירה אמרת שהיית בים, אתה זוכר מתי היית בים
ת. תמיד אני בים.
זה חלק מהנשמה שלי.
ש. למה לא אמרת קודם שהיית בים
ת. אמרתי לך שהסתובבתי בהרבה מקומות.
הייתי בארנה.
ש. למה לא אמרת בחקירה שלך
ת. מה קשור?

ב"כ הנאשם:
אנחנו הצגנו קו הגנה ברור. והוא די מצומצם. חברי עכשיו מקנטר את הנאשם ואנו יודעים איך זה יכול להיגמר. מדובר באדם עם בעיות נפשיות. ואני חושב שהחקירה של חברי לא תוביל לשום דבר.

ב"כ המאשימה:
אין לי שאלות נוספות.

עדת הגנה מס' 1 - רס"מ יהודית שוגר מוזהרת כדין:

חקירה ראשית
ש. תציגי את עצמך בפני בית המשפט
ת. אני עובדת במעבדה לראיה דיגיטאלית במטה הארצי. מומחית לצילום ועיבוד תמונה פורנזית ומומחית להשוואת פנים.

ב"כ הנאשם:
בהסכמת חברי אבקש להגיש את דו"ח הבדיקה שהעדה ערכה.

ב"כ המאשימה:
אין התנגדות.

<#11#>
החלטה

דו"ח הבדיקה מתקבל ומסומן נ/1.
<#12#>

ניתנה והודעה היום ה' טבת תשע"ו, 17/12/2015 במעמד הנוכחים.

שרית זמיר , שופטת

המשך חקירה ראשית
ש. תפרטי מה עשית בתיק
ת. קיבלתי תקליטור עם סרטונים שהתבקשתי להשוות ממנו את החשוד בהתאם לזמנים שהיחידה העבירה . לכדתי תמונות בתוכנת מחשב, הפעלנו כלים בתוכנה לעריכת תמונות, שיפור של בהירות הסרט והתמונות. אנחנו בעצם לוכדים את התמונות ועל התמונות הלכודות מפעילים את השיפור. השיפור אמור לסייע לנו לזהות. מגדילים את התמונות ואנו יוצרים לוח תצלומים. מציגה לבית המשפט את לוח התצלומים הצבעוני.
<#13#>
החלטה
לוח התצלומים הצבעוני מתקבל ומסומן נ/2.
<#14#>

ניתנה והודעה היום ה' טבת תשע"ו, 17/12/2015 במעמד הנוכחים.

שרית זמיר , שופטת

המשך חקירה ראשית
ת. אנו יוצרים לוח תצלומים שמכיל תמונות מהאירוע, אל מול תמונות של החשוד. פנים וגוף.
בעצם ביצענו השוואה. ההשוואה מתבצעת על ידי אנשים. גם במקרה הזה על ידי אנשים. יש כמה שיטות השוואה בעולם, יש שיטה ביומטרית ששם משווים תמונות של חשוד מול מאגר ואז במידה ועולה חשוד עושים השוואה אחד לאחד אנושית ע"י אדם. ואנחנו מבצעים במקרה הזה השיטה שבה עבדנו היא השיטה המורפולוגית. שיטה צורנית שבה משווים את חלקי הפנים מהאירוע מול התמונות של החשוד. בודקים אם צורת האף דומה לצורת האף, צורת העיניים, צורת מבנה הגוף.

לשאלת בית המשפט
ש. מי מחליט איזה תמונות לוכדים מהסרט
ת. המשווה. במקרה הזה נלכדו יותר תמונות מהסרטון ובוחרים את הטובות ביותר.

המשך חקירה ראשית
ש. בוחרים, את בחרת? או עמיתים שלך בחרו?
ת. אני בוחרת את התמונות. הבודק במקרה הזה זה אני ואני בוחרת את התמונות.
כל תיק במעבדה עובר אח"כ בדיקה ע"י לפחות בודק נוסף שמסתכל ובמקרה הזה הדוח שלי נבדק ע"י אלן צ'ייקובסקי ואושר.
ש. והמסקנה שלו היתה כפי שלך?
ת. כן.
ש. מה המסקנה שלך?
ת. שלא ניתן לקבוע בגלל שאיכות התמונה אינה מאפשרת השוואה ו/או הממצאים אינם חד משמעיים ולא ניתן להגיע לכלל מסקנה.
ש. ומה היה במקרה שלנו
ת. שלא ניתן לקבוע בגלל איכות הסרט.
ש. רק בגלל איכות הסרט? אתם הצלחתם להשוות ממצאים
ת. לא ניתן להגיע למסקנה בגלל איכות הסרט. ההצלחה שלנו תלויה ברמת חומר הגלם.

