הדפסה

מדינת ישראל נ' אלוק(אסיר) ואח'

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה
נ ג ד

1..דוד אלוק (אסיר) ת.ז. XXXXXX332
2..יובל דוד דיין ת.ז. XXXXXX292
3..דרור דיין (אסיר) ת.ז. XXXXXX205

הנאשם

נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד – ענבל אביב
הנאשם - 2 - בעצמו ובא כוחו עו"ד – דובב שחק
<#1#>

פרוטוקול

<#2#>
גזר דין
לגבי נאשם 2

הנאשם הודה והורשע כבר ביום 14.2.12 במסגרת הסדר טיעון שכלל תיקון מהותי של כתב האישום בכך שקשר קשר עם שני הנאשמים האחרים להתפרץ לבית בקרית גת השייך לתמר שקורי. בהתאם לכך, בתאריך 5.10.11 ,בשעה 21:20 לערך , הם הגיעו לבית ברכב שברולט, שכור על ידי הנאשם, שנהג בו בעת שיושבים ברכב שני הנאשמים האחרים. האחרים ירדו מהרכב והתפרצו לדירה בעת שנאשם 2 יושב ברכב, מתצפת ומתקשר מעת לעת. מתוך הדירה גנבו תכשיטי זהב שונים וכן 8,000 ₪ וזאת מתוך מגירה ומארון בחדר השינה ,ולאחר מכן נסעו מהמקום לקרית מלאכי , שם עצרו ליד תחנת אוטובוס ליד מושב תימורים והטמינו את התכשיטים.
למחרת בשעה 09:00 שבו ברכב למקום, נאשם 1 ירד מהרכב וניגש למקום הטמנת התכשיטים , נטל אותם ושב לרכב.
במסגרת ההסדר התביעה הגבילה עתירתה ל-8 חודשי מאסר בפועל בעוד טיעוני הסנגור חופשיים.

נאשם 3 נדון ביום 25.4.12 לשנת מאסר בפועל והופעל מאסר מותנה שהיה תלוי נגדו של 5 חודשים באופן שחודשיים יצטברו וכן למאסר מותנה של 10 חודשים לשלש שנים, פיצוי בסך 3,000 ₪ והתחייבות בסך 10,000 ₪ וזאת במסגרת הסדר טיעון עונשי שגובש בין הצדדים. נאשם 1 צירף תיק חמור אחר ונדון לתקופת מאסר ארוכה יחסית.

נתקבל תסקיר ממנו עולה כי הנאשם בן 39, גרוש, אב לילד בן 4, גר עם גרושתו באשקלון ומזה שנה עובד במפעל ליצור ארונות חשמל.הוגש אישור המעביד (נ/1) ממנו עולה כי רואים בו נכס וקודם לכן לתפקיד אחראי יותר.
הוא מוכר לשרות המבחן בגין עבירת אלימות כלפי בת זוג בגינה נדון ביום 14.9.10 לשל"צ ומאסר מותנה .הוא השלים ביצוע צו השל"צ.
הוא סיים 10 שנות לימוד , התקשה בלימודים ולהסתגל למסגרות , הוצא לפנימייה והיה קרבן לאלימות. מגיל 16 חבר לחברה שולית ונחשף לסמים אך טוען כי השימוש היומיומי פחת והלך וכיום נמנע לחלוטין מכך . הוא לא גוייס לצה"ל והתקשה להסתגל תקופה ארוכה למקום עבודה אחד.
לאחר המעצר האחרון חודש הקשר עם גרושתו ושבו לגור יחדיו ומקבלים טיפול זוגי.
הוא מודה בביצוע העבירה וחש חרטה ובושה . טוען כי באותה תקופה היה במצב רגשי קשה, התקשה לשלם מזונות ולא היה בקשר עם בנו . חבריו פנו אליו והציעו לו לבצע העבירה אך בעת ביצועה חש חרטה ובעיקר חש שאיכזב את הוריו. הוא מגלה אמפטיה לקרבן והבנה לפגיעה שפגע בה ולחומרת המעשה.
שרות המבחן מעריכים כי שילובו בהליך טיפולי והיותו נתון במסגרת תעסוקתית יש בהם להקטין משמעותית רמת הסיכון ואפשרות הישנות העבירה .
התרשמו כי סבל בילדותו מאלימות על ידי האחראים עליו אך כיום הוא בעל יכולת לאינטרוספקציה , מודע לנזקקותו הטיפולית ומוכן להיעזר בגורמים טיפוליים כדי להשתקם.
הוא הופנה לקבוצת הכנה לטיפול , לקח בה חלק פעיל, ונזקק להמשך טיפול , ולכן ממליצים להעמידו בפיקוח שהמב"ח למשך שנה . הם סבורים כי מאסר ולו בעבודות שרות יגרום לנסיגה משמעותית בהליך השיקומי לכן ממליצים על של"צ בהיקף רחב של 400 שעות, במתנ"ס ,יחד עם ענישה מרתיעה ופיצוי הולם.

