הדפסה

מדינת ישראל נ' אוחיון

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה
נ ג ד

עידן אוחיון ת.ז. XXXXXX417

הנאשם
נוכחים:
ב"כ המאשימה מתמחה אייל ג'ק ועו"ד בן הרוש
הנאשם -בעצמו ובא כוחו עו"ד עידו פורת
<#1#>
פרוטוקול

ב"כ הצדדים:
אנו נותנים את הסכמתנו לניהול דיון מקדמי בהתאם לסעיף 143א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב- 1982.

לאחר הדיון
ב"כ הצדדים:
הגענו להסדר טיעון לפיו הנאשם יודה בכתב האישום ויורשע בו.
ההסדר כולל הסכמה לעניין העונש, לפיו הצדדים יעתרו במשותף לעונשים של מאסר על תנאי, הפעלת התחייבות מת.פ. 5713-04-11 על סך 5000 ₪ אשר ישולם ב- 5 תשלומים וכמו כן חתימה על התחייבות בסך 4000 ₪, פסילה על תנאי של 6 חודשים למשך 3 שנים שלא יעבור כל עבירת סמים.

הסניגור:
לגבי הרכיב של פסילה על תנאי שנגזר על הנאשם בבימ"ש באשקלון, המאשימה תעתור להפעילו ואנו מבקשים להאריכו. מדובר במאסר על תנאי של 18 חודשים למשך 3 שנים מיום גזר הדין.

הנאשם:
מאשר את ההסדר אליו הגענו. ידוע לי כי בית המשפט אינו כבול לעונש עליו הוסכם בהסדר הטיעון. עוד הובהר לי כי אם יחרוג בית המשפט מהסדר הטיעון, תהא המאשימה רשאית להציג עמדה אחרת באם יוגש ערעור.
אני מודה בעובדות המיוחסות לי בכתב האישום.

הכרעת דין
על יסוד הודאת הנאשם, אני מרשיעה אותו בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום.
<#2#>
ניתנה והודעה היום ט"ו תמוז תשע"ד, 13/07/2014 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת
ב"כ המאשימה:
מגיש גיליון רישומו הפלילי של הנאשם.
ב"כ הנאשם:
מאשר רישום פלילי.

החלטה

גיליון הרישום הפלילי של הנאשם הוגש וסומן ת/1.
<#3#>

ניתנה והודעה היום ט"ו תמוז תשע"ד, 13/07/2014 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת
ב"כ המאשימה טוען לעונש:
הנאשם הוא יליד 1986 אשר מחד הודה וחסך זמן שיפוטי ומאידך מדובר בעבירת סמים ואנו מבקשים להפעיל את התנאי ולא ניתנה פסילה בעבר וממשיך לבצע עבירות סמים ומורא בימ"ש לא חל עליו ולכן במקרה זה אנו מבקשים להפעיל את התנאי ולכבד את הסדר הטיעון.

ב"כ הנאשם טוען לעונש:
אנו מבקשים להגיש מסמכים, לגבי הפסילה על תנאי אני אומר כך אכן ניתנה פסילה על תנאי לתקופה ארוכה, ומאז אותה פסילה על תנאי ועד לתיק הזה עברה תקופה די ארוכה והגזר הדין הקודם היה בשנת 2012 אבל העבירה היא הרבה לפני משנת 2011. כך שאפשר לומר שהיתה אתנחתא מאוד ארוכה.

ב"כ המאשימה:
מגיש את הגזר דין.
הסניגור:
בסופו של דבר עברו שנתיים בין התיק באשקלון לבימ"ש זה וכמו כן הכמות מזערית בתיק הנוכחי. בקשתינו היא אכן מלפנים משורת הדין ומסתמכת על שני רכיבים, הנאשם שיקם את עצמו, ואני מגיש מסמכים שהוא עובד במקום מסודר והוא משתמש ברכב לצורכי עבודה, ואני מגיש מכתב מטעם המעסיק. הוא עובד בקיבוץ דורות בתור מנהל עבודה במפעל זה ברזים של תעשיה וחקלאות. מגיש עוד שתי תעודות המראות על אופיו של הנאשם במהלך עבודה ובחיים. דבר נוסף אשתו של הנאשם בחודש תשיעי ועומדת ללדת ואנו באיזור שנמצא כעת במלחמה, והוא יצטרך לעזור לה בחדר הלידה עם הרכב ולעזור עם הילד, ולנוכח השיקולים הנוספים ואפשר ללכת לקראתו לפנים משורת הדין וכל רכיבי הענישה האחרים, ואני עותר להארכת הפסילה על תנאי הזה לכמה שבימ"ש ימצא לנכון.