חקירה נגדית
ש. אני רואה שבעמוד הראשון לחוות הדעת שלך בפעולות שבוצעו, פעולה מס' 1 לכידת תמונה, פעולה מס' 2 שיפור בהירות, וההגדלה של התמונות, הפעולות האלה איך הן משפיעות על תמונת המקור?
ת. אנחנו מבצעים הגדלה כי במקרה הזה הסרט הוא בפורמט מאוד מאוד קטן. זה יכול לגרום לירידה קטנה באיכות התמונה אבל זה פעולה שהיא מקובלת בכל העולם.
ש. זאת אומרת שההגדלה מורידה את איכות התמונה
ת. ברמה מסויימת.
ש. אני מציג לך את ת/14, את רואה את הדמות בת/14 ב'
ת. כן.
ש. את רואה את הדמות בת/14 ג
ת. כן.
זה לדעתי מאוד דומה לתמונה שאני לכדתי מהאירוע בלוח התצלומים שלי.
ש. אני מציג לך את הסרטון – תאשרי לי שאיכות התמונה בסרט טובה יותר מאשר איכות התמונה בלכידה
ת. היא לא יותר טובה. גם פה אי אפשר להבחין בפרטים. ברגע שלוכדים את התמונה בעצם רואים שאין מידע שמעניין אותנו. עדיין אי אפשר להבחין בפרטים כמו אף, עיניים וכו', כדי לבצע זיהוי וודאי.
ש. כשאנחנו מדברים על זיהוי וודאי, מה הפרמטרים שלך לזיהוי וודאי
ת. זה ענין של איכות וכמות המידע שמופיעה בתמונה. יש לנו הרבה מאוד רמות וודאות בתוך הסולם. כדי להגיע לזיהוי וודאי של בן אדם אנחנו מחפשים דברים כמו צלקות, או נקודות חן, ודברים כאלה כי אף ועיניים ופה יש לכולנו.
ש. הזיהוי הוא ענין מדעי
ת. כן, יש רמות ביניים לזיהוי.
ש. אם היתה מוצגת לך תמונה באיכות יותר טובה היית יכולה לזהות?
ת. יכול להיות.
ש. אם אני מציג בפנייך עובדה שלפיה אני או מישהו אחר צופה בסרטון ואני מזהה את אותה דמות בסרטון, זה אפשרי
ת. זה אפשרי וגם השיטה שלנו לא סותרת זיהוי של בן אדם שיש לו היכרות מוקדמת עם החשוד. לכולנו יש תכונה מולדת של זיהוי הוליסטי של פרצופים של בני אדם.
ש. זיהוי על פי זיכרון
ת. על פי זיכרון, על פי אנשים שאנחנו מכירים. רובנו או כולנו נצליח לזהות את ההורים שלנו, את הילדים שלנו גם בתמונות מטושטשות אפילו באיכות כזאת. אבל לצורך זיהוי מדעי ע"י מישהו שלא מכיר לצורך זיהוי מורפולוגי המידע שיש בסרטים האלה לא מספיק.
ש. אם עכשיו מראים לי סרטון מטושטש באיכות התמונה שמצולמת בלכידה ובסרטון הזה אני יראה לקולגה שלי לעבודה, סביר שאני יזהה אותו גם אם זה מטושטש
ת. כן. אבל התכונה המולדת הזאת משתנה מאדם לאדם.
ש. איזה כלים יש לבדוק את זה
ת. יש כל מיני מבחנים של השוואת פנים שעושים לאנשים. רובנו מזהים ברמה סבירה על בסיס יום יומי. אנחנו אפילו נזהה אנשים שאנחנו רגילים להחשף אליהם בטלוויזיה, כמו שחקנים.

לשאלת בית המשפט
ש. זיהוי כזה של אדם שמכיר אדם אחר, באיזה רמת וודאות את יכולה לומר שהוא מזהה אותו?
ת. אני לא יודעת לומר.

