הדפסה

מדינת ישראל נ' תמיר ואח'

בפני כב' השופטת רונית בש, סגנית נשיא
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשמים
1. מרדכי תמיר

2. יעקב תמיר

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה- עו"ד אתי כרייף
נאשם מס' 1- נוכח
הסנגורית – עו"ד שושנה אסא
ק.המבחן – מר אוהד שוהם

פרוטוקול לגבי נאשם מס' 1
קצין המבחן:
חוזר על האמור בתסקיר. לא התעלמו מההסדר. המכסה נקבעה בהתאם למתווה שקיים בסוג זה של עבירה. המכסה המינימלית היא לא פחות מ-60 שעות, אולם לסוג זה של עבירה אנו קבענו את המכסה המתאימה המינימלית מבחינתנו, כאשר ההחלטה נתונה לשיקול דעת ביהמ"ש.

ב"כ הצדדים:
הגענו להסדר טיעון לפיו יוטל על הנאשם מס' 1 צו של"צ במכסה של 60 שעות, כאמור בישיבה הקודמת, כל זאת ללא הרשעתו בדין ועל פי תכנית השל"צ שבתסקיר.

הסנגורית:
הסברתי לנאשם את מהות הפרת צו השל"צ וכי אם יופר צו השל"צ על ידו יהיה צפוי להרשעה בדין ולגזירת דינו בהתאם, הוא הבין אזהרה זו ומוכן למלא אחר צו השל"צ על פי התכנית המומלצת.
עסקינן בנאשם שעברו ללא רבב, מפנה לאמור בתסקיר.

הנאשם:
מאשר את דברי הסנגורית.
החלטה

1. הנאשם הודה בעובדות כתב האישום המתוקן , ולפיכך קבעתי בהחלטתי מיום 6/11/13 כי ביצע את העביר ה המיוחסת לו בכתב האישום המתוקן – עבירה של תקיפה סתם, לפי סעיף 379 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, זאת מבלי להרשיעו בדין.

2. בהתחשב בכך שאין בעברו של הנאשם הרשעות קודמות, בהתחשב בהודאת הנאשם בהזדמנות הראשונה בעובדות כתב האישום לאחר תיקונו, בהתחשב בתמונה המצטיירת ממקרא תסקיר שרות המבחן, ובתיתי את הדעת למהות העבירה אותה ביצע הנאשם, שהינה עבירה מסוג עוון, הנני מחליטה לאמץ את הסדר הטיעון בתיק זה, אשר אינו נוגד את תקנת הציבור והינו עומד במתחם הסבירות.

3. אשר על כן, לסיכום, הנני מטילה על הנאשם, מבלי להרשיעו בדין, צו של"צ בהיקף של 60 שעות, לפיו יבצע הנאשם את עבודות השל"צ במחלקה לשירותים חברתיים בכרמיאל בתפקיד סיוע לארגוני מזון, בהובלה והסעה לנזקקים, כל זאת פיקוח שירות המבחן.

4. הנאשם מוזהר בזה, כי במידה ולא יעמוד בתנאי צו השל"צ והצו יופקע, אזי יהיה צפוי הנאשם להרשעתו בדין ולגזירת דינו בהתאם.

זכות ערעור תוך 45 יום.

<#4#>

ניתנה והודעה היום ט' ניסן תשע"ד, 09/04/2014 במעמד הנוכחים.

כב' השופטת רונית בש
סגנית נשיא