הדפסה

מדינת ישראל נ' אזולאי

בפני כב' השופטת מעין בן ארי

המשיבה
מדינת ישראל

נגד

המבקש
אמיר מאיר אזולאי
<#1#>

נוכחים:
ב"כ המבקש עו"ד קינן ועו"ד שרה חווה
ב"כ המשיבה עו"ד סגל
המבקש נוכח

פרוטוקול
ב"כ המבקש: ב-06/01 התקיים דיון בבית המשפט המחוזי בתל אביב לאחר שבית המשפט הנכבד לא אישר למבקש לצאת לעבודתו. כב' השופט קאפח תוך שהוא דוחה את הערר קובע ואני מציג את ההחלטה, שבתוך חודש יוכל להגיש בקשה לעיון חוזר במידה ולא יסתיים.
מאז, לא הגשנו את הבקשה כי במועד כלשהו המבקש יצא אל העסק כדי לקחת תרופות ודברים שהשאיר בעסק וחזר חזרה הביתה וכשהוא היה בעסק, הוא הוזהר ושוחרר, זה היה בחודש אפריל.
אנו המתנו, המתנו עוד פרק זמן, לא הוגש עיון חוזר בנוגע לאותו יום, כמובן שגם כתב אישום לא הוגש, המבקש התנצל, אמר כי הוא מצטער. חלפה כשנה מאז, אוגוסט 2012, מאז שאמיר נעצר ושוחרר בבית המשפט, להדגיש שמדובר מבלי להקל ראש בכלל באירוע, באירוע אחד של סם מסוג חשיש שגם לגביו יש שאלות כאלה ואחרות אם עסקינן בתיווך או סחר.
הותר לו לצאת עד 22:00 בלילה, הכוונה היא לאפשר למבקש לשהות באותו מקום יחד עם אחיו ולעבוד. חלוף הזמן ברור שעברה תקופה ממושכת, אני מעדכן את בימ"ש לגבי הליך ההוכחות, הגשנו בקשה להסרת חיסיון בתיק העיקרי, בימ"ש הנכבד קבע את הדיון לפני כחודש, זה היה בתאריך שהיינו בכנס וביקשנו להזיז את המועד והדיון נקבע לאחר הפגרה לתחילת שמיעת הראיות, כלומר עובדתית התיק הזה יסתיים בעוד חודשים ארוכים, המבקש לא הפר, נכון ששירות המבחן כותב שהוא היה בבית בזמן שאחיו יצא, אך יש כאן אמינות מבחינת הדיווחים לקצינת המבחן, אמינות ברמה מקסימלית, העבירות הקודמות שלו יחסית ישנות, בעסק שלו יש מצלמות, אני לא מעלה על דעתי שהאדם שהיה שנה במעצר בית כשנה, כמעט מוחלט, יפר את האמון כשהוא רוצה בסה"כ לשבור שבר וגם לעבוד כפי שבימ"ש העליון מורה לעשות כן, קרי להוציא בן אדם לעבודה ככל שיתאפשר, בהתחשב באופי העבירה. לאח של המבקש יש שלושה אירועים, ולמשיב אירוע אחד, יש לו עוד עבירה אחת שבזמן שהיה בתחנה הוא התווכח עם השוטר ולכאורה אמר לו את שאמר. אני עותר לבימ"ש לאפשר לו לעבוד, בימ"ש יכול לתחום את המקום שבו יהיה, אנו נאמר את הכתובת שהוא יהיה, הוא יוכל לעבוד ולהשתכר, המצב הולך ומתדרדר.
ב"כ המשיבה: שירות מבחן בחן את בקשת המבקש לצאת לעבוד בפיצוציה בה הוא שכר את הסמים, הוא מבקש לעבוד בין השעות 20:00-08:00, אני סבור שהעובדה שלא ביקשנו עיון חוזר לא צריכה לעמוד לזכות המבקש שהפר מעצר בית וכפי ששירות המבחן סובר הוא בכלל לא מקפיד על התנאים, כמובן שיש לו את חזקת החפות, לגבי שאר המקרים שהוא לא שומר זה רק התרשמות של שירות מבחן, אומנם אני לא חושב שאפשר להתעלם מהתרשמות שירות מבחן לעניין יכולתו לעמוד בלחצים, להחזיר אותו לאותו מקום בו ביצע את העבירה. המבקש לא עמד בכל התנאים, הוא הפר את מעצר הבית, שירות המבחן התרשם שהוא לא עומד בגבולות המוצבים לו.
אנו סבורים שהבקשה שלו לא הוגשה בזמן הראוי אולי צריך לחכות עוד כמה חודשים, לאור ההפרה צריך לצאת לו קצת זמן לראות שהוא יעמוד בתנאים כמו שצריך, אנו מתנגדים להחזירו לפיצוציה, בטח בשעות הלילה.
אבקש להזהיר את המבקש אזהרה חמורה באם יפר הפרה.
ב"כ המבקש: דווקא העובדה שחברי מכיר את הפסיקה, ולא הביא את תיק ההפרה ולא טענו שום דבר לגבי זה, הרי גם ידוע שגם בהליכי תום הליכים, אם יש להם טענה, יכולתי להגיד כי הוא מכחיש את ההפרה, והם לא יכלו לעשות כלום, אך הם לא יכולים להתלות במשהו שלא הגיע לידי בירור מינימאלי.

