הדפסה

מדינת ישראל נ' אטיאס

בפני כב' השופט שלמה בנג'ו
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשמים
משה אטיאס

#2#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה: עו"ד נטע שרון
ב"כ הנאשם: עו"ד שרי
הנאשם: בעצמו

פרוטוקול
ב"כ הצדדים:
הגענו להסכמה לפיה הנאשם יחזור בו מכפירתו, כתב אישום יתוקן לעבירה של נהיגה תחת השפעת אלכוהול לפי תקנה 26 (2) לת"ת. הנאשם יודה, יורשע ויגזרו עליו העונשים הבאים: 6 חודשי פסילה בניכוי חודש פסילה מנהלית, הפעלת פסע"ת מהרשעה 6, שמשכה 3 ח' – בחופף, סה"כ יפסל ל- 6 חודשים, פסילה ע"ת, מאסר ע"ת, קנס לשק"ד ביהמ"ש.

הערת ביהמ"ש: הנאשם מוזהר כי ביהמ"ש אינו קשור בהסדר טיעון והוא רשאי לגזור עליו עונשים לפי שיקול דעתו.

ב"כ הנאשם:
בשם מרשי, אני מודה בעובדות כתב אישום מתוקן.

הנאשם:
אני מאשר ומודה בכך שנהגתי תחת השפעת אלכוהול. אני מבין שביהמ"ש אינו קשור בהסכמה ורשאי לגזור עלי עונשים לפי שיקול דעתו.

<#3#>
הכרעת דין
מתיר לנאשם לחזור בו מכפירתו.

על יסוד הודאת הנאשם אני מרשיע אותו בעבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים לפי תקנה 26 (2) לתקנות התעבורה, סמל סעיף 6253.

<#4#>

ניתנה והודעה היום י' סיוון תשע"ד, 08/06/2014 במעמד הנוכחים.

שלמה בנג'ו, שופט

ב"כ המאשימה טוענת לעונש:
אבקש לכבד את הסדר הטיעון אשר גובש בשל כשלים ראייתיים. נאשם נוהג משנת 1998 לחובתו 7 הרשעות קודמת, ללא עבירה דומה או עבר פלילי.

ב"כ הנאשם טוענת לעונש:
אבקש לכבד את הסדר הטיעון אשר גובש בשל כשלים ראייתיים חמורים. בדיקת מאפיינים תקינה לחלוטין. נאשם בן 34 נשוי, גר במושב מנחמיה יחד עם אימו שהתאלמנה לא מזמן ויחד עם אחותו. הוא מסייע בפרנסתן, הוא משתכר כ- 6500 ש"ח . הוא עובד כמנהל תחום, דוגל באיכות הסביבה, עבודתו כרוכה בנהיגה לכן פסילה ממשית "כבד עליו", כנראה יפוטר על אף שניסנו להציע הצעות למעסיק כגון הפחתה בשכר, אך ללא הועיל. רעייתו עובדת ומשתכרת כ 3500 ₪, לנאשם אין עבר דומה. נבקש לא להטיל קנס היות וצפוי להיות מפוטר. נבקש שהפסילה תחל ב 1.9.2014 כדי לשכנע את המעסיק או לחילופין למצוא עבודה אחרת. כמו כן, נבקש מביהמ"ש לסייג את הפסילה לפחות בחלק מן הזמן לרכב העבודה. הוא ייקח את הרכב ממקום העבודה ויחזירו בתום יום עבודה למתחם במקום העבודה.

הנאשם:
אני מצטער ומביע חרטה. זה לא יחזור שנית. העבודה שלי מאוד חשובה, אני מנהל תחום. אבקש דחיה לפסילה עד לחודש ספטמבר מאחר ואני צריך למצוא מחליף בעבודה. אני נהג וותיק.

<#5#>
גזר דין

הנאשם הורשע עפ"י הודאתו במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום מתוקן בעבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים.

הצדדים ערכו ביניהם הסדר טיעון הכולל מרכיבים עונשיים.

מדובר בעבירה חמורה מסכנת חיים שעל דרך הכלל יש להלמה בענישה מחמירה ומרתיעה.

המדינה נימקה את הסדר הטיעון בקיומם של כשלים ראייתיים.

הנאשם יליד 1980, נוהג משנת 1998 לחובתו 7 הרשעות קודמות הכוללות עונש פסילה מותנה , שעפ"י ההסדר יופעל בחופף, ובכך יש משום הקלה נכבדה בעונשו של הנאשם.

נתתי דעתי להוראות סעיף 40ח לחוק העונשין, ולטענות שהעלתה הסניגורית לענין הימנעות מהטלת קנס, לא מצאתי כי יש מקום לה ימנע כליל מהטלת קנס שהינו רכיב ענישה מהותי וראוי בנסיבות אלה. יצוין, כי אין כל וודאות שהנאשם יפוטר, ולעת הזאת הוא עובד כמנהל תחום, אשתו עובדת, וסך הכנסותיהם לעת הזאת, אינו מצדיק הימנעות מהשתת קנס, אם כי אתחשב בטענת האבטלה הצפויה לעניין גובה הקנס.

אשר על כן אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים:

6 חודשי פסילה בפועל בניכוי חודש פסילה מנהלי.

אני מפעיל עונש פסילה מותנה מגז"ד שניתן ביום 11/6/12 בתיק 5642-05-12 ביהמ"ש לתעבורה בנצרת שמשכו 3 חודשים, בחופף לעונש הפסילה דלעיל, כך שסה"כ ירצה הנאשם 6 חודשי פסילה בפועל בניכוי חודש פסילה מנהלית.

3. הפסילה תחל ביום 1/9/14 שעה 09:00, שאז יפקיד הנאשם את רישיונו בתיק ביהמ"ש. מובהר לנאשם כי גם אם לא יפקיד את רישיונו הוא פסול מנהיגה אך הפסילה תחושב רק מהיום בו יפקיד את רישיונו.

4. 4 חודשי פסילה על תנאי למשך 3 שנים.

5. 4 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור עבירה בה הורשע בתיק זה ו/או נהיגה בשכרות ו/או נהיגה בזמן פסילה.

6. קנס בסך- 1200 ש"ח או 12ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב- 5 תשלומים. פיגור יעמיד את מלוא הקנס לפרעון מיידי.

זכות ערעור תוך 45 יום לביהמ"ש המחוזי בחיפה.

<#6#>

ניתנה והודעה היום י' סיוון תשע"ד, 08/06/2014 במעמד הנוכחים.

שלמה בנג'ו, שופט