לחובת הנאשם 3 הרשעות קודמות באלימות כלפי בת זוגו כאמור וכן בעברות החזקת סם מסוכן .

הסנגור סבור כי ראוי במקרה זה להעדיף נסיבותיו האישיות ומאבחן בינו לבין נאשם 3, הן בעבר הפלילי והן בתנאי שהיה תלוי נגד נאשם 3, וכן בחלקו הפאסיבי יותר בביצוע העבירה.

יצויין כי בניגוד לנאשם שבפני , לגבי נאשם 3, התרשמו שרות המבחן כי ישנן נסיבות העלולות להובילו גם בעתיד לשיקול דעת פזיז והתנהגות פורצת גבולות וכן המאסר המותנה הוטל בגין עבירות של סיוע לגניבת בלוני גז ומעשה פזיזות ורשלנות בחומר דליק בגינו נדון למאסר בעבודות שרות , בעוד הנאשם שבפני מעולם לא נדון בגין עבירות רכוש ולא ריצה כל עונש מאסר.

ביולי שנה זו נכנס לתוקפו התיקון לחוק העונשין בדבר הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה. העיקרון המנחה כיום בענישה הינו עקרון ההלימה כלומר יחס הולם בין חומרת המעשה , נסיבותיו ומידת האשם לבין סוג ומידת העונש המוטל על הנאשם . המחוקק מצא כי על ביהמ"ש לקבוע מתחם העונש ההולם המעשה תוך התחשבות בערך החברתי שנפגע , במידת הפגיעה, במדיניות הענישה הנהוגה ובנסיבות הקשורות בביצוע העבירה ואלו שאינן קשורות לביצוע העבירה אך רשאי ביהמ"ש לחרוג מן העונש ההולם בשל שיקומי שיקום או הגנה על שלום הציבור אולם אם מדובר בעבירות בעלות חומרה יתרה יעשה כן אך ורק בנסיבות מיוחדות ויוצאות דופן שתפורטנה בגזר הדין ואם יש מקום להחמיר מעבר למתחם הסבירות יעשה כן על פי חוו"ד מקצועית או אם לנאשם עבר פלילי משמעותי. שיקול של הרתעת הנאשם או הרבים לא יצדיק חריגה מהמתחם העונש ההולם.
המדיניות העונשית כיום להחמיר בעונשיהם של עברייני הרכוש העושים ברכוש הזולת כבשלהם , ופוגעים בערך חברתי חשוב ,הזכות הבסיסית של כל אזרח מן השורה, לדור בדירתו ולחוש בה מוגן וללא חשש שזר ישלח ידו ברכוש, שעמל שנים להשיגו ולפגוע בזכות הקנין , המוכרת כזכות חוקתית מוגנת. לא רק זאת אלא רבו המקרים בהם בעלי דירות ובני משפחותיהם שנמצאו בדירה בעת ההתפרצות נפגעו פגיעה פיסית על ידי פורצים.
העונש ההולם עבירת התפרצות אחת לדירה וגניבה מתוכה הינו מאסר לתקופה שלא תפחת משנה- שנה וחצי, ובמקרה שנסיבותיו חמורות או לכשקיים חשש ממשי להישנות עבירה זו בעתיד- אף מאסר ארוך מזה. על אחת כמה וכמה לכשמדובר במקרה בו יש להטיל ענישה המרתיעה הן הנאשם והן את הציבור או אם תלוי נגדו מאסר מותנה..
בברע"פ 7278/10 רחמים שאולוב נגד מ'י המבקש נדון בגין עבירת התפרצות לדירה וגניבה- לשישה חודשי מאסר ,ומאסר מותנה של שנה הופעל במצטבר. שם היה מדובר בנאשם בן 31 שלחובתו עבר עשיר אשר ריצה עונש מאסר, ובערעור המדינה על גזר הדין בימ"ש מחוזי העמיד המאסר על 15 חודשים, וסה"כ 27 חודשי מאסר ,בנימוק שהוא בעל עבר ויש להחמיר בעבירות רכוש. בימש"ע מפי כב' השו' רובינשטיין לא מצא לנכון להתערב בעונש והוסיף לגופו של עניין כי נוכח עברו קיים צורך להגן על אזרחים שביתם ושלוותם לא יופרעו .
ברע"פ 10551/09 מרק יורובסקי נגד מ'י ייחסו למבקש עבירה של התפרצות אחת לדירה וגניבה מתוכה ,וגרם נזק בזדון: האחד השתלשל מהגג, והאחרים המתינו לו ברכב. הוא שהה בתנאי מעצר בית כשנה וחצי ונתקבלו מספר תסקירים. למרות ששהמב"ח המליצו על צו מבחן ושל"צ הוא נדון ל-25 חודשי מאסר, כולל הפעלת תנאי. בימ"ש מחוזי דחה הערעור ובימש"ע, מפי כב' השו' ג'ובראן, דחה הבקשה וציין כי הוא נטל חלק מרכזי בביצוע העבירות וניכר כי אינו פורץ חובבני אלא עבריין מיומן ומסוכן לציבור. הוא מצא כי אין לעבור בשתיקה על תעוזתו המדאיגה ועל הנזק הממוני הכבד ועוגמת הנפש שסבלו בעלי הדירה וכדבריו:
"בית משפט זה חזר והזהיר והתריע פעמים רבות , כי תינקט גישה מחמירה בענישה על עבירות רכוש בכלל ועל עבירות התפרצות לבתים בפרט, גישה אשר תציב הגנה משמעותית ויעילה יותר לביטחונם של אזרחים תמימים, ואשר תעניק את המשקל הראוי גם למחיר הנפשי והצער שמוסבים להם בשל החדירה לפרטיותם."