המשך חקירה נגדית
ש. אני אציג בפנייך , עמד פה קודם שוטר ש-15 שנה במשטרה, לפי גרסתו הוא מכיר את הנאשם מתוקף עיסוקו במשטרה, הוא נפגש איתו פנים מול פנים פעמים רבות, וכשהוא נשאל על ידי ההגנה מתי פעם אחרונה הוא פגש אותו הוא מסר שהוא לא זוכר . ואותו עד זיהה באופן מוחלט וודאי את הנאשם כזה שבתמונה, זה יכול להיות?
ת. זה יכול להיות.
ש. מה הסבירות של דבר כזה
ת. לא יודעת להגיד ואני לא מכירה מחקרים כאלה.
ש. למה זה יכול להיות?
ת. אני לא יודעת להגיד באיזה סבירות הוא יכול לזהות או לא יכול לזהות .

לשאלת בית המשפט
ש. במה זה תלוי אם הוא יכול לזהות או לא?
ת. בכמות הפעמים שהם נפגשו, זה יכול להיות תלוי לפני כמה זמן הם נפגשו, זה לא התחום המומחיות שלי.

המשך:
ש. יכול להיות שזה תלוי במאפיינים של הנאשם, לדוגמא אופן הליכתו,
ת. זה תלוי בגורמים סביבתיים. יש אנשים שאנחנו זוכרים יותר ויש פחות. אני עונה מהנסיון האישי אין לי פה כלים מדעיים.
ש. לענין סולם רמת הוודאות, אמרת קודם שמה שגרם לך לא לקבוע זה איכות התמונה
ת. נכון.
ש. איכות התמונה לא מאפשרת לקבוע. אני מבין שהמשמעות כאן היא טכנית
ת. נכון.
ש. זאת אומרת טכנית לחלוטין, זו לא מסקנה שסותרת אפשרות שיש כן זיהוי
ת. זה לא סותר.
ש. מציג לך את ת/16, זה נערך ביום 4.5 שוטר אחר זיהה את הנאשם ביום 3.5.15.
ת. אני קוראת את ההערה שקרא החוקר על גבי דו"ח הצפיה.
ש. שיש לנו נתון נוסף ששני שוטרים אחד בלש ואחד שוטר מזהים בשתי סיטואציות נפרדות באותו סרט, האם זה מעלה את הסבירות לגבי הזיהוי
ת. זה בית משפט יצטרך להחליט. אנו מבצעים זיהוי מורפולוגי, מדעי, שיטה צורנית מורפולוגית וזה לא סותר זיהוי הוליסטי של אנשים שיש להם היכרות קודמת עם הנאשם.
ש. המשמעות מבחינתך שגם אם נביא לצורך הענין, בת זוגו או אימו יגידו שזה הוא, חוות דעתך לא תשתנה
ת. חוות דעתי לא תשתנה. אני מתבססת על שיטה מדעית של השוואת צורות ובמקרה הזה אי אפשר לזהות את הפרטים מתוך הסרטון.

