הדפסה

מדינת ישראל נ' אזריאל(עציר)

בפני
כב' השופטת יפעת שיטרית

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה

נגד

שאול אזריאל

הנאשם

גזר דין

כנגד הנאשם הוגש לבית משפט זה כתב אישום, בו יוחסו לנאשם העבירות כדלקמן: הטרדה באמצעות מתקן בזק והפרת צו בית משפט שנועד להגן על אדם.

תחילה, כפר הנאשם במיוחס לו בכתב האישום.

בדיון אשר התקיים בפניי ביום 26.2.13, הגיעו הצדדים להסדר טיעון ולפיו, הנאשם יחזור בו מכפירתו וכתב האישום יתוקן ( בעובדותיו אך לא בהוראות החיקוק שבו). עוד הוסכם, כי לאור קיומו של מאסר מותנה בר הפעלה, יתקבל תסקיר מאת שירות המבחן בעניינו של הנאשם וזאת בטרם יישמעו טיעוני הצדדים לעונש ולאחר מכן יטענו הצדדים באופן חופשי לעונש (הכל ביחד יקרא להלן: "הסדר הטיעון").

בהתאם להסדר הטיעון, כתב האישום תוקן, התקבל וסומן ב/1 (להלן: "כתב האישום"). הנאשם הודה בעובדות כתב האישום המתוקן והורשע על פי הודאתו בעבירות כדלקמן:

הטרדה באמצעות מתקן בזק – עבירה לפי סעיף 30 לחוק התקשורת ( בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 ( להלן: "חוק התקשורת").
הפרת צו בית משפט שנועד להגן על אדם – עבירה לפי סעיף 287 ( ב) לחוק העונשין, התשל"ז- 1977 (להלן: "חוק העונשין").

בהתאם להסדר הטיעון הוריתי על הגשת תסקיר מאת שירות המבחן בעניינו של הנאשם. תסקיר, כאמור, כמו גם, תסקירים משלימים, מונחים בפני.

בדיון אשר התקיים בפניי ביום 1.5.14, הוריתי על הגשת חוות דעת הממונה על עבודות שירות בעניינו של הנאשם. חוות דעת, כאמור, מונחת בפניי והיא חיובית.

עובדות כתב האישום המתוקן
מעובדות כתב האישום המתוקן עולה, כי המתלוננת, איריס אזריאל ( להלן: " המתלוננת"), במועד הרלוונטי לכתב האישום הייתה גרושתו של הנאשם והתגוררה בביתה ברחוב בלפור 704 בבית שאן ( להלן: "הבית").

עוד עולה, כי בתאריך 21.10.12 במסגרת ה"ט 32593-10-12 בבית משפט לענייני משפחה בנצרת, ניתן צו הגנה מאת כב' השופט אסף זגורי ולפיו, נאסר על הנאשם להיכנס לדירה בה מתגוררת המתלוננת ברח' בלפור 704/94 בבית שאן, או להימצא בקרבתה בתחום של 20 מ'; להימצא במרחק של 20 מ' מכל מקום בו נוהגת המתלוננת להימצא בקביעות, לרבות מקום עבודתה בעיריית בית שאן; ליצור כל קשר עם המתלוננת בין בעל פה ובין בכתב או בכל אמצעי אחר; לאיים, לפגוע, לבלוש או להטריד את המתלוננת בכל דרך.

כך עולה, כי בתאריך 28.10.12 בבית המשפט לענייני משפחה בנצרת, בפני כב' השופטת רונית גורביץ, בנוכחות הנאשם ובהסכמתו, הוארך תוקף צו ההגנה לשלושה חודשים נוספים, עד ליום 21.1.13 ( להלן: "צו ההגנה").

כן עולה, כי בתאריכים 29.12.12 בשעות הערב המאוחרות ו - 30.12.12 משעות הבוקר עד שעות הצהריים, התקשר הנאשם מהטלפון הנייד שברשותו ( להלן: "הנייד") לטלפון הנייד של המתלוננת, מספר רב של פעמים ( מעל ל- 20).

עוד עולה, כי בתאריך 29.12.12, משעות הצהריים עד לשעה 21:00 לערך, שלח הנאשם מספר הודעות מהמכשיר הנייד שלו למכשיר הנייד של המתלוננת בהן כתב לה, בין היתר: "אין כוס קפה עם עוגה", "תעני שניה מה עובר עלייך", "למה את מגעילה מה קשה לך בלעשות לי כוס קפה", "יש תה עם עוגה?", "בואי אני לבד", "את רוצה לבוא אני לבד".

כן עולה, כי בתאריך 18.12.12, סמוך לשעה 21:27, שלח הנאשם הודעה מהמכשיר הנייד שלו למכשיר הנייד של המתלוננת ובה אמר לה " זה לא מפריע לי שנסעת לסוף שבוע אבל תאמרי לי מה עם הילדים תעני שניה זה לא יפה בגלל מצוקה כלכלית נסעת יש כסף, תשמרי על עצמך כולם נצלנים,... להרוס שם טוב זה קל מאוד, אם את חושבת שלגברים יש פה סגור את טועה, איפה את רוצה לאכול צהריים".

כך עולה, כי בתאריך 23.12.12, סמוך לשעה 15:00, לאחר שחזרה המתלוננת מטיול באילת, המתין לה הנאשם באזור הטיילת שליד ביתה. המתלוננת יצאה מהבית לכיוון המכולת, ובחזרה לבית רדף אחריה הנאשם ושאל אותה עם מי הייתה באילת ומה עשתה באילת, עם מי לבשה בגד ים.

עוד עולה, כי בתאריך 11.12.12, בשעת ערב, לאחר שחזרה המתלוננת מטיול מים המלח, הלכה המתלוננת לקבל טיפול רפואי במרפאת " עדימור" בבית שאן. משחזרה המתלוננת לביתה כדי להביא את כרטיסה המגנטי, רדף אחריה הנאשם וביקש כסף על מנת לקנות לבנו מנת מזון.

כן עולה, כי עובר למועד המתואר לעיל, בתאריך 9.12.12, לפני הנסיעה לטיול, פגש הנאשם במתלוננת מתחת לבניין בו היא מתגוררת, והלה אמרה לו שלא ירדוף אחריה כפי שהוא נוהג לעשות.

כן עולה, כי בתאריך 6.11.12, סמוך לאחר השעה 16:00, לאחר שיצאה המתלוננת ממקום עבודתה, היא הבחינה בנאשם עומד באזור ליד עמידר. משהלכה המתלוננת למדוד בגדים באחת החנויות במקום, היא הבחינה בנאשם מסתכל לתוך החנות.

בהמשך לאותן נסיבות, כשהגיעה המתלוננת לבית, היא הבחינה בנאשם מתחת לבלוק. הנאשם שאל אותה אם קנתה בגדים חדשים וביקש ממנה לשבת עמו לשתות כוס קפה.

בהמשך לכך, לאחר שהלכה המתלוננת למספרה, הנאשם הגיע למספרה, התיישב לידה והחל לשוחח עמה.

בהמשך לאותן נסיבות, כשחזרה המתלוננת לבית, רדף הנאשם אחריה לכיוון הבית ואמר לה שהוא מזהיר אותה לא לעשות שטויות באירוע ולהתנהג יפה באירוע.

בהמשך לאותן נסיבות, לאחר שחזרה המתלוננת מהאירוע, סמוך לשעה 22:30, חיכה לה הנאשם בסמוך לבית ושאל אותה מי החזיר אותה לבית.

