הדפסה

מדינת ישראל נ' ריאן ואח'

בפני
כב' הסגנית נשיאה עינת רון

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה

נגד

1.סמי ריאן
2.מרים ריאן
3.זיאד ריאן

הנאשמים

נוכחים: ב"כ המאשימה עו"ד נוגה מזור-שגב
ב"כ הנאשמים עו"ד אלון גלעדי
הנאשמים בעצמם

גזר דין

לאחר ניהול הליך של הוכחות הורשעו כל ארבעת הנאשמים, נגדם הוגש כתב אישום בתיק זה, בעבירות של תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות והפרעה לשוטר במילוי תפקידו.

נאשם 1 הורשע בנוסף בעבירה של שיבוש מהלכי משפט.

נאשמת 2 הורשעה בנוסף בעבירות של שיבוש מהלכי משפט ואיומים.

נאשם 3 הורשע בנוסף בעבירות של איומים והתנגדות למעצר חוקי.

נאשם 4 הורשע בנוסף בעבירה של התנגדות למעצר חוקי וכן בעבירות נשוא כתב אישום שצורף: איומים, תקיפת שוטר , הפרעה לשוטר והעלבת עובד ציבור.

יצויין, כי עניינו של נאשם 4 הופרד ודינו נגזר בנפרד.

תחילתו של האירוע נשוא כתב האישום הוא בחיפוש שנערך על ידי המשטרה בביתם של הנאשמים 1-3 ביום 22/10/09.

משאתרו השוטרים בבית מחשבים וציוד נוסף אשר נחשדו כגנובים ורכזו אותם בחצר, נטל הנאשם 1 אחד ממסכי המחשב והטיחו בקרקע, הנאשם 2 עשתה כן לגבי מסך מחשב נוסף.

כאשר אחד השוטרים ניסה למנוע מהנאשמת לעשות כך, היא תקפה אותו בכך שדחפה אותו לעבר קיר עד כי נפל ונחבל בידו.
קצין שנכח במקום הודיע לנאשם 1 כי הוא עצור וניסה לכבול אותו באזיקים, אולם הנאש ם 1 החל לה שתולל והתנגד למעצרו ותוך כך דחף שוטר .
הנאשמת 2 משכה בחולצתו של הקצין, סטרה ב פניו ואף איימה עליו. למקום הגיע שוטר נוסף ונאשם 1 תקף אותו בכך שדחף ואתו ונשך את ידו. לשוטר זה נגרמו שריטות וסימן נשיכה בידו.

הנאשמת 2 הרימה מקל שהיה בסמוך והשליכה אותו לעבר שוטר.
במקום התקהלה קבוצת אנשים ונאשם 3 תקף את הקצין , בכך שאחז בצווארו והחל למשכו תוך שאיים עליו. אף נאשמת 2 משכה את הקצין אל תוך ההמון הזועם ואילו הנאשם 4 תקף אותו בכך שמשך בחולצתו עד אשר החולצה נקרעה.

משניסה שוטר אחר לחלץ את הקצין, תקפו הנאשמים 2 ו-4 שוטר זה בכך שמשכו בידיו.

או אז ניסה הקצין לחלץ את השוטר ואזי היכה אותו הנאשם 3 בראשו באמצעות אגרופיו.

בהמשך היכה הנאשם 4 שוטר נוסף אשר הגיע על מנת להפריד בין הניצים, בכך שהניף את ידיו ופגע בפניו של אותו שוטר.
משהודיע שוטר לנאשם 3 כי הוא עצור, החל הלה להימלט אל תוך ההמון עד אשר הצליח השוטר לתפסו.

בהמשך הדברים איימה הנאשמת 2 לעל הקצין כמפורט בכתב האישום., גם הנאשם 3 איים על השוטר אשר הוביל אותו אל הניידת.
לקצין הנזכר נגרמו נפיחות באגודל שמאל, שריטות ואודם בצוואר וחבלה בירך שמאל.