הנאשם:
אני בן 27.5 ומאז האירוע הזה אין סמים בתוך החיים שלי. אני מנהל עבודה במצבע בגופים של הקיבוץ אני עובד שם 7 שנים. בשנתיים האחרונות התקדמתי בעבודה ואני מבטיח שאני לא יגע בסמים בחיים וזה מאוד חשוב לי לא לאבד את הפרנסה שלי ויש לי שתי ילדים קטנים ואשתי צריכה ללדת עכשיו. העבודה שלי היא בשימוש ברכב. אני לוקח אחריות על האירוע.

גזר דין
הנאשם הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום, המייחס לו עבירה של החזקת סם לצריכה עצמית לפי סעיף 7 (א)+7(ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] תשל"ג – 1973.
במסגרת ההסדר הוסכם כי הצדדים יעתרו במשותף לעונשים של מאסר מות נה, הפעלת התחייבות, התחייבות ופסילה על תנאי והתביעה עתרה בנוסף להפעיל פסילה על תנאי שהושתה על הנאשם בתיק קודם ואילו הסניגור עתר להארכתה לתקופה בהתאם לשיקול דעת בימ"ש.
בהתחשב בהודאת הנאשם, שיש בה משום קבלת אחריות וחיסכון בזמן שיפוטי וכן מבלי להתעלם מעברו הפלילי של הנאשם, אני מוצאת לנכון לכבד את ההסדר, שהינו סביר בנסיבות העניין ומאזן נכונה בין האינטרס הציבורי לאינטרס האישי של הנאשם.
אציין עוד כי מצאתי לאמץ את ההסדר גם בהתחשב בהוראות תיקון 113 לחוק העונשין, ובעובדה שההסכמה העונשית בין הצדדים, העומדת בבסיס ההסדר, נמצאת בגדרי מתחם הענישה ההולם את האירוע נושא כתב האישום.
אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:
א. מאסר מותנה למשך 3 חודשים, אשר יופעל אם תוך תקופה של 3 שנים מהיום הנאשם יעבור עבירה בה הורשע.
ב. מורה על הפעלת התחייבות מבית המשפט השלום באשקלון מיום 4.10.11 ומת.פ. 5713-04-11 בסך 5000 ₪ אשר ישולמו ב- 5 תשלומים שווים ורצופים שהראשון בהם ביום 15.9.14.
ג. הנאשם יחתום על התחייבות כספית על סך 4000 ₪ שלא לעבור עבירה בה הורשע וזאת לתקופה של 3 שנים מהיום. אם לא תיחתם ההתחייבו ת תוך 7 ימים, ייאסר הנאשם ל- 10 ימים.
ד. אני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה למשך 6 חודשים, וזאת על תנאי שלא יעבור כל עבירת סמים במשך 3 שנים מהיום.
ה. בנסיבותיו האישיות של הנאשם כפי שנפרסו בהרחבה על ידי בא כוחו, לא מצאתי כי יהא זה מידתי להפעיל את עונש הפסילה המותנית שהושת על הנאשם בתיק קודם ובכלל זה מן השיקולים הבאים: חלוף הזמן מאז העבירה הקודמת; כמות הסם וסוגו; עלייתו של הנאשם למסלול חיים נורמטיבי; העובדה כי הנאשם נדרש לרכבו לצורך עבודתו כאשר פסילת רשיונו עלולה לגדוע את מטה לחמו; בהיותה של רעיתו של הנאשם בחודש התשיעי להריונה ולאור המצב הבטחוני השורר כעת באיזורינו. משכך אני מורה בזאת על הארכת הפסילה המותנית בת 18 חודשים שהושתה על הנאשם במסגרת ת.פ. 5713-04-11 למשך שנתיים נוספות.

ניתן בזאת צו להשמדת המוצג -סמים , בכפוף לחלוף תקופת הערעור.
זכות ערעור תוך 45 יום מהיום לבית המשפט המחוזי.

<#4#>

ניתנה והודעה היום ט"ו תמוז תשע"ד, 13/07/2014 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת