הדפסה

מדינת ישראל נ' אלקאדי

בפני כב' השופט יואב עטר
המבקשת
מדינת ישראל
ע"י ב"כ עו"ד יערית דרעי

נגד

המשיב
הישאם אלקאדי - בעצמו
ע"י ב"כ עו"ד ארז שלו

<#1#>

פרוטוקול
ב"כ המשיב:
עיינתי בתסקיר שירות המבחן. בימ"ש צריך להבין את הרקע, בימ"ש הנכבד כב' השופט בן טולילה במסגרת החלטתו הורה בעצם על דחיית הדיון בעניינו של המשיב עד לקבלת תסקיר שירות המבחן. ערר שהוגש לבימ"ש המחוזי בעניין נשוא החלטת כב' השופט בן טולילה, קובעת כב' השופטת חיימוביץ באופן חד משמעי מצפיה בסרטון עולה קושי בעניין הזיהוי מבלי לקבוע מסמרות. בסופו של דבר ואני מניח אם בימ"ש המחוזי שראה את תיק הראיות וקיבל את הערר ומורה על שחרור המשיב כאן בתנאים של מעצר בית לילי עם יציאה לעבודה של עבודות שירות, כאשר בימ"ש המחוזי מציב תנאים מסויים כערבים את אימו ואחיו וכן הפקדה. בימ"ש המחוזי לא טרח לבחון את אותם ערבים בגלל הקושי הראייתי שעלה מהתיק.
כיום מונח בפני בימ"ש תסקיר שירות המבחן שבעצם שירות המבחן מגיש תסקיר על בסיס החלטתו של כב' השופט בן טולילה.
כיום שהוגש התסקיר על בסיס החלטת כב' השופט בן טולילה, קובע קצין המבחן מבלי לזלזל בעבודתו שבעצם הוא לא בא בהמלצה לשינוי התנאים, יחד עם זאת הוא מתייחס לעניין המשגיחים המפקחים. קצין המבחן הוא לא ערכאת ערעור על כב' השופטת חיימוביץ.
מדובר בנאשם שחפותו צועקת לשמיים. אפשר לצמצם בשלב הזה לאור העובדה שתיק ההוכחות קבוע רק לינואר 2014 לצמצם באופן כזה שיהא במעצר בית לילי מ 22:00 בלילה עד למחרת כשהוא הולך לעבודות שירות בשעה 07:00 בבוקר. שאר התנאים יעמדו בעינם. לא מדובר במשיב שמפר תנאים. אבקש להורות על שינוי תנאי שחרורו.

ב"כ המבקשת:
בימ"ש המחוזי קיבל את ערר המבקש באופן חלקי וקבע כי יש בסרטון כדי לפגום במעט בתשתית הראייתית, כפי שכותבת כב' השופט חיימוביץ בעמוד 8 שורות 27,28.
בימ"ש המחוזי קבע כי קיימת חולשה מעטה בראיות ועל כן הטיל תנאים מגבילים על העורר. בהתאם להחלטת כב' השופט בן טולילה קבע בימ"ש המחוזי כי באם תהא הקלה בתנאים הרי שזו צריכה להיות בהתאם להמלצות שירות המבחן.
אני מפנה לשורה 24 בעמוד 8 ולאחר קבלת התסקיר יש לשקול את תנאי השחרור.
מאחר ו בימ"ש המחוזי קבע כי בחינת תנאי השחרור כפי שנקבעו על ידו ישונו בהתאם להמלצות שירות המבחן, הרי שברגע שמונח בפני בימ"ש תסקיר אשר אינו בא בהמלצה חד משמעי וקובע באופן חד משמעי שהמפקחים אינם כאלו שניתן לסמוך עליהם שיציבו גבולות למשיב, וכי אם יוקלו תנאי השחרור, הרי שזהו פתח להתנהגות פורצת גבולות. תסקיר שירות המבחן קובע גם רמת סיכון הנשקפת מן המשיב ועל כן, בהעדר נסיבות חריגות, בימ"ש ראוי שבימ"ש יקבל את המלצות התסקיר, ויאמץ אותן.

