הדפסה

מדינת ישראל נ' אבו חלתם(עציר)

לפני כב' השופט מנחם מזרחי

מספר תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני

צו בדיקה/אשפוז
أمر فحص| إبقاء في السُستشفى

(לפי סעיפים 17-15 לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991)
(حسب المواد 17-15 لقانون علاج مُرضى النفس -1991)

פרטי החשוד/העצור/הנאשם:
تفاصيل المشبوه|الموقوف|المُتهم
שם פרטי الأسم الشخصي : ...........אמיר........................,
שם משפחה (أسم العائلة) : ...........אבו חאלתם....................,
מספר זיהוי (رقم الهويه 313725970
שם האב (أسم الأب) : ..................................., תאריך לידה (تاريخ الولادة) ................,מען (العنوان) : .........................................................................................

צו בדיקה והסתכלות (أمر للفحص والمُعاينة)

בהתאם לסמכות לפי סעיף 15(ג)/16(ב)/17 לחוק טיפול בחולי נפש אני מצווה כי:
حسب الصلاحية الواردة في المادة 15(جـ) 16 (بـ) 17 لقانون علاج مرضى النفس آمر ما يلي:

משטרת ישראל תביא את הנ"ל לפני הפסיכיאטר המחוזי לשם קיום בדיקה פסיכיאטרית.
شُرطة إسرائيل تُحضر المذكور أعلاه أمام الطبيب النفساني اللوائي لفحصه فحصا "نفسياََ).
הפסיכיאטר המחוזי מתבקש לבדוק את הנ"ל וליתן חוות דעתו בשאלות הבאות:
على الطبيب النفساني اللوائي أن يفحص المذكور أعلاه وأن يُعطي تقريراَ طبياَ بخُصوص:
האם הנ"ל סבל ממחלת נפש בעת הבדיקה هل المذكور أعلاه عانى من مرض نفساني أثناء الفحص.
האם הנ"ל מסוגל לעמוד לדין (هل المذكور أعلاه أهل للمُحاكمة)
האם הנ"ל סבל ממחלת נפש בעת ביצוע העבירה: (هل كان المذكور أعلاه يُعاني من مرض نفساني عند إرتكابه الجريمة).

האם ידע להבחין בעת ביצוע העבירה בין מותר לאסור.
هل كان المذكور أعلاه يُفرق بين المسموح والممنوع عند إرتكاب الجريمة.
האם היה מודע למעשיו.
(هل كان واعياَ لأعماله)
האם סבל מדחף לאו בר כיבוש בעת ביצוע העבירה.
هل كان يُعاني من دافع غير قابل للتحكُم به أثناء إرتكاب الجريمة.

האם דין אחריותו של הנאשם להיות מופחתת.
هل تكون مسؤولية المُتهم مُخفضة.
האם מצבו של הנ"ל מחייב מעצר בתנאי אשפוז.
هل وضع المُتهم يُلزم أن يكون مسجوناَ في مُستشفى.
אחר (سبب آخر) ...........................................................................

הדיון המשפטי בעניינו של הנ"ל נקבע ליום................ ועל הפסיכיאטר המחוזי לוודא כי תוצאות הבדיקה יומצאו לבית המשפט בשלושה העתקים לפני המועד האמור.
عُينّ البحث القضائي في أمر المذكور أعلاه ليوم................ ويترتب على الطبيب النفساني اللوائي أن يُقدم للمحكمة نتيجة الفحص بثلاثة نُسخ قبل الموعد المذكور.

אם לא ניתן לבצע את הבדיקה אלא בתנאי אשפוז, יודיע על כך הפסיכיאטר המחוזי לבית המשפט.
إذا لم يتسنى إجراء الفحص إلا بإبقائه في المُستشفى, على الطبيب النفساني اللوائي أن يُبلغ المحكمة بذالك.

צו בדיקה והסתכלות בתנאי אשפוז
أمر فحص ومُعاينة بإبقاء في المُستشفى
לאחר שהפסיכיאטר המחוזי הודיע לי כי לא ניתן לערוך את הבדיקה האמורה בסעיף א', אלא בתנאי אשפוז, הריני מורה כי הנ"ל יאושפז לצורך הבדיקה בבית חולים שעליו יורה הפסיכיאטר המחוזי.
بناءً على تقرير الطبيب النفساني اللوائي أنه لا يُمكن إجراء الفحص الوارد في البند أ. إلا بإبقاءه في المُستشفى, آمر بأن المذكور أعلاه يبقى في المُستشفى لإجراء الفحص في المُستشفى الذي يأمُر به الطبيب النفساني اللوائي