חקירה חוזרת – אין

לאחר הפסקה

ב"כ המאשימה מסכם:
המאשימה תבקש מבית המשפט לקבוע כי הנאשם הוא זה שמזוהה בסרטון שהוצג בפניו ולהרשיעו במיוחס לו בכתב האישום.
בבית המשפט מונח תיק מוצגים האוחז במרבית חומר הראיות שנמצא בעניינו של הנאשם.
בפני בית המשפט העידו עד התביעה הבלש אילוז ועדת ההגנה יהודית שוגר שהיא מומחית מעבדה קביעה דיגיטאלית.
ההגנה אינה חולקת על הרצף הכרונולוגי העובדתי שבאירוע כפי שמתואר בכתב האישום וכן במה שצפינו בסרטון וגם אינה חולקת על מהיימנותו של העד המזהה אך טוענת לספק ביכולת שלו באמת לזהות את הנאשם כזה שביצע את העבירה.
בתאריך 27.4.15 בשעה 18.30 חנה המתלונן את הרכב שלו מסוג ג'יפ ברח' הנחשול 15. הנתונים האלה עולים מהודעותיו. בשעה 21.40 כך עולה מעדותו, לאחר שהוא שומע רעשים שנוגעים לרכבו, הוא יוצא לחלון ואז מזהה אדם בתוך הרכב. וזה לענין עצם ביצוע עבירת ההתפרצות. המתלונן קורא לאותו אדם, נאשם, גנב גנב והנאשם בורח מדלת הנוסע הקדמית. המתלונן מתקשר למשטרה, למקום מגיע שוטר, השוטר שומע מהמתלונן את פרטי האירוע ולמחרת היום מצרף דיסק תיעוד אירוע.
מרגע האירוע ועד יום 3.5.15 מנסה היחידה החוקרת לזהות מיהו האדם שהתפרץ לרכב. הניסיון נעשה במזכרים שמופיעים בפני בית המשפט. ביום 3.5.15 מפנה לאותם מזכרים שהוגשו בהסכמה של השוטר אילוז, התבקש הבלש על ידי קצין המודיעין לצפות בסרטון. הבלש צופה בסרטון ומיד כאשר רואה את האדם המופיע בסרטון מזהה בוודאות מוחלטת כי מדובר בנאשם. מפנה את בית המשפט לדוח הזיהוי מיום 3.5.15 ועד התביעה שהיה כאן חזר על הדברים. תומר לבש חולצה לבנה, הלך וחזר מס' פעמים, אני מזהה אותו גם לפי צורת ההליכה. בסוף דבריו אומר כי מכיר את תומר מתוקף תפקידו כאיש משטרה.
בדוח הבהרה מס' ימים לאחר מכן מיום 6.5.15 שב עד התביעה ומבהיר שלא רק שהוא לא ידע את מי הוא הולך לזהות, אלא הוא זיהה אותו בהתאם לאותם פרמטרים שציין כאן היום ועל סמך היכרותו רבת השנים.
עמד כאן מאיר, מאיר שוטר ותיק, איש שטח, בן 15 ל-20 שנה בעבודתו. אמר בגילוי לב שהוא מכיר אותו שנים רבות ושמדובר לא בשנים בודדות אלא במס' זוגי של שנים.
אמר שהוא נפגש איתו פנים אל מול פנים לא אחת ולא פעמיים, שביצע עליו חיפושים בגוף לא אחת ולא פעמיים. שהקשיתי ושאלתי אותו כיצד הוא יכול בוודאות לומר לבית המשפט שזה האדם, השיב לבית המשפט כי אין לו צל של ספק מעל 100% שמדובר בנאשם. כשביקשתי ממנו לתאר מה גורם לו לחשוב כך, השיב הוא שלפי הליכתו, בית המשפט שאל את עד התביעה מה זאת אומרת, השיב שהוא מתנדנד בהליכה שלו.
בחקירה נגדית נשאל מאיר לגבי פרק הזמן שהוא מכיר את הנאשם, התקופה שראה אותו לאחרונה. אכן ענה מאיר שהוא לא זוכר להגיד מתי בפעם האחרונה נפגש עם הנאשם וגם אם מדובר בתקופה של כמה שנים עדיין באופן מוחלט וודאי הוא יכול לזהות את הנאשם.
בהמשך לזיהוי של מאיר יום למחרת, לאחר שנעצר הנאשם ושנתפסים בגדים שהמאשימה סבורה שהם בגדים לפחות דומים לאלה שאיתם ביצע את העבירה המיוחסת לו.
והוא נחקר על ידי החוקר סמי בן אשר. החוקר סמי בן אשר עורך שלוש דוחות צפיה לסרטונים שבפני בית המשפט.
