הדפסה

מדינת ישראל נ' אבו גוש

לפני כב' השופטת דורית פיינשטיין
أمام حضرة
0-6129-00193-2012

צו מעצר
امر توقيف

ניתן צו לעצור את:
صدر امر بتوقيف

שם פרטי
الاسم الشخصي
שם משפחה
اسم العائله
ת.ז.
שם האב
اسم الاب
מין
الجنس
אסמעיל
אבו גוש
201657285
האני

מצב משפחתי
الحاله المدنيه
ארץ לידה
مكان الولاده
תאריך לידה
تاريخ الولاده
מען
العنوان

21 אוגוסט 1989
הפול 27 ירושלים אבו גוש

פרטי האשמה במילים: גניבת רכבים
تفاصيل التهمه بالكلمات

צו זה יבוצע על ידי משטרת ישראל ומותר לבצעו בכל מקום ובכל עת.
هذا الامر ينفذ بواسطه كما ويسمح بتنفيذه في اي مكان وزمان.

העצור ייעצר עד 20 פברואר 2012 בשעה: 00:00 ויובא לפני בית המשפט
يبقى الموقوف قيد الاعتقال حتى 20 פברואר 2012 בשעה: 00:00 حتى يقدم امام المحكمه

כ"ז שבט תשע"ב, 20 פברואר 2012

תאריך

דורית פיינשטיין, שופט

בית משפט השלום בירושלים

מ"י 35243-02-12
מדינת ישראל נ' אבו גוש

20 פברואר 2012