הדפסה

מדינת ישראל נ' תלמי

בפני כב' השופטת הדסה נאור

המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשם
גיא תלמי

<#1#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה מתמחה רקפת נחום-אטיה
הנאשם בעצמו
ב"כ הנאשם עו"ד אלון גלעדי
פרוטוקול

<#2#>
טיעונים לעונש

ב"כ המאשימה:
התקבל תסקיר חיובי ולכן אנו נסכים להטלת מאסר על תנאי וצו מבחן למשך 18 חודשים.
הנאשם עבר הליך שיקומי ואין לו עבר פלילי. הוא הודה, לקח אחריות ונוהג כלפי ילדיו באופן מיטיב. המפגשים הם במרכז קשר.

ב"כ הנאשם:
מצטרף לדברים. אבקש לכבד את ההסדר.

הנאשם:
אין לי מה להוסיף.

אמו של הנאשם:
עברנו שנתיים קשות ומתישות. עד אז לא ידענו מה זה מעצר ובתי משפט ראינו רק בסרטים.
גיא הוא לא אלים. הוא נשמה רגישה.
אין ספק שהוא מעד אבל זה לא נכון שהוא אדם אלים.
יש לו קשר נפלא עם הילדים שרוצים לראות אותו. הוא גם משלם מזונות בזמן. הוא רוצה להיטיב את עצמו ובית נועם עזב לו מאוד. אנחנו מאחוריו ורוצים שיתחיל שנה חדשה ברגל ימין.
<#3#>
גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירות של תקיפת קטין על ידי אחראי, תקיפת בת זוג, איומים, השארת ילד ללא השגחה והיזק לרכוש.

בהסכמת המאשימה, הופנה הנאשם לקבלת תסקיר מבחן. התסקיר שהתקבל מלמד על דרך חיובית שעבר ועובר הנאשם במסגרת ההליך הטיפולי בו הוא נמצא. לפיכך המליץ בסופו על העמדתו במבחן למשך 18 חודשים, לצד ענישה הרתעתית צופה פני עתיד.

לאור האמור בתסקיר, הודאתו של הנאשם, נטילת האחריות והיעדר עבר פלילי הסכימה המאשימה להצטרף להמלצת שירות המבחן, וכך גם עשה בא כוחו.

לאור הנימוקים שעמדו במסגרת הסדר הטיעון וההמלצה לסיים ההליך המשפטי על דרך שיקומית והרתעתית – אני מאמצת את ההסדר.

בשוקלי את נסיבות המקרה ואת טיעוני הצדדים, אני מטילה על הנאשם את העונשים הבאים:

1. מאסר על תנאי למשך 6 חודשים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור עבירה מהעבירות בהן הורשע במשך 3 שנים מהיום.

2. ניתן בזה צו מבחן למשך 18 חודשים מהיום.
הנאשם מוזהר שאם לא ימלא אחר הצו מכל בחינה שהיא או יעבור עבירה נוספת, יהיה צפוי לעונש על העבירה שבגללה ניתן הצו.

המזכירות תמציא עותק מגזר הדין לשירות המבחן, שיגיש לבית המשפט דו"ח ביניים בתום ששת חודשי המבחן הראשונים.

הנאשם יחתום על צו המבחן עד תאריך 20.10.14.

זכות ערעור תוך 45 יום.

<#4#>

ניתנה והודעה היום י"א תשרי תשע"ה, 05/10/2014 במעמד הנוכחים.

הדסה נאור , שופטת

אליה