הדפסה

מדינת ישראל נ' אבו אסחאק

לפני כב' השופטת דורית פיינשטיין
أمام حضرة

צו מעצר
امر توقيف

ניתן צו לעצור את:
صدر امر بتوقيف

שם פרטי
الاسم الشخصي
שם משפחה
اسم العائله
ת.ז.
שם האב
اسم الاب
מין
الجنس
איאד
אבו אסחאק
025925967

מצב משפחתי
الحاله المدنيه
ארץ לידה
مكان الولاده
תאריך לידה
تاريخ الولاده
מען
العنوان

שעפט ירושלים

פרטי האשמה במילים: עבירות מין.
تفاصيل التهمه بالكلمات

צו זה יבוצע על ידי משטרת ישראל ומותר לבצעו בכל מקום ובכל עת.
هذا الامر ينفذ بواسطه كما ويسمح بتنفيذه في اي مكان وزمان.

העצור ייעצר עד 19 יולי 2012 בשעה: 14:00 ויובא לפני בית המשפט
يبقى الموقوف قيد الاعتقال حتى 19 יולי 2012 בשעה: 14:00 حتى يقدم امام المحكمه

כ"ז תמוז תשע"ב, 17 יולי 2012

תאריך

דורית פיינשטיין, שופט

בית משפט השלום בירושלים

מ"י 32807-07-12
מדינת ישראל נ' אבו אסחאק

17 יולי 2012