ב"כ המשיב:
לפי מה שחברתי אומרת ולאור האמור בתסקיר, הערבים שמפקחים עליו כעת יותר שעות, הם כן מתאימים, אבל אם נקצר לו את השעות של מעצר הבית הם יהיו פחות טובים. הרי הדבר לא יכול להתחבר ככה.

<#2#>
החלטה

ביום 9.9.2013, קבע חברי כב' השופט דניאל בן טולילה, קיומן של ראיות לכאורה ועילת מעצר, וקבע כי טרם שיוכרע עניין החלופה, ראוי כי יוגש תסקיר.

על החלטה זו הוגש ערר ובית המשפט המחוזי (כב' השופטת חיימוביץ) בהחלטתה מיום 16.9.2013 (עמ"ת 18031-09-13) הורתה על שחרור המשיב בתנאים של מעצר בית מלא בביתו, למעט יציאה לעבודות השירות אותם הוא מרצה, בשעות ובימים המפורטים שם, ובפיקוח הערבים.

עתה מבקש ב"כ המשיב לשנות מתנאי השחרור, ולהסתפק במעצר בית לילי, תוך שבין השאר, תומך הוא טענתו בקביעות בית משפט המחוזי לעניין התשתית הראייתית.

דין הבקשה להידחות.

עיון בהחלטת בימ"ש המחוזי מלמד כי בימ"ש המחוזי מצא כי קיים כרסום מסויים בתשתית הראייתית, אך לא קבע כי אין ראיות לכאורה: "אשר על כן, אני מקבלת את הערר באופן חלקי, וקובעת כי יש בסרטון, כדי לפגום במעט בתשתית הראייתית...".

בית המשפט המחוזי מצא כי ראוי יהא לשקול מחדש את תנאי השחרור לאחר קבלת התסקיר (עמ' 8 ש' 24).

לדיון היום הוגש אותו תסקיר אליו התייחס בית המשפט המחוזי בהחלטתו הנ"ל.

שירות המבחן הדגיש בתסקיר, את התרשמותו מרמת הסיכון הנובעת מהמשיב, ציין כי בהעדר מערכת תמיכה סמכותית, במצבי דחק ולחץ, המשיב עלול לפעול בדרך של פריצת גבולות, ללא חשיבה אודות השלכות התנהגותו.

שירות המבחן התרשם כי הערבים הביעו עמדות מקלות לגבי מעורבותו הפלילית של המשיב בעבר, התקשו לבחון קשייהם להשפיע עליו, ולהוות עבורו דמויות סמכותיות ומציבות גבולות.

שירות המבחן הדגיש כי הערבים לא ראו צורך להשפיע על המשיב לשנות אורחותיו חרף הרשעתו הקודמת, וכי לערבים קושי להציב בפני המשיב גבולות.

שירות המבחן התרשם כי קיים ספק רב בדבר יכולת הערבים להוות עבור המשיב גורמים מציבי גבולות וסמכותיים.

שירות המבחן הפנה תסקירו הנוכחי לרמת הסיכון הנובעת מן המשיב כמפורט הן בתסקיר זה, והן בתסקיר מיום 21.10.2013, שם ציין שירות המבחן, כי למשיב קושי להישמע לגורמי סמכות בסביבתו ולגורמי החוק, כי למשיב חוסר יכולת להציב לעצמו גבולות פנימיים להתנהגותו, וכי קיימת רמת סיכון להישנות התנהגות פורצת גבולות מצידו.

שירות המבחן בסיפא של תסקירו, ציין כי לאור השילוב שבין התרשמותו מרמת הסיכון הנובעת מן המשיב, לבין התרשמותו מהערבים המוצעים, הרי שאינו רואה מקום להמליץ על שינוי כלשהו בתנאים המגבילים.

ראוי לציין, כי בנוסף להמלצת שירות המבחן שלא לשנות את התנאים המגבילים, טרם חלף זמן של ממש מאז נקבעו אותם תנאים, לפני כחודש, כך שרכיב חלוף הזמן אינו מתקיים במקרה דנן, ומטבע הדברים גם טרם הוצגו כל נסיבות חדשות.

לאור האמור לעיל, הבקשה נדחית.

<#3#>

ניתנה והודעה היום כ"ה חשון תשע"ד, 29/10/2013 במעמד הנוכחים.

יואב עטר, שופט