הדפסה

מדינת ישראל נ' אורקו

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה
נ ג ד

ליאור אורקו ת.ז. XXXXXX240

הנאשם

נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד – שפק ועו"ד סוויסה
הנאשם - בעצמו ובא כוחו עו"ד – אסידו-תורג'מן
<#1#>

פרוטוקול
ב"כ הצדדים:
אנו נותנים את הסכמתנו לניהול דיון מקדמי בהתאם לסעיף 143א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב- 1982.

;ב"כ הצדדים:
הגענו להסדר טיעון, לפיו הנאשם יודה בכתב אישום מתוקן ויורשע בו.
ההסדר כולל הסכמה לעניין העונש, לפיו יעתרו הצדדים במשותף לעונשים של מאסר מותנה על עבירת איומים והתחייבות.

ב"כ המאשימה:
מגיש עותק מכתב האישום המתוקן לתיק בית המשפט. – סומן ת/1.

ב"כ הנאשם
הקראתי לנאשם את כתב האישום המתוקן, הוא הבין את תוכנו ומסכים להסדר.

הנאשם:
קראתי את כתב האישום המתוקן והבנתי את תוכנו. מאשר את ההסדר אליו הגענו. ידוע לי כי בית המשפט אינו כבול לעונש עליו הוסכם בהסדר הטיעון. עוד הובהר לי כי אם יחרוג בית המשפט מהסדר הטיעון, תהא המאשימה רשאית להציג עמדה אחרת באם יוגש ערעור.
אני מודה בעובדות המיוחסות לי בכתב האישום המתוקן.
הכרעת דין
על יסוד הודאת הנאשם, אני מרשיעה אותו במיוחס לו בכתב האישום המתוקן.<#2#>
ניתנה והודעה היום י"ב טבת תשע"ו, 24/12/2015 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת

ב"כ המאשימה טוען לעונש:
הוגש גיליון רישום פלילי – סומן ת/2.
הנאשם יליד 87', הרשעה אחרונה משנת 2013, לא מענייננו. קושי מסוים שהיה בתיק, לקח אחריות על מעשיו, חסך זמן שיפוטי יקר, אבקש לכבד את ההסדר. לאור

ב"כ הנאשם טוען לעונש:
מצטרף לדברי חברי, אבקש לכבד את ההסדר.
מדובר בנאשם בן 28, כעת מובטל. יחד עם זאת, כתב אישום תוקן משמעותית לטובתו לאור קשיים ראייתים ועבירה יחידה המיוחסת עבירת איומים. הוא הודה בהזדמנות ראשונה, חסך זמן שיפוטי יקר. מבקשת שהמאסר המותנה שיוטל עליו יהיה לתקופה קצרה.

הנאשם:
אני בן 28. אני לא עובד היום. אני מתחיל לעבוד ביום ראשון במפעל של מזון בקרית גת. לוקח אחריות על האירוע, אבקש לכבד את ההסדר.
אני מבקש שבית משפט יפטור אותי מאגרת הסניגוריה שכן מצבי הכלכלי קשה.

גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום מתוקן, המייחס לו עבירת איומים לפי סעיף 192 לחוק העונשין, התשל"ז– 1977.
במסגרת ההסדר הוסכם כי הצדדים יעתרו במשותף לעונשים של מאסר מותנה וחתימה על התחייבות.
בהתחשב בהודאת הנאשם, שיש בה משום קבלת אחריות וחיסכון בזמן שיפוטי; וכן מבלי להתעלם מעברו הפלילי של הנאשם, בשים לב לתיקונים המשמעותיים בכתב האישום, אני מוצאת לנכון לכבד את ההסדר, שהינו סביר בנסיבות העניין ומאזן נכונה בין האינטרס הציבורי לאינטרס האישי של הנאשם.
אציין עוד כ י מצאתי לאמץ את ההסדר גם בהתחשב בהוראות תיקון 113 לחוק העונשין, ובעובדה שההסכמה העונשית בין הצדדים, העומדת בבסיס ההסדר, נמצאת בגדרי מתחם הענישה ההולם את האירוע נושא כתב האישום המתוקן.
אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:
א. מאסר מותנה למשך 2 חודשים, אשר יופעל אם תוך תקופה של 2 שנים מהיום הנאשם יעבור עבירה בה הורשע
ב. הנאשם יחתום על התחייבות כספית על סך 1000 ₪ שלא לעבור עבירה בה הורשע וזאת לתקופה של 2 שנים מהיום. אם לא תיחתם ההתחייבות תוך 7 ימים, ייאסר הנאשם למשך 10 ימים.
ג. לאור נסיבותיו האישיות של הנאשם ומצבו הכלכלי, הנני פוטרת אותו מתשלום אגרת הסניגוריה הציבורית.
העתק ההחלטה לסניגוריה הציבורית.
זכות ערעור תוך 45 יום מהיום לבית המשפט המחוזי.

<#3#>

ניתנה והודעה היום י"ב טבת תשע"ו, 24/12/2015 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת

הוקלד על ידי אביבה עטיה