בהמשך לכך, בתאריך 7.11.12, התקשר הנאשם למתלוננת ואמר לה ליד מי בדיוק היא ישבה וכי שחקר ליד מי ישבה באירוע.

עוד עולה, כי כשבועיים עובר למועד הרלוונטי לכתב האישום, עת נכחה המתלוננת אצל העובדת הסוציאלית בלשכת הרווחה בבית שאן, הטריד הנאשם את המתלוננת בכך שהתקשר אליה למכשיר הנייד שלה מספר פעמים.

טיעוני המאשימה לעונש

23. בדיון אשר התקיים בפניי ביום 11.9.13, הוגש גיליון הרשעותיו הקודמות של הנאשם, אשר התקבל וסומן ת/1. כן הוגשו אסמכתאות לעניין המאסר המותנה התלוי ועומד כנגד הנאשם, אשר התקבלו וסומנו ת/2.

24. כך הדגישה המאשימה את העבירות בהן הורשע הנאשם על פי הודאתו. עוד טענה המאשימה, כי מתסקיר שירות המבחן, אשר הוגש בעניינו של הנאשם עולה, כי הנאשם אינו לוקח אחריות על מעשיו ומתרץ את התנהגותו האובססיבית כתוצאה מהתנהגות גרושתו. כן הדגיש, כי עוד עולה מהתסקיר, כי המתלוננת מתארת קנאה ואובססיה מצד הנאשם, אשר החלו עובר למועד הגירושין והתגברו אחריהם.

25. כך הדגישה המאשימה את עובדות כתב האישום המתוקן והפנתה לאמור בתסקיר ולפיו, המתלוננת פוחדת וחוששת מאוד, מאחר ועסקינן במי המכור להימורים. ב"כ המאשימה הדגיש עוד, כי מהתסקיר עולה, כי עסקינן במתלוננת אמינה אשר סבלה ועודנה סובלת וכי הנאשם ממשיך להיות אובססיבי ולעקוב אחריה, שעה שהוא משתמש באמצעים טכנולוגיים, שולח למתלוננת עשרות הודעות ומתקשר אליה עשרות שיחות ומטריד אותה.

26. כן הדגישה המאשימה, כי לחובת הנאשם עבר פלילי מכביד. כן הפנתה המאשימה אל התסקיר המשלים אשר הוגש בעניינו של הנאשם ולפיו, הנאשם לא יצר קשר מיוזמתו, אינו מבין את החומרה שבמעשיו, זאת למרות ההזדמנויות אשר ניתנו לו וכי המתלוננת אינה מעוניינת, כי הנאשם יהא קרוב אליה.

27. כך טענה המאשימה, כי מתחם העונש ההולם בעבירות מהסוג דנן נע בין צו של"צ, מאסר מותנה לבין 8 חודשי מאסר בפועל. בנסיבות העניין, עתרה המאשימה למיקום העונש הראוי לנאשם ברף הגבוה של המתחם אותו הציעה ולהפעלת עונש המאסר המותנה התלוי ועומד בעניינו של הנאשם, בן 6 חודשים, זאת לאור משך הפרת הצו. כך הדגישה המאשימה, כי אין עסקינן בהפרה נקודתית, אלא בהפרה מתמשכת מיום שהנאשם והמתלוננת התגרשו ועד היום.
28. בהשלמת טיעוניה מיום 22.12.13, טענה המאשימה, כי על אף האמור בתסקיר המשלים הנוסף שהוגש בעניינו של הנאשם, הרי שיש מקום להשית ענישה מרתיעה על הנאשם. כך הפנתה המאשימה לתסקירי שירות המבחן שהוגשו בעניינו של הנאשם ולעולה מהם והדגישה, כי למרות שיתוף הפעולה של הנאשם עם שירות המבחן, הרי שאין להתעלם מהאמור בתסקירים הראשונים שהוגשו בעניינו, מעברו והמאסר המותנה התלוי ועומד כנגד הנאשם, אשר לא היה בו כדי להרתיעו. כן הפנתה המאשימה לפסיקה רלוונטית ולענישה אשר הושתה במסגרתה.

29. בהשלמת טיעוניה מיום 6.3.14, חזרה המאשימה על עמדתה העונשית. כך הדגישה המאשימה, כי מתסקירי שירות המבחן עולים היבטים של קנאה, רכושנות ואובססיה אצל הנאשם. כך הפנתה המאשימה לעברו הפלילי של הנאשם ולמאסר המותנה התלוי ועומד בעניינו. כן טענה, כי מתסקיר שירות המבחן עולה, כי המתלוננת מביעה חשש. כן טענה המאשימה, כי עובדות כתב האישום המתוקן משקפות פגיעה בסדרי השלטון והמשפט ומבטאות זלזול בהחלטות בית המשפט. כך עתרה המאשימה שלא לאמץ את המלצות שירות המבחן וטענה, כי אין בעובדה, כי קיימת מגמת שיפור אצל הנאשם כדי להפחית מחומרת העבירות והמעשים שביצע. כך טענה המאשימה, כי העונש ההולם במקרה דנן, כך לדידה, הינו עונש מאסר בפועל והפעלת המאסר המותנה התלוי ועומד כנגד הנאשם.

30. בהשלמת טיעוניה מיום 14.7.14 חזרה המאשימה על עמדתה העונשית ועתרה להשית על הנאשם מאסר בפועל, להפעיל את המאסר המותנה אשר תלוי ועומד כנגד הנאשם וזאת במצטבר וכן עונשים נלווים.

טיעוני הנאשם לעונש
31. בדיון אשר התקיים בפניי ביום 11.9.13, טען ב"כ הנאשם, כי אין ביסוס לטענה ולפיה, הפרות הנאשם נמשכות עד למועד הטיעונים לעונש. כך טען, כי כל העולה מתסקיר שירות המבחן הוא, כי המתלוננת אינה מעוניינת כי הנאשם יתגורר לידה. עוד הדגיש ב"כ הנאשם, כי הנאשם אינו יוצר קשר עוד עם המתלוננת, אינו מתקרב אליה ולעת ההיא המתלוננת חששה, דברים שאינם רלוונטיים עוד. ב"כ הנאשם הדגיש את הודאת הנאשם, העובדה כי בהודאתו חסך הנאשם את הצורך בהעדת המתלוננת. כך הדגיש, כי הנאשם לא הפר במשך תקופה ארוכה את התנאים המגבילים אשר הוטלו עליו, לרבות בחגים.

32. כן טען ב"כ הנאשם, כי באיזון בין האינטרסים השונים, יש לאמץ את המלצת שירות המבחן בעניינו של הנאשם ויש לאפשר לנאשם להמשיך בהליך הטיפולי אותו החל.

33. כך הפנה ב"כ הנאשם לעובדות כתב האישום המתוקן והדגיש, כי עסקינן בהפרת צו ולא באיום על המתלוננת. כן טען ב"כ הנאשם, כי כיום הנאשם והמתלוננת גרושים, הנאשם אינו מעוניין לחזור למתלוננת, הנאשם מעוניין לחזור לשגרת חייו, הוא עובד כיום בעבודה מסודרת והחל בהליך טיפולי.

34. בנסיבות העניין, עתר ב"כ הנאשם לאימוץ המלצות שירות המבחן בעניינו של הנאשם ולהעמידו בפיקוח שירות המבחן, על מנת לאפשר לנאשם להשלים את ההליך הטיפולי בו החל.