למרות האמור, מצאתי כי הואיל ומדובר בעבירת רכוש ראשונה ובמי שנגרר לבצע העבירה ובפועל נותר מחוץ לדירה בעת ביצועה, ובעיקר כדי לא להביא לריגרסיה במצבו , לאחר שפתח דף חדש בחייו, ניתן להסתפק בתקופת מאסר קצרה יותר ואשר לכן תרוצה בעבודות שרות ולאזן זאת ברכיב הפיצוי ובענישה מרתיעה ממשית.
עם כל ההבנה להמלצת שרות המבחן בגין העבירות החמורות שביצע אין כל הצדקה להסתפק בעבודות של"צ ואפילו בהיקף גדול כמומלץ.

לאור כל האמור מוטלים עליו עונשים כדלקמן:
1. מאסר בפועל לתקופה של 3 חודשים בעבודות שירות בחושן עמותת יחדיו ,אבן שמואל, וזאת חמישה ימים בשבוע, 8.5 שעות עבודה יומיות , בעבודות אחזקה וסיוע, מנהלה ושירותים , בפיקוח מר מלול שמעון.
תחילת ריצוי המאסר מיום 13.2.13 ועליו להתייצב בשעה 08:00 במועד זה בפני המפקח על עבודות השירות לצורך קליטה והצבה במפקדת גוש דרום ב"ש, ליד כלא ב"ש, (אוטובוס אגד מתחנה מרכזית בב"ש קו 46).
על הנאשם לדווח לממונה על עבודות השירות בשב"ס אודות כל שינוי בכתובתו ובפרטיו.
כמו כן, מוסבר לו כי עליו לעמוד בתנאי הפיקוח וביקורות הפתע וכי כל הפרה תביא להפסקה מנהלית של ריצוי העבודות ולריצוי העונש בין כותלי הכלא.

2. אני מטילה על הנאשם 10 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים והתנאי הוא שלא יעבור עבירת גנבה והעבירות בהן הורשע.

3. פיצוי בסך 4,000 ₪ שישולם למתלוננת ב- 10 תשלומים שווים ורצופים שיופקדו בקופת ביהמ"ש החל מה- 10.4.13 . אם לא ישלם אחד מן התשלומים במועד יעמוד כל הסכום לפרעון מיידי וייגבה כקנס.

4. הנאשם יחתום על התחייבות בסך 12,000 ₪ להימנע מביצוע העבירות בהן הורשע במשך 3 שנים מהיום.
אם לא יחתום על ההתחייבות, יאסר למשך 90 ימים במצטבר.

5 הנאשם ימצא בפיקוח שירות המבחן למשך שנה מהיום.
לצורך זאת עליו לחתום על צו מבחן.
מוסבר לנאשם כי אם לא יעמוד בתנאי הצו, ניתן יהיה להפקיעו ולגזור דינו לרכיבי ענישה נוספים.
זכות ערעור תוך 45 יום מהיום. <#3#>
ניתנה והודעה היום ו' טבת תשע"ג, 19/12/2012 במעמד הנוכחים.

רובין לביא, שופטת בכירה

<#4#>
החלטה
המוצגים, שזוהו י, יושבו לבעלים. מה שלא זוהה, יחולט או יושמד, על פי ערכו.
<#5#>

ניתנה והודעה היום ו' טבת תשע"ג, 19/12/2012 במעמד הנוכחים.

רובין לביא, שופטת בכירה

הסניגור
אבקש שהפקדון שהפקיד אב יושב לו.
<#6#>
החלטה
הפקדון שהפקיד אביו של הנאשם, יושב לו, על פי מס' חשבון בנק שימציא למזכירות.
<#7#>

ניתנה והודעה היום ו' טבת תשע"ג, 19/12/2012 במעמד הנוכחים.

רובין לביא, שופטת בכירה