<#2#>
החלטה
נגד המבקש הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של סחר בסם וכן איומים.

המבקש שוחרר ביום 07/11/12 לתנאים מגבילים הדוקים.

יצוין, כי בקשה דומה לבקשה המונחת לפני היום, הוגשה לבית המשפט ואולם בתאריך 20/12/12, קבעתי כי לא בשלה העת לאפשר למבקש לחזור לעבודתו שכן עבירת הסם המיוחסת לו ארעה בהתאם לנטען בכתב האישום במקום העבודה האמור. עוד יש לציין, כי בקשה דומה הוגשה בעניינו של אחיו של המבקש וגם בעניינו ראיתי לדחות לעת ההיא את הבקשה.

על החלטתי האמורה הוגש ערר לבית משפט המחוזי (עמ"ת 63234-12-12). כב' השופט קאפח ראה לדחות את הערר ואולם ציין בהחלטתו כי ניתן יהיה להגיש בקשה מחודשת בחלוף חודש ימים שאז בית המשפט יבחון בשנית את האפשרות לאפשר למבקש ולאחיו לחזור למקום עבודתם. ההחלטה ניתנה בתאריך 06/01/13.

אין חולק, כי במהלך חודש אפריל יצא המבקש ממקום מעצר הבית ואולם לא בוצעו עבירות נוספות וכן בסופו של יום לא הוגש כתב אישום בגין אותה יציאה.

נתון נוסף הנדרש לבקשה שלפני, הוא החלטתי בנוגע לאחיו של המבקש שניתנה ביום 11/03/13 במסגרתה ראיתי לאפשר למבקש, בחלוף זמן, לשוב ולחזור לעבודתו וזאת על מנת להתפרנס.

לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים, סבורני כי בשלה העת לאפשר למבקש להשתלב בחזרה במעגל העבודה וזאת על מנת שיוכל להתפרנס ולקיים את תנאי השחרור לאורך זמן. בהקשר זה אציין כי התיק העיקרי קבוע להמשך שמיעת ראיות לאחר הפגרה.

אינני מתעלמת כלל מהעובדה כי המבקש יצא את מקום מעצר הבית, ואולם, מדובר בהפרה נקודתית, שלא נלוו אליה עבירות נוספות וכאשר בסופו של יום לא הוגש כאמור כתב אישום בעניין זה. כמו כן, עיינתי בקפידה בתסקיר שהוגש בעניינו של המבקש מיום 10/07/13 ממנו עולה כי קיימת עדיין מידה של סיכון הנשקף מפניו של המבקש. שירות המבחן מציין את עובדת ההפרה בחודש אפריל, הגם שמציין כי בדרך כלל הקפיד לקיים את תנאי השחרור.
סבורני, כי שירות המבחן לא היה ער להחלטת בימ"ש המחוזי ולפיכך המלצתו הגיונית ואולם סבירה לעת ההיא שאז ראיתי לדחות את הבקשה.

לאור כל האמור, ובשים לב לכך כי חלפו יותר מחודשיים מאז ההפרה הנקודתית, נוכח החלטתי מיום 11/03/13 בעניינו של אחיו של המבקש, העובדה כי עברו הפלילי של המבקש הוא ישן יחסית, וכן בכפוף לאזהרה חמורה בדבר הצורך בקיום תנאי השחרור, ראיתי לקבל את הבקשה. המבקש יוכל לצאת לעבודה בפיצוציה ברחוב אלנבי 116, בין השעות 20:00 עד 08:00. למועדים האמורים יש להוסיף שעת הגעה וחזרה מהמקום.

יתר התנאים, בשינוים המחויבים, יעמדו על כנם.

<#3#>

ניתנה והודעה היום ד' אב תשע"ג, 11/07/2013 במעמד הנוכחים.

מעין בן ארי, שופטת
הוקלד ע"י דוד אוחיון.