35. בהשלמת טיעוניו לעונש מיום 22.12.13, טען ב"כ הנאשם, כי תסקירי שירות המבחן מלמדים על התקדמות הנאשם בהליך הטיפולי. כך הדגיש, כי הנאשם מקפיד להגיע לקבוצה הטיפולית, להשתתף בה ומביע מוטיבציה לשינוי. עוד הדגיש ב"כ הנאשם, כי כיום המתלוננת אינה חוששת מהנאשם ואף לדבריה, הנאשם יכול לחזור להתגורר בצפון. כן טען, כי הנאשם לא משלם דמי מזונות באופן סדיר מאחר ואין לו את היכולת הכלכלית לעשות כן והוא עושה כמיטב יכולתו. ב"כ הנאשם הוסיף וציין, כי הנאשם התגרש בינתיים, אינו נמצא בקשר עם ילדיו וכי הנאשם אינו מבקש לחזור ולהתגורר בצפון הארץ.

36. לפיכך, עתר ב"כ הנאשם להאריך את עונש המאסר המותנה התלוי ועומד כנגד הנאשם. כך הדגיש, כי אין עסקינן בתכנים מאיימים ואין בענייננו מעשי אלימות. לטענת ב"כ הנאשם, עסקינן במעשים אשר בוצעו בשל אובססיביות, אשר מטופלת והאינטרס הציבורי הוא, כי הנאשם ישלים את ההליך הטיפולי.

37. בהשלמת טיעוניו לעונש מיום 6.3.14, הדגיש ב"כ הנאשם, כי אין עסקינן בהטרדות בעלות תוכן מאיים והפנה לאמור בתסקירי שירות המבחן אשר הוגשו בעניינו של הנאשם. כך טען, כי הנאשם מתגורר הרחק מבית שאן, עובד בעבודה מסודרת וכי המתלוננת ציינה, כפי העולה מהתסקיר המשלים, כי תהיה תועלת בחזרת הנאשם להתגורר בקרבת ילדיו. כך הדגיש ב"כ הנאשם, כי עסקינן במעשים אשר בוצעו לפני פרק זמן של כשנה ומחצה וכי מאז הנאשם לא חזר והטריד את המתלוננת. כן טען, כי אין עסקינן בעבירות אשר הינן ברף הגבוה, שעה שעסקינן בהטרדות אשר אינן כוללות בחובן איום. כך הפנה ב"כ הנאשם לאמור בתסקירי שירות המבחן ולפיהם, הנאשם השתנה והתקדם בחייו, עובד לפרנסתו ומתמיד בהליך הטיפולי. בנסיבות העניין, שב ועתר ב"כ הנאשם לאימוץ המלצות שירות המבחן ולפיהן, יש להעמיד את הנאשם בצו מבחן ולהאריך את עונש המאסר המותנה התלוי ועומד בעניינו. כן טען, כי בנסיבות העניין, ניתן להשית על הנאשם גם צו של"צ.

38. בהשלמת טיעוניו לעונש מיום 14.7.14, חזר ב"כ הנאשם על טיעוניו המפורטים לעיל והפנה לאמור בתסקירי שירות המבחן אשר הוגשו בעניינו של הנאשם. כך הדגיש, כי המאשימה מתעלמת מההליך הטיפולי הממושך שעבר הנאשם וטען בהקשר זה, כי הנאשם מזה קרוב לשנה מתמיד במפגשים הטיפוליים הקבוצתיים. כן טען ב"כ הנאשם, כי ריצוי עונש מאסר גם אם זה ירוצה על דרך של עבודות שירות, יהא בכך כדי להביא לאובדן מקור פרנסתו של הנאשם והוא יאלץ לחזור להתגורר בבית הוריו, בקרבת המתלוננת. כך הדגיש ב"כ הנאשם, כי הנאשם היה נתון בתנאים מגבילים בדמות מעצר בית משך תקופה ניכרת ובהמשך היה נתון במעצר בית בשעות הלילה אף זאת במשך תקופה ניכרת וכי גם כעת הנאשם נתון תחת הגבלה ולפיה, נאסר עליו להצפין מהעיר הרצליה. לאור האמור לעיל, עתר ב"כ הנאשם לאימוץ המלצות שירות המבחן.

39. בדבריו בפני הביע הנאשם צער בשל מעשיו והדגיש את ההליך הטיפולי בו הוא נוטל חלק. בדבריו מיום 6.3.14, ציין הנאשם, כי הוא מתחיל דרך חדשה בחייו, עוד ציין, כי הוא מתגורר בתל אביב מזה כשנה ומחצה, כי יש נתק מוחלט בינו לבין המתלוננת וכי ילדיו מבקרים אותו ומערכת היחסים טובה. הנאשם הדגיש, כי לא היה בכוונתו להזיק וכי לא ידע כיצד להתנהג בתקופה נשוא המעשים. הנאשם ציין, כי הוא ביקש לשקם את ביתו ולא ידע כיצד לפעול בהקשר זה ובחר לפעול כפי המתואר בכתב האישום, בדרך שאינה נכונה. בדבריו מיום 14.7.14 ציין הנאשם, כי באם יושת עליו עונש מאסר אשר ירוצה בדרך של עבודות שירות, כי אז הדבר יאלץ אותו להפסיק את ההליך הטיפולי בו הוא נוטל חלק.

תסקירי שירות המבחן

40. כאמור, בעניינו של הנאשם הוגשו ארבעה תסקירים מאת שירות המבחן.

41. מתסקיר שירות המבחן נושא תאריך 19.5.13 עולה, כי הנאשם בן 44, גרוש ויליד הארץ. כך עולה, כי לבני הזוג 3 ילדים משותפים בטווח הגילאים 14-21 שנים, הנמצאים במשמורת אמם בבית שאן. לדברי הנאשם, כחודשיים טרם מעצרו, הוא חזר להתגורר בעיר הולדתו, בית שאן, לאחר תקופה של מספר חודשים בהם התגורר באזור המרכז ועבד במקצועו, כנגר.

42. כך עולה, כי עיון בגיליון הרשעותיו הקודמות של הנאשם מלמד, כי לחובת הנאשם 5 הרשעות קודמות בגין עבירות שבוצעו בין השנים 1990-2011, כאשר שתי הרשעותיו האחרונות כוללות, בין היתר, עבירות של תקיפה כלפי בן זוג, איומים, הפרת הוראה חוקית, צווי בית משפט שנועדו להגן על אדם, הדחה באיומים ובכוח.

43. כן הובאו נתונים אודות משפחת המוצא של הנאשם. כך עולה, כי הנאשם נשר ממסגרת לימודית כעבור 11 שנות לימוד בשל רצונו להשתלב בשוק העבודה ולספק את צרכיו הכלכליים בכוחות עצמו. כך דיווח הנאשם, כי הוא סיים שירות צבאי מלא כנהג, במהלכו נשפט למאסר בכלא צבאי, בגין עבירת משמעת. לדברי הנאשם, מגיל צעיר הוא השתלב תעסוקתית בתחום הנגרות והיה עצמאי במשך כ- 20 שנים. הנאשם מסר לשירות המבחן, כי הוא נאלץ לסגור את עסקו בשל קשיים כלכליים וכי מאז הוא עובד כשכיר בתחומו.

