הדפסה

מדינת ישראל נ' אבו עצא(אסיר)

לפני כבוד ה שופט אריאל ואגו – אב"ד
כב' השופט שלמה פרידלנדר
כב' השופטת גילת שלו
העותרת
מדינת ישראל
נגד
המשיב
נאג'י אבו עצא (אסיר)
נוכחים:
ב"כ העותרת עו"ד אלין שקף
המשיב ובא כוחו עו"ד עינת סופר -בסרגליק
<#1#>
פרוטוקול
באי-כח הצדדים:
אנו מוכנים למתווה מוסכם שלא יחייב הכרעה בעתירה לפיו, על פי הסמכות שבסעיף 21 (א) של החוק, יוזהר המשיב לבל יפר שוב תנאי שחרורו ותקבע לגביו תקופת תנאי חדשה שתחילתה ביום 30.06.15, כלומר ממועד האזהרה הכלולה בהחלטת וועדת השחרורים מאותו תאריך.

עו"ד בסרגליק:
אבהיר, שאין בכך למנוע מהמשיב לפנות לרשויות לפי זכותו לבקש שיומלץ לוועדה לדון ולשנות תנאים מסוימים מהקיים כעת, אך כפוף לכך, אנו מסכימים למתווה דנן.

עו"ד שקף:
אני מדגישה שהדרך היחידה בפני המשיב לעתור לשינוי תנאים היא דרך פניה לרש"א.
כמו כן, אבקש שבית המשפט יבהיר בפסק דינו שוועדת השחרורים היתה מוסמכת ליזום דיון בענין הפקעת התנאי, אף ללא בקשה פורמאלית של המדינה, ומיד עם התקבל הדיווח מההוסטל וכי ניתן לבקש הפקעה אפילו בעל פה.

<#4#>
פסק דין

על פי הסכמת הצדדים שלה אנו נותנים תוקף, ואשר ניתנה לאחר שמיעת הערות המותב, נקבע שהמשיב מוזהר שוב על כי אל לו לשוב ולהפר תנאי שחרורו וכי אם כך ייעשה, אפשר שרישיונו יופקע במלואו או חלקית, וכמו כן, נקבעת לגביו תקופת תנאי חדשה שאורכה כתקופת התנאי שאושרה על ידי וועדת שחרורים במקורה, ומניינה החל מיום 30.06.15, מועד האזהרה הראשונה שכלולה בהחלטת וועדת השחרורים מאותו יום.
מצאנו לנכון להוסיף ולציין שככל שעולה מהחלטת וועדת השחרורים, נשוא העתירה, שאין לוועדה סמכות ליזום דיון הפקעה מבלי שהונחה בפניה בקשה בכתב לכך מטעם המדינה, הרי, דעתנו שונה, ולפי הבנתנו את פרשנות החוק, בידי הוועדה ליזום דיון מיד עם קבלת דיווח של רשות על הפרת תנאי השחרור, לפי סעיף 23(ב) בחוק ובמהלך דיון כזה, אין לשלול שתועלה בקשה של המדינה להפקעת הרישיון ולו בעל פה ובמעמד הדיון, ככל שניזום כזה.

מכל מקום – לאור ההסכמה שהושגה לגוף העתירה, איננו רואים הכרח לטעת בכך מסמרות ולהרחיב בהנמקה בנקודה פרשנית זו.

<#5#>
ניתן והודע היום י' אלול תשע"ה, 25/08/2015 במעמד הנוכחים.

אריאל ואגו, שופט – אב"ד
שלמה פרידלנדר, שופט
גילת שלו, שופטת