הדפסה

מדינת ישראל נ' אדיר ישראל

לפני כבוד ה שופטת רות וקסמן
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשם
ישראל אדיר

נוכחים
ב"כ המאשימה עו"ד כץ
ב"כ הנאשם עו"ד בלו
אין הופעה לנאשם
פרוטוקול

ב"כ הנאשם
אני חוזרת בי מטענת התיישנות ומבקשת למוחקה.

ב"כ המאשימה
אני מסכים.
<#3#>
החלטה
לאור הודעת ב"כ הנאשם, מורה על מחיקת טענת ההתיישנות.
אין צו להוצאות.
<#4#>

ניתנה והודעה היום כ"ט תשרי תשע"ו, 12/10/2015 במעמד הנוכחים.

רות וקסמן , שופטת

ב"כ הצדדים:
הצדדים מודיעים לבית המשפט כי הגיעו להסדר טיעון.

בית המשפט מודיע לב"כ הצדדים כי איננו כבול להסדר הטיעון, וכי קיימת אפשרות שלא יגזור על הנאשם את העונש המוסכם.

ב"כ הנאשם:
כתב האישום הוקרא לנאשם על ידי מחוץ לכותלי בית המשפט הוא הבין אותו ומודה בעובדות שבכתב האישום במסגרת הסדר.
הכרעת הדין
הנאשם באמצעות סנגוריתו הודה בכל העובדות הנטענות בכתב האישום .
לפיכך, אני מוצאת את הנאשם אשם בעבירות שיוחסו לו בכתב האישום ומרשיעה אותו בהתאם.
<#2#>

ניתנה והודעה היום כ"ט תשרי תשע"ו, 12/10/2015 במעמד הנוכחים.

רות וקסמן , שופטת

טיעונים לעונש:
ב"כ המאשימה:
הנאשם נוהג משנת 59, מדובר בותק נהיגה ארוך. צבר לחובתו 14 הרשעות קודמות. יש עבירות חוזרות אם כי הרשעה אחרונה משנת 2009. חברתי זנחה את טענת ההתיישנות.
גיליון הרשעות – מוגש ומסומן - ת/1.
במסגרת הסדר עותרים לפסילה על תנאי וקנס לשיקול דעת.
מתחם ענישה – על פי סעיף 40ג(א) לחוק העונשין ותיקון 113 שקובע כי רמת הענישה תהיה על פי עקרון ההלימה, נע בין פסילה על תנאי לפסילה של עד 60 ימים לאור החריגה וקנס.

ב"כ הנאשם:
מבקשת לכבד את ההסדר. מבקשת כי הקנס והתנאי יהיו מתונים לאור ותק נהיגה רב שנים של הנאשם. כמו גם חיסכון זמן שיפוטי. מדובר בפנסיונר אלמן. מטפל בנכדים.
מבקש לשלם את הקנס תוך 90 ימים.
גזר-דין
בקביעת מתחם העונש ההולם את מעשה העבירה שביצע הנאשם, העיקרון המנחה הוא ההלימה, דהיינו יחס הולם בין חומרת המעשה בנסיבותיו ומידת אשמתו של הנאשם ובין סוג ומידת העונש המוטל עליו כאשר מדיניות הענישה אמורה להרתיע מפני ביצוע עבירות תנועה נוספות ולהעביר מסר באמצעות ענישה מחמירה על מי שבהתנהגותו מסכן משתמשי הדרך.
מטעמי מדיניות משפטית ונוכח הלכת ביהמ"ש העליון בעניין כיבוד הסדרי טיעון, ולאחר ששקלתי הטיעונים, אתן ידי להסדר ואכבדו.
לאחר ששקלתי את השיקולים השונים ובחנתי טיעוני ב"כ הנאשם אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:
קנס
אני דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך 1000 ₪ או 7 ימי מאסר שיישא תמורתם.
הקנס ישולם תוך 90 ימים מהיום שאם לא כן יצבור ריבית פיגורים.
ב"כ הנאשם הונחתה לגשת למזכירות לקבל שובר תשלום.

פסילה על תנאי
הנני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של חודש וזאת על-תנאי למשך 2 שנים. התנאי הוא שהנאשם לא יעבור אותה/ן עבירה/ות שעליה/ן הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א - 1961 ויורשע בגינן.
זכות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז תוך 45 ימים מהיום.
<#5#>

ניתנה והודעה היום כ"ט תשרי תשע"ו, 12/10/2015 במעמד הנוכחים.

רות וקסמן , שופטת

הוקלד על ידי איריס יזהר