הדפסה

מדינת ישראל נ' תמיר ואח'

בפני כב' השופטת רונית בש, סגנית נשיא
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשמים
1. מרדכי תמיר

2. יעקב תמיר

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה- עו"ד רון קופר
הנאשמים- נוכחים
הסנגורית – הגב' שושנה אסא
פרוטוקול
הסניגורית:
לאחר ניהול משא ומתן ממושך ונוכח הסדר טיעון שיוצג להלן, חוזרים בהם הנאשמים מכפירתם. אבקש שביהמ"ש יתיר להם לעשות כן.
<#3#>
החלטה
כמבוקש.
<#4#>

ניתנה והודעה היום ג' כסלו תשע"ד, 06/11/2013 במעמד הנוכחים.

כב' השופטת רונית בש
סגנית נשיא
ב"כ המאשימה:
אבקש להורות על תיקון כתב האישום לגבי שני הנאשמים ובמיוחד לגבי נאשם מס' 1 , באופן שתיוחס לנאשם זה עבירה של תקיפה סתם ותתוקנה העובדות משמעותית בעניינו. כן תתוקנה העובדות לגבי נאשם מס' 2.

הסנגורית:
נוכח העובדה שהתיקון הולם את הסכמתנו במסגרת ההידברות בין הצדדים, ההגנה מסכימה לתיקון.

<#5#>
החלטה
לתקן, כמבוקש, את כתב האישום.

תיקון כתב האישום יבוצע בכתב ידי בגוף כתב האישום. <#6#>

ניתנה והודעה היום ג' כסלו תשע"ד, 06/11/2013 במעמד הנוכחים.

כב' השופטת רונית בש
סגנית נשיא

ב"כ הצדדים מודיעים לבית המשפט כי הגיעו להסדר טיעון לפיו יודו הנאשמים בעובדות כתב האישום המתוקן, נאשם מס' 2 יורשע בדין ויוטל עליו מאסר על תנאי בלבד. נאשם מס' 1 יישלח לקבלת תסקיר מבלי שיורשע בדין ויוטל עליו צו של"צ בהיקף מינימלי של 60 שעות ללא הרשעה בדין. תסקיר שרות המבחן יביא בפני ביהמ"ש את תכנית השל"צ המומלצת.

בית המשפט מודיע לצדדים כי אינו כבול להסדר הטיעון ביניהם.

כתב האישום המתוקן הוקרא לנאשם מס' 2

הסניגורית :
הקראתי לנאשמים את כתב האישום המתוקן והנאש מים מודים בעובדות, תוך שאני מבהירה כי במסגרת הטיעונים בעניינו של נאשם מס' 1, אטען בעניין הנסיבות המפורטות של האירוע.

נאשם מס' 1:
אני מודה בעובדות כתב האישום המתוקן ומאשר את דברי הסנגורית.

נאשם מס' 2:
אני מודה בעובדות כתב האישום המתוקן ומאשר את דברי הסנגורית.

<#7#>
הכרעת דין נגד נאשם מס' 2
נאשם מס' 2 הודה בעובדות שבכתב האי שום המתוקן.

לפיכך - הנני מרשיעה את נאשם מס' 2 בעבירה של תקיפה סתם, לפי סעיף 379 , לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.
<#8#>
ניתנה והודעה היום ג' כסלו תשע"ד, 06/11/2013 במעמד הנוכחים.

כב' השופטת רונית בש
סגנית נשיא

ב"כ המאשימה טוען לעונש:
הנימוקים להסדר : לנאשם 2 אין עבר פלילי ולאור גילו ועברו הנקי, כמו גם עמדת המתלוננת, והעובדה שעד אחד נשמע והיה קושי לא מבוטל בעדותו, אנו סבורים שההסדר ראוי ומבקשים לאמצו.

הסניגורית טוענת לעונש:
מדובר באדם מבוגר שעברו נקי, מצבו הרפואי מאוד קשה. הוא בן 77. לאחרונה אף מאושפז חדשות לבקרים. אבקש לאמץ את ההסדר. מציגה תיעוד רפואי לגבי הנאשם – נ/1. וכן מגישה תיעוד רפואי לגבי יום האירוע בעניין נאשם מס' 2 – נ/2.
גזר דין נגד נאשם מס' 2
נאשם מס' 2 (להלן: "הנאשם") הורשע בעבירה של תקיפה סתם, לפי סעיף 379 , לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.

הנאשם הודה בהזדמנות הראשונה.

בהתחשב באמור לעיל, בהתחשב בעברו הנקי ללא רבב של הנאשם, שהינו אדם מבוגר, בתיתי את הדעת לנסיבותיו האישיות של הנאשם, כנטען על ידי הסנגורית (ראה נ/1), כמו גם לתיקון כתב האישום, ולאחר ששקלתי את טיעוני ב"כ הצדדים בפניי, הנני מחליטה לאמץ את הסדר הטיעון אשר אינו נוגד את תקנת הציבור והינו עומד במתחם הסבירות.

אשר על כן, אני דנה את הנאשם למאסר על תנאי לתקופה של 3 חודשים למשך שנתיים והתנאי הוא - כי לא יעבור עבירה בה הורשע, ויורשע בגינה.

זכות ערעור תוך 45 יום.

<#10#>

ניתנה והודעה היום ג' כסלו תשע"ד, 06/11/2013 במעמד הנוכחים.

כב' השופטת רונית בש
סגנית נשיא

ב"כ הצדדים:
נבקש בשלב זה לשלוח לתסקיר לצורך תכנית השל"צ מבלי להרשיע בדין נוכח עברו הנקי ללא הרבב ותיקונו המשמעותי ביותר של כתב האישום וקושי ראייתי ממשי.

<#11#>
החלטה בעניינו של נאשם מס' 1
1. נאשם מס' 1 הודה בעובדות כתב האישום המתוקן. לפיכך, ומבלי להרשיעו בדין, הנני קובעת, בהתאם להסכמת הצדדים, כי נאשם מס' 1 ביצע את העבירה המיוחסת לו בכתב האישום המתוקן (תקיפה סתם לפי סעיף 379 לחוק העונשין, התשל"ז-1977).

2. הנני מורה בדבר קבלת תסקיר שרות המבחן אשר יערוך תכנית של"צ בהיקף של 60 שעות בעניינו של נאשם מס' 1, זאת בהתאם להסדר הטיעון בין הצדדים.

3. נדחה לשם קבלת תסקיר שירות המבחן לתאריך 19/2/14 בשעה 09:00.

המזכירות תפנה לשירות המבחן על מנת שיוגש התסקיר, כאמור לעיל.

מובהר כי כתובתו של הנאשם - היא: מושב שזור

פלאפון של הנאשם: 0522-411147.

פלאפון של הסנגורית: 052-XXXX254, פקס: 04-XXXX044.

התסקיר יוגש לפחות 3 ימים עובר למועד הנ"ל לתיק בית המשפט עם העתק ישירות ללשכת התביעות.

<#12#>

ניתנה והודעה היום ג' כסלו תשע"ד, 06/11/2013 במעמד הנוכחים.

כב' השופטת רונית בש
סגנית נשיא