בדו"ח הצפיה האחרון ת/16 בסוף דבריו אומר סמי בן אשר, לדעת החוקר על פניו נראה כי אכן מדובר בתומר אסולין, הפנים והחולצה, וההליכה והתנועות האופייניות.....נראה על פניו שמדובר בתומר אסולין.
במצטבר יש לנו שני שוטרים שמזהים את הנאשם כמי שביצע את העבירה. ההגנה לא העלתה טענה כי יש איזשהו ניסיון הפללה מצד השוטרים ולכן אין גם חולק על מהימנותם.
מטעם ההגנה העידה חוקרת המז"פ ומומחית המעבדה. לבית המשפט הוגשה חוות הדעת. המומחית מסרה גם בחקירה ראשית וגם בחקירה נגדית שאכן יכולה להיות סיטואציה שבה אדם יזהה לפי זכרונו את הנאשם כזה שמופיע בסרטון אך בשל הכלים הטכניים והמדעיים שעומדים לרשותה בעת עריכת חוות הדעת, היא לא יכולה לעשות כן.
מה המשמעות של הדברים? אני הטחתי בפניה את עובדת הזיהוי של שני השוטרים והצגתי בפניה אמרה תיאורטית לפיה בני משפחתו של הנאשם מזהים אותו בסרטון. המומחית השיבה שסיטואציה כזו אפשרית שתתקיים שהרי אלה נשענים על זכרון שמוטמע בהם.
מפנה למאמר מאת שלי בענין זיהוי. מפנה לעמ' 18.
ממשיכה מחברת המאמר ואומרת שהזכרון הזה מוטמע באדם.
לשאלה האם יכל אילוז לזהות על פי הסרט או לא, מחזיר את בית המשפט לחקירה נגדית של המומחית. שאני הצפתי בפני המומחית את השאלה ובית המשפט ביקש מהמוחית לדעת באחוזים מה הסבירות של היכולת, ענתה שקיימת אפשרות שאדם שיראה קולגה שלו, או עמית לעבודה, אדם שמכיר אותו היכרות רבת שנים יזהה אותו בסרטון חרף שמעבדה לא מזהה.
מאיר אילוז לא אמר רק שהוא בטוח במאה אחוז, הוא גם אמר שלפי המאפיינים , ההליכה לפי הדמות עצמה, לפי קווי המתאר, הוא מזהה את הנאשם.
אני מבקש מבית המשפט לקבוע על סמך ההיגיון.
גם אם בפני בית המשפט יציגו עכשיו סרטון של אדם שבית המשפט מכיר מזה שנים, וגם אם הסרטון יהיה מטושטש או לא יראו בו קווי מתאר של דמות, או סימנים מיוחדים, או שלא יהיה בו אלמנט שיכול לקבוע באופן וודאי שזה הדמות, לפי מבחן האדם הסביר, בית המשפט יזהה את הדמות וידע לומר בוודאות מוחלטת מי זו הדמות.
אני אבקש להדגים עלי, אם עכשיו אראה סרטון שבו מופיע עמית שלי לעבודה, גם אם הסרטון יהיה מטושטש מה שלא קיים במקרה שלנו, הסרט שלנו באיכות טובה, אני אדע לפי מאפייני הדמות, אופן ההליכה, אופן החזקת הטלפון ביד, מי האדם.
מפנה את בית המשפט לפ' 8233/03 (מחוזי באר שבע) של כב' השופטת רחל ברקאי. גם שם מדובר על זיהוי בודד של שוטר, סוכן משטרתי, בית המשפט פה נוגע במעט בתנאים של אמינות הליך הזיהוי החזותי, מבחן סובייקטיבי ומבחן אובייקטיבי.
אני חושב ששני מבחני העזר התקיימו במקרה זה.
מפנה לע"פ 2957/10 עדות על פי זיהוי, עדות של זיהוי יחידה. פסק הדין הזה לא רלבנטי כי מדובר שם בירי אבל כן בית המשפט העליון מתאר מה נדרש לזיהוי יחיד , של עדות יחידה, מה התנאים, והתנאים הם שני מבחנים מצטברים, מבחן אובייקטיבי וסובייקטיבי.
מכל מקום המאשימה סבורה כי במארג הראיות שהוצג בפניה ובעובדה שעדת ההגנה המומחית הבהירה שאין בחוות הדעת שלה כדי לסתור זיהוי של עד אחר את הנאשם, בשים לב לחיזוק מטעם השוטר אותו סמי החוקר, ולפי המבחנים שנקבעו בפסיקה לענין זיהוי על בסיס עדות יחידה, מבקשים להרשיע את הנאשם.