44. הנאשם שלל שימוש בחומרים פסיכואקטיבים, אם כי דיווח על תלות שפיתח בהימורים לפני כ- 6 שנים, דבר שהיה ברקע לקשיים בדינמיקה הזוגית. עם זאת, הנאשם ציין בפני שירות המבחן, כי הוא הפסיק את התנהלותו הבעייתית בתחום ההימורים בשנים האחרונות, זאת לא הסתייעות בגורם מקצועי ושלל נזקקות טיפולית בתחום זה כיום.

45. בהתייחסותו ליחסים הזוגיים עם המתלוננת, מסר הנאשם, כי הוא נישא למתלוננת בהיותו בן 23, לאחר שנתיים של היכרות. הנאשם תיאר הסלמה בדינאמיקה הזוגית בשנים האחרונות, עם התגברות הקשיים הכלכליים, סביבם העמיקו הפערים בתפיסותיהם והדבר גרם לריחוק רגשי ביניהם. לדברי הנאשם, במהלך הקונפליקטים בינו לבין המתלוננת, הוא סיגל סגנון התמודדות של הימנעות, בשל קשייו להכיל רגשית את מריבותיהם הקולניות התכופות. שירות המבחן הבין מהנאשם, כי בני הזוג לא שולבו בטיפול זוגי ופרידתם נערכה ביוזמתה של המתלוננת, למרות רצון הנאשם לשיקום הקשר הזוגי. שירות המבחן ציין, כי הנאשם שלל שימוש באלימות פיזית כלפי המתלוננת בעבר, דבר שלא עלה בקנה אחד עם המידע המופיע בגיליון הרשעותיו הקודמות ולפיו, הנאשם הורשע בעבר בעבירות בתחום האלימות במשפחה.

46. בחקירת המעצר, הנאשם תיאר את הקושי בעיבוד גירושיו מהמתלוננת, כרקע להתנהלותו הבעייתית בתקופה שקדמה למעצרו, בכל הנוגע לקושי בכיבוד צווי בית משפט, אשר הוצאו כנגדו. כמו כן, הנאשם תיאר את נטייתו לצרכי שליטה גבוהים בקשר הזוגי לאורך השנים, אשר באו לידי ביטוי מפאת חוסר אמון כלפי המתלוננת וחשדנותו כלפיה. עם זאת, בפני שירות המבחן, הנאשם לא הביע כל בעייתיות בהשתקפותם של מאפייניו האישיותיים בקשר הזוגי, ולאורך השיחה, שירות המבחן התרשם, כי הנאשם משתמש במנגנוני הגנה כהשלכה וכהכחשה, כדי להצדיק את התנהלותו בדינאמיקה הזוגית לאורך השנים.

47. עוד עולה, כי הנאשם הרבה להתייחס לחלקים הבעייתיים בהתנהגות המתלוננת והתקשה לראות את חלקיו הבעייתיים. הנאשם מסר, כי הוא לא הבין את משמעות צו בית המשפט בטענה, כי המתלוננת נהגה להתקשר אליו ולהזמינו לביתם בהתאם לרצונה וכאשר היא לא חפצה שוב בקשר עמו, היא התלוננה במשטרה. הנאשם הציג עצמו כמי שנוצל על ידי המתלוננת וכי עיקר הבעייתיות נעוצה בכך, כי הנאשם שיתף פעולה עם המתלוננת ולא שם גבול ברור לבקשותיה. עם זאת, בהמשך, הנאשם הצליח להתבונן באופן ביקורתי על אופן התנהגותו והתייחס להתנהגותו האובססיבית כלפי המתלוננת. הנאשם ציין, כי בשל השינוי במקום עבודתו, הוא טרם עובד באופן מסודר וקבוע ועל כן, אין באפשרותו לשלם כספים. עם זאת, הנאשם ציין, כי הוא נותן כסף לילדיו בהתאם לדרישותיהם במפגשים עמו. כן עולה, כי הנאשם פנה לקבלת טיפול במרכז " קרבה בטוחה", המתמחה בתחום אלימות זוגית.

48. כך עולה, כי המתלוננת בת 42, גרושה ואם ל -3 ילדים מנישואיה עם הנאשם. לדבריה, במשך 3 שנים האחרונות, היא עובדת כרכזת מתנדבים בלשכת הרווחה בבית שאן. המתלוננת תיארה עליות ומורדות בקשר הזוגי סביב חוסר יציבות בהתנהלות הנאשם לאורך השנים, בין היתר, בשל התמכרותו להימורים. לדברי המתלוננת, לאורך השנים היא חוותה אלימות פיזית ורגשית, אשר הייתה ברקע להרשעותיו של הנאשם בעבר בתחום האלימות במשפחה. המתלוננת שיתפה את שירות המבחן, כי החלטתה להיפרד מהנאשם באופן סופי, אירעה בעקבות התנהלות הנאשם כלפיה. המתלוננת הציגה את הנאשם כאדם קנאי ושמרן בדעותיו ותיארה התנהגויות בעלות גוון אובססיבי כלפיה לאורך שנות נישואיהם, אשר הסלימו לאחר פרידתם. עפ"י דיווחי המתלוננת, הנאשם נהג לעקוב אחריה בהזדמנויות שונות, הן באופן ישיר והן באופן עקיף, תוך שהוא מתקשה לכבד את גבולות צווי ההגנה שהוצאו כנגדו. בשיחה עם שירות המבחן, המתלוננת הביעה תחושות פחד ואיום תמידי מפני הנאשם, בשל התנהגותו הבלתי צפויה כלפיה ופוטנציאל הפגיעה הטמון בו.

49. שירות המבחן התרשם ממתלוננת רציונאלית ואמינה, אשר תיארה מצוקה רגשית אותנטית, עמה היא מתמודדת נוכח החוויות הפוגעניות שעברה בחייה, לצד תהליך העצמה אישית שערכה מאז פרידתה מהנאשם ועד היום.

50. בשיחה עם המתלוננת, היא מסרה, כי למיטב ידיעתה הנאשם עמד בתנאים המגבילים ולא הגיע לבית שאן וכי קיים ביניהם נתק מוחלט. עם זאת, המתלוננת ציינה, כי היא חוששת מפני הנאשם וסבורה, כי כאשר התנאים המגבילים בהם שוהה הנאשם יוסרו, היא תמשיך להיות מוטרדת על ידי הנאשם, באם ישוב להתגורר בבית שאן. המתלוננת תיארה, כי הנאשם הפגין כלפיה לאורך שנות הנישואים יחס של קנאה, רכושנות ואובססיביות. המתלוננת העריכה את תפקוד הנאשם כאב, כסביר, ציינה כי הילדים אוהבים את הנאשם וכי הנאשם מקיים עימם קשר קבוע. עם זאת, המתלוננת ציינה, כי הנאשם אינו משלם מזונות בהתאם להסכם הגירושין, עניין הגורם לקושי רב מבחינתה.

51. להערכת שירות המבחן, עסקינן בנאשם בעל יכולות קוגניטיביות גבוהות, אשר על פי דיווחיו לאורך השנים הוא הצליח לשמור על תפקוד תעסוקתי תקין. עם זאת, שירות המבחן התרשם, כי התייחסויותיו של נאשם להתנהלותו הבעייתית בעברו בתא הזוגי, משקפות חוסר ערנות אל מול השלכת מאפייניו האישיותיים הבעייתיים על הקשר עם המתלוננת. כיום, הנאשם החל בתהליך התבוננות באשר לקושי בשליטה על דחפיו בדינאמיקה הזוגית. להערכת שירות המבחן, הנאשם זקוק לטיפול מעמיק בכל הקשור לניהול קשרים זוגיים, תוך שימת דגש על אלמנטים כוחניים ואובססיביים.