כתב האישום אותו צרף הנאשם 4 עוסק באירוע שהתרחש ביום 11/10/08, כאשר הנאשם נהג ברכב באזור כפר ברא. שוטר שהבחין בו הורה לו לעצור בצד הרכב וביקש לעיין ברישיונותיו וברישיון הרכב. תחילה סרב הנאשם להראות מסמכים אלה ולאחר דין ודברים נאו ת לעשות כן.

לאחר מכן חטף הנאשם את רישיון הרכב מידיו של השוטר ודחף אותו לאחור בשל סרובו של השוטר להשיב לו את רישיון הנהיגה. הנאשם נכנס לתוך ניידת המשטרה ותר אחר הרישיון .
משעלה בידי השוטר להרחיק את הנאשם מן הניידת, איים הנאשם על השוטר. אותה עת חבר לנאשם אדם נוסף והשניים החלו לאיים על השוטר ועל שוטר נוסף שנכח במקום וכן עלבו בהם.

ב"כ המאשימה הדגיש כי הערך החברתי שנפגע בפרשה זו הוא הפגיעה בנציגי מערכת אכיפת החוק באופן ישיר וכן פגיעה בסדרי שלטון ומשפט. כעולה מהנסיבות שתוארו לעיל, כך טען הרי שהפגיעה היא משמעותית ביותר. מדובר בפגיעה בצוות של שלושה שוטרים שהגיעו למקום לערוך חיפוש כדי ן על פי צו חיפוש וסופם שיצאו מן המקום חבולים ופגועים.

ב"כ המאשימה הדגיש את מידת האלימות שנקט כל אחד מן הנאשמים וכי הם, למעשה, היו היו זמים לאירוע וכי בעקבותיהם הגיע ההמון הזועם למקום ונוצרה ההתקהלות. מטרת הנאשמים, כך טענה התביעה, היתה להכשיל את החיפוש.

ב"כ התביעה הדגיש את מידת מעורבותם של הנאשמים באירועים וציין כי הנה גם נאשם 4 שחלקו באירוע זה, הוא לכאורה הקטן ביותר, הורשע בשרשרת מעשים נוספים בכתב אישום נוסף ויש לראות כי התנהגות כזו אינה בבחינת מעידה חד פעמית מבחינתו.

לטעמה של התביעה מתחם הענישה הראוי על פי הפסיקה הנוהגת נע בין 6-24 חודשי מאסר בפועל.
לכתחילה סברה התביעה כי על הנאשמים 1-2 יש לאור מעורבותם וחלקם בפרשה להטיל עונש גבוה מאוד, ברם לאור מצבם הרפואי ונסיבותיהם האישיות עתרה להטיל עליהם עונש במתחם הענישה.
כך גם לגבי נאשם 3, ואילו לגבי נאשם 4 שחלקו בפרשה זו קטן, עתרה לעונש דומה בשל חלקו בפרשה הנוספת.

כן עתרה התביעה להטיל על הנאשמים עונש מאסר מותנה , קנס ופיצוי לשוטרים.

שני עדי הגנה העידו לענין העונש מטעמם של הנאשמים.

מר כאמל ריאן סיפר כי הוא מכיר את המשפחה מאז שנות השמונים, בהיותו סגן ראש המועצה, הוא עסק בשיקום המשפחה ובמסגרת זו קלט את הנאשמת לעבודה במועצה, שם עבדה כחמש שנים בחריצות ובמסירות. עוד ציין לשבח את עמידתה לצד בעלה, הנאשם 1 – שהינו איש נכה.
עוד סיפר כיצד היא אם טובה לילדיה ועוסקת לפרנסתם. העד היה מלא מילות שבח למשפחה ששיקמה עצמה ממצב סוציו אקונומי קשה מאוד ומתפקדת באורח נורמטיבי. הוא קרא לבית המשפט שלא להפריע למשפחה בתהליך השיקום .

מר מחמוד עאסי ראש המועצה בכפר ברא סיפר כי אינו מגיע לבית המשפט באופן תדיר ומקרה זה הינו מיוחד. הנאשמת הינה עובדת המועצה, מסורה ומתפקדת כראוי. היא אהובה על כל העובדים וכך גם מסורה לבעלה ולמשפחתה. לדעתו מדובר בסיטואציה אליה נקלעו כל הנאשמים ואינה אופיינית ועל כן ביקש מבית המשפט להתחשב בהם.