ב"כ הנאשם מסכם:
אני מבקש מבית המשפט להורות על זיכויו של הנאשם.
שמעתי בקשב רב את סיכומי חברי. גם בסיכומיו נשמעו המילים, דומה, אולי סביר, קיימת אפשרות. הכל יכול להיות, אבל אני מזכירש אנו במשפט פלילי וכל המונחים האלה לא מספיקים לכדי הרשעה בפלילים.
מדובר בתיק עם עד תביעה אחד. ראיה יחידה שישנה בפני בית המשפט. אני לא אומר שהשוטר בכוונה מפליל את הנאשם או שלא מכיר אותו. אני מסכים שהוא מכיר אותו במסגרת עבודתו. אבל זה עדיין לא מספיק.
השוטר אמר שמתי שהוא פגש את הנאשם, עשה לו חיפוש בבית. אף פעם לא חקר אותו פנים מול פנים, לא שוחח איתו, הוא בלש ואותו שוטר רואה תמונה. אני מניח שהיא תמונה דומה הוא יכול לזהות 50 אנשים דומים שגרים באותה שכונה.
מאידך, אם הוא היה אומר שיש פה סימן של צלקת שאנו רואים שיש לנאשם שנים רבות, יש צורת אף מסויימת שבית המשפט יכול להתרשם, תסרוקת ייחודית שניתן היה להתרשם כי העד באמת מצליח לזהות ברמת וודאות מעל ספק סביר את הנאשם, זה דבר אחד.
מבקש להגיש בש"פ 5294/11 בית המשפט העליון ששם בית המשפט מתייחס בצורת זיהוי זו ואומר שזה אפילו לא ממש מספיק לראיות לכאורה.
לגבי טענת חבריי של השוטר סמי בן אשר, אין כל ראיה ולא שמענו שאותו סמי מכיר את הנאשם מבעוד מועד. הוא כותב בגוף שלישי באותו מזכר שהחוקר הוא זה שמזהה. אני סבור שהתייחסות של אותו סמי בן אשר לאותו עד שהעיד היום.
אותו שוטר לא יכתוב על עצמו בגוף שלישי.
בתיק הזה התבקשו על ידי מדור תביעות בזמן הליך המעצר השלמות חקירה. גם התובע שהכין את הרישום לא היה בטוח שמדובר בנאשם.
אין ויכוח ובית המשפט יכול להתרשם שאותו אדם שנכנס לרכב ללא כפפות פותח רכב משני צדדיו, פעמיים, נכנס ונוגע בדברים נוספים, התיק נפתח שעה קלה לאחר האירוע ולו היתה היחידה באופן רגיל לוקחת ט.א. מאותו רכב, אני בטוח שהנאשם לא היה יושב פה כי היה מדובר באדם אחר.
יתרה מכך, באותו סרטון יש תיעוד של אותו אדם שניגש לגב' נוספת וזה גם עלה מיד והיא נחקרה מיד, גם נוגע ברכבה ופותח חלון ומשוחח איתה. גם שם לא נעשה דבר. גם היא לא הובאה למסדר זיהוי ולא מסרה עדות שמחזקת את ראיות התביעה.
היום העידה עדת הגנה שלטעמי היתה צריכה להיות גם עדת תביעה, מומחית מטעם המטה הארצי. שוטרת שאף אחד לא חולק על מומחיותה.
אמרה שעשו בדיקת פרמטרים, לפחות ששה כפי שמופיע בדוח, כולל הגדלת תמונה, והיא אומרת אחרי שראתה את הדיסק, וגם מומחה נוסף שאישר את חוות דעתה, שלא ניתן לזהות את הנאשם לא על פי תווי פנים, לא על פי הליכה, לא על פי שום פרמטר נוסף.
אנחנו במשפט פלילי, איך אפשר לבסס הרשעה על עדות יחידה, עדות כזו שנמצאה היום בבית המשפט, ולטעמי התשובכה ברורה , לא.
למשטרה היו אמצעים, יכולת, זמן ואפשרות להביא ראיות פורנזיות שלא תלויות באף אחד ולא היתה מניעה לעשות זאת, ולא נעשה דבר. היום זה צריך לבוא לחובת המאשימה.
כפי שחברי טען אותה תמונה של הנאשם, שמוכר מאוד בתחנת ראשל"צ, הסתובבה שבוע ימים בין השוטרים. והפלא ופלא רק שוטר אחד שהגיע היום לבית המשפט אחרי שבוע ימים זיהה את הנאשם. הדעת נותנת שהוא לא היחיד שפתח את הקובץ אלא חלק גדול מהשוטרים כולל מודיעין ובילוש, ושוטרים נוספים במהלך שבוע ימים לא הצליחו לזהות את הנאשם.
חברי טוען שניתן לזהות גם באמצעות לבוש. עם כל הכבוד, בחודש מאי חולצה לבנה וכפכפים.....

ב"כ המאשימה:
לאחר חשיבה נוספת ובהסכמת חברי, אנו מבקשים לחזור בנו מכתב האישום בהתאם להוראות סעיף 94 (ב) לחוק סדר הדין הפלילי וזאת ללא צו להוצאות.

ב"כ הנאשם:
מסכים.

<#17#>
החלטה

נוכח ההסכמה אליה הגיעו ב"כ הצדדים, אני מורה על ביטול כתב האישום בהתאם להוראות סעיף 94(ב) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] תשמ"ב-1982 וזאת ללא צו להוצאות.
<#18#>

ניתנה והודעה היום ה' טבת תשע"ו, 17/12/2015 במעמד הנוכחים.

שרית זמיר , שופטת

הוקלד על ידי חדווה ינר