52. שירות המבחן עתר לדחיית הדיון בעניינו של הנאשם ב - 3 חודשים, על מנת לבחון את המוטיבציה הטיפולית של הנאשם ונכונותו להשתלב בהליך טיפולי.

53. כן התקבל תסקיר משלים הנושא תאריך 14.8.13. מתסקיר זה עולה, כי במהלך תקופת הדחייה, שיתוף הפעולה מצד הנאשם היה חלקי. מהתסקיר עולה עוד, כי הנאשם נמצא מתאים להשתלב בקבוצה ייעודית בשירות המבחן להפסקת אלימות כלפי בנות זוג וכי הנאשם יחל להשתלב בקבוצה בתאריך 8.9.13. עוד עולה, כי בשיחה שהתקיימה עם המתלוננת, היא מסרה, כי הנאשם לא יצר עמה קשר כלשהו, כי כיום היא איננה חוששת מפניו, אך יחד עם זאת, היא אינה מעוניינת שהנאשם יגור בקרבת מקום אליה. כן ציינה, כי מבחינתה קיים נתק מוחלט ביניהם. המתלוננת ציינה עוד, כי הנאשם אינו משלם מזונות עבור ילדיהם וכי היא נאלצת להתמודד עם מצב כלכלי מורכב. לדבריה, הנאשם אינו משקיע ביצירת קשר עם ילדיו ונפגש עמם פעמים ספורות במהלך החודשים האחרונים.

54. שירות המבחן התרשם, כי בשל הנתק הקיים עם המתלוננת, הסיכון להישנות התנהגות הנאשם לעת ההיא פחתה. שרות המבחן בא בהמלצה להעמיד את הנאשם בצו מבחן למשך שנה, כאשר שרות המבחן יהווה עבור הנאשם מסגרת טיפולית מכוונת ומציבת גבול ברור וסמכותי.

55. כן התקבל תסקיר משלים הנושא תאריך 15.12.13. במסגרת התסקיר צוין, כי במהלך תקופת הדחייה הנאשם השתלב בקבוצה ייעודית להפסקת אלימות כלפי בנות זוג בתאריך 8.9.13. כך עולה, כי הנאשם הקפיד להגיע לפגישות באופן קבוע ורציף וכי הוא משתף פעולה בהתאם לנדרש ממנו. שירות המבחן התרשם, כי הקבוצה מהווה עבור הנאשם מסגרת בה הוא משתף בקשייו, מביע מוטיבציה לשינוי, מתייעץ, תורם לקבוצה וכן נתרם משאר חברי הקבוצה. עוד עולה, כי הנאשם נמצא בשלבי טיפול ראשוניים בקבוצה, אך שירות המבחן התרשם, כי הקבוצה מהווה מענה הולם לדפוסיו הבעייתיים ולצרכיו וכן מסייעת לנאשם לפתח מודעות רבה יותר להתנהגותו ולבחירותיו הבעייתיות. שירות המבחן העריך, כי יש לאפשר לנאשם להמשיך את ההליך הטיפולי בו הוא מצוי, על מנת לבסס את השינוי אותו החל וכן על מנת שימשיך לרכוש כלים ליצירת תקשורת תקינה ולמנוע הסתבכויות נוספות עם החוק.

56. כך עולה, כי בשיחה עם המתלוננת היא מסרה, כי הנאשם עמד בכללי ההרחקה ממנה ולא יצר עמה קשר. כיום, המתלוננת אינה חוששת מחזרת הנאשם להתגורר באזור הצפון וכן באזור מגוריהם. שירות המבחן התרשם מאישה אסרטיבית אשר מודעת לאפשרויות הפעולה במידה ותרגיש איום כלשהו מצד הנאשם. עם זאת, המתלוננת מסרה, כי הנאשם עדיין אינו משלם מזונות וכי היא מתמודדת עם מצב כלכלי קשה. עוד ציינה המתלוננת, כי היא פועלת באופן חוקי על מנת לקבל את תשלומי המזונות.

57. כן עולה, כי שירות המבחן סבור, כי לאור צרכי הנאשם, שיתוף הפעולה מצדו, קיומה של מוטיבציה פנימית לשינוי מצד הנאשם וההליך הטיפולי בו שולב, יש בכל אלה כדי להפחית את רמת הסיכון מצד הנאשם לחזור ולהתנהג באופן תוקפני. בנסיבות אלו, בא שירות המבחן בהמלצה להאריך את מאסר המותנה התלוי ועומד כנגד הנאשם ולהעמידו בצו מבחן למשך שנה.

58. כן התקבל תסקיר משלים הנושא תאריך 23.2.14. מהתסקיר עולה, כי במהלך תקופת הדחיה הנאשם המשיך לשתף פעולה באופן חיובי עם שירות המבחן והקפיד להגיע לטיפול הקבוצתי באלימות כלפי בנות זוג. שירות המבחן התרשם, כי הנאשם נתרם מהקבוצה, בפגישות הוא מתבונן ומתייחס לחלקים תוקפניים בעצמו וכן תורם בהתייחסותו לחברי הקבוצה. כך עולה, כי הנאשם מגלה יכולת טובה לתובנה ועורך התבוננות ביקורתית באשר לדפוסי התנהגותו מול המתלוננת וכן רוכש כלים להתנהגות תקינה ביחסים בינאישיים. כך עולה, תהליך השינוי בנאשם מתבטא בפיתוח מודעות עצמית, יכולת קשב אמפטית לחברי הקבוצה וכן חל שיפור בתפיסת הנאשם את צרכי האחר וגילוי אמפטיה כלפי האחר. שירות המבחן חזר על המלצתו לאפשר לנאשם להמשיך את ההליך הטיפולי בו הוא מצוי, על מנת לחזק את השינוי אותו עורך הנאשם באשר לדפוסיו התוקפנים ובמקביל, רכישת כלים ליצירת תקשורת בינאישית נאותה.

59. כך עולה, כי בשיחה עם המתלוננת, היא לא העלתה חשש כלשהו מפני הנאשם. בעת הנוכחית, הביעה המתלוננת אמביוולנטיות באשר לחזרת הנאשם למגורים בבית שאן. מחד, המתלוננת הביעה חשש, כי הנאשם יהווה מטרד עבורה ויעקוב אחריה כבעבר. עם זאת, היא מודעת לכך, כי ילדיהם יכולים לצאת נשכרים מכך שאביהם יהיה בקרבת מקום. שירות מהבחן לא התרשם, כי קיים חשש קונקרטי ועל כן המליץ לבטל את התנאים המגבילים בהם שוהה הנאשם.

60. עוד עולה, כי שירות המבחן בחן את התאמת הנאשם לביצוע צו של"צ ומצא, כי הנאשם נמצא מתאים לכך. לאור כל האמור לעיל, שירות המבחן בא בהמלצה להאריך את המאסר המותנה התלוי ועומד כנגד הנאשם, להעמיד את הנאשם בצו מבחן למשך שנה וכן להשית צו של"צ בהיקף של 140 שעות.

דיון והכרעה

61. כאמור, הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירות נשוא כתב האישום המתוקן שעניינן, הטרדה באמצעות מתקן בזק והפרת צו בית משפט שנועד להגן על אדם.

