הדפסה

מדינת ישראל נ' אוחיון

בפני כב' השופטת בדימוס רלי גליקליס
המבקשת
מדינת ישראל
ע"י ב"כ עוה"ד לירן עמר וגלית בננו אסדו

נגד

המשיבה
יעל אוחיון - בעצמה
ע"י ב"כ עו"ד אורי נבו
<#1#>

פרוטוקול

ב"כ המבקשת:
הגענו להסדר לפיו ינתן צו הריסה דחוי לשנה, וזאת בכפוף לאישור קונסטרוקטור המעיד על הבטיחות המבנה, שיוגש תוך 45 יום מהיום.

ב"כ המשיבה:
מאשר את ההסדר והמשיבה מסכימה לבקשה ולצו ההריסה למבנים שפורטו בבקשה.

<#2#>
החלטה

לפני בקשה בהתאם לסעיפים 212 ו- 213 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק"), למתן צו הריסה ללא הרשעה כנגד מבנה שהוקם ללא היתר, הכל כפי שמפורט בבקשה ובתשריט שצורף לה.

הצדדים הציגו הסכם ביניהם, לפיו ינתן צו הריסה אולם מועד ביצועו ידחה לשנה וזאת על מנת לאפשר למשיבה לקבל היתר בניה.

תכליתו של צו הריסה לפי סעיף 212 הינו שמירת הסדר הציבורי ומניעת מטרד מהציבור בשל עצם קיומו של מבנה לא חוקי. אין מדובר בנקיטת אמצעים עונשיים כנגד עבריין הבניה, אלא בהסרת מכשול לרבים, שמירה על הסדר הציבורי ומניעת מטרד מן הציבור [השוו רע"פ 1253/00 חסיבה סבג נ' מדינת ישראל (פורסם במאגרים)].
בהליך זה, יש צורך בקיומו של עניין ציבורי חשוב המצדיק מתן הצו [ראה לענין זה רע"פ 124/01 זאב ניקר נ. מדינת ישראל פ"ד נו (3) 151]. אינטרס ציבורי כאמור, יכול להיות, בין היתר, בכך שבאי ביצוע ההריסה יוצא חוטא נשכר ולמניעת תוהו ובוהו שיוצרת הבניה הבלתי חוקית וכן בשל החשש, כי אי מתן צו ההריסה עלול להתפרש כמתן היתר בפועל, דבר שאין לו מקום במדינת חוק מתוקנת. במקרה שבפניי הוברר כי המבנה נבנה ללא היתר, וניתן לקבוע כי התקיימו התנאים לפי סעיף 212 לחוק, וכי קיים אינטרס ציבורי חשוב במתן הצו. המשיבה עצמה מסכימה לבקשה.

לאור כל האמור לעיל, ניתן בזאת צו הריסה ביחס למבנה כהגדרתו לעיל. הצו הריסה יכנס לתוקף ביום 03/05/2015, ואולם דחיית מועד כניסתו לתוקף כאמור מותנית בהמצאת אישור קונסטרוקטור תוך 45 יום מהיום. היה ולא יומצא האישור למבקשת, באופן שיספק אותה, ייכנס צו ההריסה לתוקף באופן מידי.

אם המשיבה לא תקבל מסיבה כלשהי היתר עד למועד הנ"ל מסיבות שאינן תלויות בה, היא תהיה רשאית לבקש מבית המשפט, במועד הקבוע בתקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשה לפי סעיף 207 לחוק), התשס"ט – 2008, דחייה נוספת ואולם אין פירוש הדבר כי בקשתה תענה בחיוב. אם וכאשר ינתן היתר בניה יפקע תוקפו של צו ההריסה.
אם המשיבה לא תבצע את צו ההריסה במועד, תהיה רשאית המבקשת לבצע את ההריסה במקומה ועל חשבונה של המשיבה.

<#3#>

ניתנה והודעה היום ד' אייר תשע"ד, 04/05/2014 במעמד הנוכחים.

רלי גליקליס, שופטת בדימוס

הוקלד על ידי יבגני פרחיה