62. הכרעת הדין בעניינו של הנאשם ניתנה לאחר יום 10/7/12 ולפיכך, חל בענייננו תיקון 113 לחוק העונשין בדבר " הבניית שיקול הדעת השיפוטי". במסגרת תיקון 113 בית המשפט נדרש לעריכת בחינה תלת שלבית. ראשית, על בית המשפט לקבוע האם מדובר באירוע אחד או במספר אירועים. שנית, על בית המשפט לקבוע את מתחם העונש ההולם וההנמקה לכך ושלישית, קביעת העונש הראוי בתוך המתחם, או סטייה ממנו אם החוק מאפשר זאת וההנמקה לכך. ראה בעניין זה ע"פ 864/12 מוחמד סעד נ' מדינת ישראל (5/8/13).

63. לצורך קביעת מתחם העונש ההולם בית המשפט נדרש לבחינת הערך החברתי שנפגע מביצוע העבירות ומידת הפגיעה בו, מדיניות הענישה הנהוגה ונסיבות הקשורות בביצוע העבירות. לצורך קביעת העונש הראוי לנאשם, בית המשפט נדרש לבחינת הנסיבות אשר אינן קשורות בביצוע העבירות ובכלל זה נתוני העושה ונסיבותיו האישיות.

ומן הכלל אל הפרט:

64. עיון בעובדות כתב האישום המתוקן מלמד, כי עסקינן באירוע אחד, נמשך ובעל קשר פנימי אשר במהלכו ביצע הנאשם את המעשים נשוא כתב האישום המתוקן בהם הודה. אכן מודעת אני לכך, כי כתב האישום מגלם בחובו מספר הזדמנויות בהן הטריד הנאשם את המתלוננת. אולם, עסקינן ברצף אירועים אחד על פני תקופה, בעלי קשר פנימי אחד ולפיכך באנו לקבוע, בזיקה לפסיקת בית המשפט העליון בסוגיה זו, כי עסקינן באירוע אחד. נוסיף ונציין, כי אף ב"כ הצדדים בטיעוניהם לעונש התייחסו למעשיו של הנאשם כמקשה אחת והניחו בפנינו מתחם עונש אחד ובמיוחד טיעוני המאשימה בהקשר זה ונלך אף אנו בדרכם.

קביעת מתחם העונש ההולם

65. לצורך קביעת מתחם העונש ההולם, כאמור, בית המשפט נדרש לבחינת הערכים החברתיים המוגנים שנפגעו מביצוע העבירות שביצע הנאשם ומידת הפגיעה בהם, מדיניות הענישה הנהוגה ובחינת הנסיבות הקשורות בביצוע העבירות.

66. הערכים החברתיים אשר נפגעו מביצוע העבירות הינם ההגנה על ביטחונו ושלוות נפשו של אדם וכן הגנה על פרטיותו. כן נפגעו הערכים של שמירה על שלטון החוק, והחובה לקיום הוראות של בתי המשפט. הנאשם הטריד את המתלוננת במשך מספר חודשים באמצעות התקשרויות טלפוניות, שליחת הודעות, הגעה אל ביתה, רדיפה אחריה והכל תוך הפרת צו בית משפט.

67. במעשי הנאשם, כפי שהם מקבלים את ביטויים בעובדות כתב האישום המתוקן, יש כדי לפגוע באופן מוחשי וממשי בערכים מוגנים אלו ואולם, לא ניתן להתעלם ממהות המעשים שביצע הנאשם, מבלי להקל בהם ראש ואשר ראויים הם לכל גנאי, לפיהם אין עסקינן במעשים אשר עניינם הטרדה המצויה ברף החמור של עבירה זו.
68. בחינת מדיניות הענישה הנוהגת מעלה, כי במקרים דומים הוטלו על נאשמים עונשים במנעד רחב ולא בכדי. המציאות מזמנת מגוון רחב של אירועים ומערכות יחסים, אשר ביצוע עבירות כגון המקרה דנן הוא בעל מאפיינים ייחודיים המצדיקים התייחסות פרטנית בהתחשב בנסיבות ביצוע העבירות.

69. כך ראה עפ"ג 26073-12-12 פלוטניקוב נ' מדינת ישראל [ פורסם בנבו] (5.3.13). שם, התקבל ערעורו של מערער, אשר הורשע לאחר שמיעת ראיות בעבירה של הטרדה באמצעות מתקן בזק. המערער הטריד את המתלוננת, רעייתו לשעבר, ונהג להתקשר אליה מהכלא וביקש לשוחח עמה בניגוד לרצונה. המערער התקשר למתלוננת ב- 19 מועדים שונים, כאשר כל מועד כלל בין שיחה אחת ל- 24 שיחות. לנאשם עבר פלילי. בית משפט השלום גזר עליו 9 חודשי מאסר בפועל. בית משפט המחוזי הקל בעונשו, והוא נידון ל- 6 חודשי מאסר בפועל.

70. באשר לנסיבות הקשורות בביצוע העבירות הרי שהנאשם ביצע את העבירות שעה שעמד כנגדו צו הגנה ולפיו, בין היתר, נאסר על הנאשם להיכנס לדירה בה מתגוררת המתלוננת או להימצא בקרבתה בתחום של 20 מ' וכן ליצור כל קשר עם המתלוננת בין בעל פה ובין בכתב בכל אמצעי אחר.

71. כך ראוי להדגיש את מהות המעשים שביצע הנאשם ולפיהם, אין עסקינן במקרה חד פעמי או במעידה חד פעמית בהתאמה, אלא במספר הזדמנויות בהן עשה הנאשם כדי להטריד את המתלוננת כמתואר בעובדות כתב האישום המתוקן.

72. כן תצוין העובדה, כי עסקינן בנאשם, אשר הינו בוגר ובר דעת אשר הבין את אשר הוא עושה וכי עסקינן, במי שביצע את המעשים בעצמו וכי הוא האחראי באופן מלא למעשים ולתוצאותיהם.

73. באשר לנזק שנגרם מביצוע העבירות, שעה שעסקינן בעבירת הטרדה באמצעות מתקן בזק, בשים לב לטיבה ומהותה, הרי שלא גלומה בה פגיעה פיזית. יחד עם זאת, הפגיעה העיקרית היא בתחושות שחוותה המתלוננת בעטיין של ההטרדות, תחושות אשר הינן טבועות ואינהרנטיות במעשים כגון דא, בשים לב לטיב ההטרדה, מהותה ותוכנה, כעולה מכתב האישום המתוקן. עוד נציין בהקשר זה את האמור בתסקירי שירות המבחן בדבר תחושותיה של המתלוננת, כאשר בתסקיר הראשון צוין כי המתלוננת הביעה תחושות פחד ואיום תמידי מפני הנאשם בשל התנהלותו הבלתי צפויה כלפיה ופוטנציאל הפגיעה הטמון בו כלפיה. יחד עם זאת יצוין כי, תחושות אלה השתנו והמתלוננת אינה חוששת עוד מפניו של הנאשם, כפי שהדבר קיבל את ביטויו בתסקירים המשלימים שהוגשו.

74. מאידך, יצוינו הרקע והנסיבות אשר הביאו את הנאשם לכדי ביצוע העבירות והמעש ים, כפי שהדבר קיבל את ביטויו בתסקירי שירות המבחן שהוגש ו בעניינו , בטיעוני בא כוחו לעונש ובדברי הנאשם בפני. נהירות לי כוונות הנאשם בהקשר זה ואולם יוער, כי אין בכך כדי ליתן הצדקה לביצוע מעשים כגון דא.

75. לאחר שבחנתי את הערכים החברתיים המוגנים שנפגעו מביצוע העבירות ומידת הפגיעה בהם, מדיניות הענישה הנהוגה, ובחינת הנסיבות הקשורות בביצוע העביר ות, באתי לכלל מסקנה, כי מתחם העונש ההולם נע, במקרה דנן, בין מאסר מותנה, צו של"צ לבין 8 חודשי מאסר בפועל בצירוף עונשים נלווים.
קביעת העונש הראוי לנאשם

76. עתה עלינו לקבוע מהו העונש הראוי לנאשם בהתייחס למתחם העונש ההולם, כפי שקבענו לעיל. בבוא ביהמ"ש לקבוע מהו העונש הראוי לנאשם, ביהמ"ש נדרש לבחינת הנסיבות אשר אינן קשורות בביצוע העבירות ובכלל זה נתוני העושה ונסיבותיו האישיות של הנאשם.

77. סבורה אני, כי אין מקום במקרה דנן לסטות ממתחם העונש ההולם כפי שקבענו לעיל לחומרא או לקולא, וכי יש לגזור את דינו של הנאשם בתוך מתחם העונש ההולם שקבענו לעיל.

78. באשר לנסיבות אשר אינן קשורות בביצוע העבירות ראוי לציין את עברו הפלילי של הנאשם, כפי שהדבר מקבל את ביטויו בגיליון הרשעותיו הקודמות ת/1. עיון בגיליון זה מלמד, כי לחובת הנאשם הרשעות קודמות בגין עבירות שעניינן, תקיפה סתם של בת זוג, הפרת צו בית משפט שנועד להגן על אדם, הדחה באיומים ובכוח, חבלה במזיד ברכב, הפרת הוראה חוקית, תקיפה סתם של בת זוג, איומים ועוד. כן ראוי לציין, כי הנאשם ריצה בעבר עונש מאסר בפועל לתקופה של חודשיים. עם זאת יצוין, כי חלק מן העבירות התיישנו, זאת בשונה ממחיקתן.

79. לא זו אף זו, הנאשם ביצע את העבירות כאן שעה שעונש מאסר מותנה בן 6 חודשים תלוי ועומד בעניינו ואשר הושת עליו, בת"פ 50571-12-11 של בימ"ש השלום בנצרת. דא עקא, כי לא היה בו כדי להרתיע את הנאשם מלבצע את העבירות שביצע כאן.

80. מהאמור לעיל עולה, כי הנאשם הורשע במקבץ עבירות אשר הינן דומות ובחלקן אף זהות לענייננו כאן. בכך יש כדי להצביע על הנאשם כמי שהוא רצידיוויסט בתחום זה ומכאן מסוכנותו. עובדה זו מקבלת משנה תוקף שעה שכאמור, אף מאסר מותנה אשר היה תלוי ועומד בעניינו של הנאשם, לא היה בו כדי להרתיעו מלבצע את המעשים שביצע כאן.

81. עוד ראוי לציין, כי עסקינן בנאשם בוגר, יליד 1968, זאת בשונה ממי שהוא קטין, או בגיר - צעיר, על המשמעויות הקמות מכך.

82. מאידך, תצוינה נסיבותיו האישיות של הנאשם, כפי שהדבר פורט במסגרת טיעוני בא כוחו לעונש וכן בתסקיר י שירות המבחן, אשר הוגש ו בעניינו ואשר פורטו בהרחבה לעיל. כן תצוין הודאת הנאשם, לקיחת האחריות, חסכון בזמן שיפוטי יקר ואת הצורך בהעדת עדים רבים ובכלל זה המתלוננת, סוגיה המקבלת משנה תוקף במקרה דנן.

83. עוד שמתי ליבי לכך, כי הנאשם לקח אחריות למעשיו והביע חרטה בשלהם, כפי שהדבר מקבל את ביטויו בטיעוני בא ת כוחו לעונש , בתסקירי שירות המבחן ובדברי הנאשם בפני. כן יצוין רצונו של הנאשם להעלות את מתווה חייו על דרך המלך ולקבל טיפול ראוי והולם לבעיותיו, כפי שהדבר מקבל את ביטויו בתסקירי שירות המבחן ובדברי הנאשם בפניי.

84. כן תצוין התקופה הממושכת בה שהה הנאשם במעצר בתנאים מגבילים, אשר היקפם השתנה מעת לעת והעובדה, כי לא נרשמה לחובתו כל הפרה משך תקופה זו.

85. כן יצוין האמור בתסקירי שירות המבחן בשים לב לליבתם ולהמלצות המובאות בסופם, אשר פורטו בהרחבה בליבת גזר דין זה. כך נציין, כי שירות המבחן התרשם, כפי תסקירו הראשון, כי הנאשם מתקשה לראות את חלקיו הבעייתיים, סוגיה אשר השתנתה במסגרת התסקירים המשלימים, כפי שפורטו לעיל. כך נציין את כברת הדרך אותה עבר הנאשם, כפי שהדבר מקבל את ביטויו בתסקירים המשלימים אשר הוגשו בעניינו. בהקשר זה נציין, כי הנאשם משתף פעולה באופן חיובי ומקפיד להגיע לטיפול הקבוצתי באלימות כלפי בנות זוג וכי שירות המבחן התרשם, כי הנאשם מגלה תובנה ועורך התבוננות ביקורתית באשר לדפוסי התנהגותו ורוכש כלים להתנהגות תקינה ביחסים בינאישיים. יחד עם זאת ראוי לציין כי, על פני פרק הזמן הניכר שחלף, ניכרו תמורות באמור בליבת תסקירי שירות המבחן בעניינו של הנאשם. כפי שפורט לעיל, במסגרת התסקיר הראשון, שירות המבחן התרשם כי הנאשם משתמש במנגנוני הגנה כדי להצדיק את התנהלותו בדינמיקה הזוגית לאורך השנים, לא הביע כל בעייתיות בהשתקפותם של מניעיו האישיותיים בקשר הזוגי ועוד. יחד עם זאת, בתסקירים המשלימים שהוגשו, הדבר השתנה וכאמור, שירות המבחן התרשם כי הסיכון להישנות התנהגות מעין זו פחתה וכי יש לאפשר לנאשם להשלים את ההליך הטיפולי בו שולב כאשר גם המתלוננת לא הביעה עוד חשש או פחד מפני הנאשם.

86. כך נציין את המלצת שירות המבחן, אשר הובאה בסיפא תסקירי המבחן ולפיה, יועמד הנאשם בצו מבחן למשך שנה, יושת על הנאשם צו של"צ בהיקף של 140 שעות ויוארך המאסר המותנה אשר תלוי ועומד בעניינו.

87. בנסיבות אלו, בזיקה לנסיבות אשר אינן קשורות בביצוע העבירות, כפי שפורטו בהרחבה לעיל, בשים לב לעברו הפלילי הרלוונטי של הנאשם, מאסר מותנה התלוי ועומד בעניינו, הרצידיוויסטיות העולה מן הנאשם מחד ומאידך, נסיבותיו האישיות של הנאשם, האמור בתסקירי שירות המבחן כמו גם ההמלצה המובאת בסופם, הודאת הנאשם, לקיחת האחריות, חסכון זמן שיפוטי יקר, התמדתו והתקדמות הנאשם בהליך הטיפולי, באתי לכלל מסקנה, כי יש למקם את העונש הראוי לנאשם ברף הבינוני - נמוך של מתחם העונש ההולם.

88. בנסיבות אלו, השתת עונש מאסר בפועל לתקופה מוחשית תיתן ביטוי לאינטרס הציבורי, לעברו הפלילי של הנאשם, למאסר המותנה התלוי ועומד בעניינו, לרצידיוויסטיות העולה מן הנאשם ומאידך, קביעה, כי עונש המאסר בפועל שיושת על הנאשם ירוצה על דרך עבודות שירות, תיתן ביטוי הולם לנסיבותיו האישיות של העושה, להליך הטיפולי המשמעותי אותו עובר הנאשם, להודאת הנאשם, לקיחת האחריות, הצער והחרטה שהביע בשל המעשים, שהייתו בתנאים מגבילים, ויתר ההנמקות כפי שפירטנו לעיל. עוד ראוי להשית על הנאשם מאסר מותנה, אשר יהא " כחרב המתהפכת" מעל ראשו של הנאשם כצופה פני עתיד וכן ראוי להעמיד את הנאשם בצו מבחן בפיקוח שירות המבחן למשך שנה כדי לאפשר לנאשם המשך נטילת חלק בהליך הטיפולי המבורך בו הוא נטל חלק משך תקופה ניכרת.

89. השתת עונש מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח, כפי עמדת המאשימה, לא תיתן ביטוי ראוי והולם למקבץ הנסיבות לקולא הקמות בענייננו, לנסיבותיו האישיות של הנאשם, להתמדתו בהליך הטיפולי וליתר ההנמקות שהובאו בעניין זה. מאידך, גם אימוץ עמדתו העונשית של ב"כ הנאשם ולפיה, יש לאמץ את המלצת שירות המבחן בעניינו של הנאשם, לא תיתן ביטוי ראוי והולם לעברו הפלילי הרלוונטי של הנאשם, לעובדה כי עונש מאסר מותנה בן 6 חודשים תלוי ועומד בעניינו, למהות המעשים שביצע הנאשם, טיבם ואופיים, הפסיקה הנוהגת בסוגיה זו, האמור בתסקיר הראשון שהוגש בעניינו של הנאשם ויתר ההנמקות המבוארות לעיל.

90. תלכיד עונשי בדמות מאסר בפועל לתקופה מוחשית מחד, אך מידתית מאידך, אשר תעלה בקנה אחד גם עם מיקום העונש הראוי לנאשם בתוך מתחם העונש ההולם שקבענו לעיל ושעה שזה ירוצה על דרך עבודות שירות, יתן ביטוי לאינטרסים השונים דהיינו, לאינטרס הציבורי מחד ולאינטרס הפרטי של הנאשם, כמו גם מתן האפשרות להמשיך בהליך הטיפולי המבורך, מאידך. בצד אלה כאמור, יושת עונש מאסר מותנה ואף יועמד הנאשם בפיקוח שירות המבחן אשר במסגרתו ימשיך הנאשם ליטול חלק בהליך הטיפולי והשתת ענישה כאמור, לא תגדע הליך זה באיבו.

91. לא נעלמה מעיני טענת הנאשם, כי השתת עונש מאסר בפועל גם אם זה ירוצה על דרך עבודות שירות, תפגע במטה לחמו ובכך תביא להפסקת ההליך הטיפולי, שעה שהנאשם לא יוכל להמשיך וליטול בו חלק. יחד עם זאת, אימוץ המלצות שירות המבחן בדמות הארכת המאסר המותנה התלוי ועומד כנגד הנאשם בצד השתת צו של"צ והעמדת הנאשם במבחן מבלי להשית על הנאשם עונש מוחשי בצד אלה, תחטא לתכליות הענישה הראויות ולא תיתן ביטוי לאינטרס הציבורי ולעבר הפלילי הרלוונטי של הנאשם, הרצדיביסיטיות העולה ממנו, העובדה כי הנאשם ביצע את המעשים שעה שעונש מאסר מותנה תלוי ועומד בעניינו, העובדה כי אין עסקינן בהפרת צו ובהטרדת המתלוננת באופן חד פעמי אלא במספר הזדמנויות ובסדרת התנהלות הרובצת לפתחו של הנאשם. לפיכך, הרי שבאספקלריה מאוזנת כאמור, הושתה הענישה כפי שפורטה לעיל.

סוגיית הפעלת המאסר המותנה

92. כנגד הנאשם, כאמור, תלוי ועומד עונש מאסר מותנה בן 6 חודשים אשר הושת עליו בת"פ 50571/12/11 של בית משפט השלום בנצרת. לדידי, נוכח מהות המעשים שביצע הנאשם, חומרתם, הרצידיוויסטיות העולה ממנו ראוי, כי חלק מהמאסר המותנה יופעל במצטבר לעונש המאסר בפועל שיושת ואולם, מקבץ הנסיבות לקולא אשר פורטו בהרחבה לעיל ובכלל זה, הודאת הנאשם, לקיחת האחריות, נסיבותיו האישיות, המלצת שירות המבחן בעניינו, התמדתו והצלחתו בהליך הטיפולי הרי שכל אלה באו לכדי " נימוקים שירשמו " אשר בשלהם ראוי, כי חלק מהמאסר המותנה שיופעל, ירוצה בחופף לעונש המאסר בפועל שיושת, כך שבסופו של יום, תתקבל תוצאה עונשית מידתית העולה בקנה אחד עם המתווה שראינו ליצור לעיל.

93. סופו של יום, נוכח כל האמור לעיל, אני משיתה על הנאשם את העונשים כדלקמן:

א. 3 חודשי מאסר בפועל .

ב. הנני מורה על הפעלת עונש מאסר מותנה בן 6 חודשים אשר הושת על הנאשם בת"פ 50571/12/11 של בית משפט השלום בנצרת כך ש-3 חודשים ממנו ירוצו במצטבר לעונש המאסר בפועל שהושת ו-3 חודשים ממנו ירוצו בחופף לו, כך שהנאשם ירצה סך הכל 6 חודשי מאסר בפועל.

ג. עונש המאסר בפועל, כאמור, ירוצה על דרך של עבודות שירות בהתאם לחוות דעת
הממונה שהוגשה. הנאשם ירצה את עבודות השירות במרכז הרפואי לבריאות הנפש " אברבנאל", בבת ים, בימי העבודה ובשעות העבודה כעולה מחוות דעת הממונה.

מועד תחילת ריצוי עבודות השירות הינו 20.10.14. במועד זה בשעה 08:00 יתייצב הנאשם ביחידת עבודות השירות, מפקדת מחוז מרכז, יחידת עבודות שירות, רמלה.

ד. 6 חודשי מאסר על תנאי והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור תוך תקופה של 3 שנים מהיום עבירה של הטרדה באמצעות מתקן בזק או הפרת צו בית משפט שנועד להגן על אדם.

ה. אני מורה על העמדת הנאשם בצו מבחן בפיקוח שירות המבחן למשך שנה. הנאשם ימשיך בתקופה זו את הטיפול בקבוצה להפסקת האלימות כלפי בנות זוג.
94. המזכירות תמציא העתק מגזר דין זה לממונה על עבודות השירות ולשירות המבחן.

95. הודעה זכות ערעור תוך 45 יום לבית המשפט המחוזי.

הערה - גזר הדין הוקרא וניתן בנוכחות ב"כ הצדדים והנאשם ביום 29/9/14 ואולם הוא מפורסם עתה על הנמקותיו מפאת היקפו ואילוצי הדפסה.

המזכירות תמציא העתק מגזר דין זה לצדדים.

ניתן היום, ח' תשרי תשע"ה, 02 אוקטובר 2014, בהעדר הצדדים.