ב"כ נאשמים 1-3 הדגישה כי אין המדובר באירוע מכוון או יזום , אלא בהבעת תרעומת על כך שהשוטרים הניחו כי מחשבים השייכים לידי המשפחה הם רכוש גנוב. ב"כ הנאשמים אינה רואה בהתנהגות משום התנהגות אלימה בוטה או בריונית כפי שנקבע בהכרעת הדין אלא משום אבדן עשתונות, של ההורים כפי שתארה לעיל ושל בנם , נאשם 3 כאשר ראה את הבית ואת הוריו במצב זה. גם הדברים שנאמרו במהל ך האיר וע נאמרו בעידנא דריתחא וסוף דבר, כך ציינה, גם החבלות שנגרמו לשוטרים לא היו מן החמורות.

ב"כ הנאשמים הדגיש האת מצבו הרפואי של הנאשם 1 אשר עבר לפני מס פר שנים תאונת דרכים קשה ומאז סובל מבעיות שונות. היא סיפרה כי לשני בני הזוג שישה ילדים, כאשר המפרנסת העיקרית בשל המצב הנזכר לעיל היא הנאשמת 2, המסייעת בכך גם לבתה שהתגרשה ולנכדתה.
נאשם 3 עובד בשתי עבודות שונות, יום ולילה על מנת לסייע בפרנסת המשפחה ומשתדל למרות הרקע שאינו קל לתפקד באורח נורמטיבי. בשנה האחרונה נישא נאשם זה ואשתו אמורה ללדת.

ב"כ הנאשמים הדגישה כי לעצם ההליך הפלילי היה ערך חינוכי על הנאשמים אשר חזרו והתייצבו כל העת בבית המשפט, כאשר אימת הדין ריחפה מעל ראשיהם.

לטעמה של ב"כ הנאשמים אין כל מקום במכלול הנסיבות שנמנו לעיל להטיל על הנאשמים עונש מאסר מאחורי סורג ובריח.

הערך המוגן אשר נפגע בפרשה זו הוא ברור לעין כל – עניינו פגיעה בשלטון החוק ובאכיפתו , פגיעה בעבודתם של השוטרים שומרי החוק.
שומה על בתי המשפט להגן על שוטרים המבצעים עבודתם כדין, שהיא לא אחת, עבודה כפויית טובה ויש לאפשר לשוטרים לבצעה בבטחה וללא חשש מאיומים ומאלימות.

הנאשמים בפרשה זו ביצעו מעשי אלימות ובריונות שמטרתם הייתה להכשיל חיפוש שנערך במקום כחוק ולהכשיל את השוטרים בעבודתם.

מעבר לכך שנאשמים 1 – 2 עשו כל אשר לאל ידם כדי להכשיל את השוטרים ולהפריע למהלך החיפוש ולאיסוף הראיות, הרי שמעשיהם גלשו חיש מהר לאלימות ממשית שננקטה כלפי השוטרים הן על ידי הנאשמת והן על ידי הנאשם 1 . הנאשמת אף ליוותה את מעשיה באיומים שהופנו כלפי השוטר, והגדילה לעשות בכך שנטלה לידיה מקל שהיה בסמוך והשליכה אותו לעבר שוטר.
נאשם 3, אף הוא נקט אלימות ממשית כלפי שוטר, תוך שאיים עליו ובהצטברותם של כלל המעשים על ידי כל הנאשמים בפרשה זו יש לראות משנה חומרה, כאשר עשו יד אחת ובצוותא חדא פעלו באלימות כנגד השוטרים שהגיעו למקום.

הגם שמעשיו של נאשם 3 חמורים ואין להקל בהם ראש כלל ועיקר, הרי שהוא הצטרף למעשיהם של הוריו הנאשמים 1 – 2 אשר למעשה היו היוזמים של המעשים והפותחים בהם.

חלקו של נאשם 4 היה הקטן ביותר בפרשה זו, אך יחד עם זאת הוא צרף תיק נוסף ואף בו הורשע במעשים שהופנו כלפי שוטרים, לרבות עבירות נוספות, כפי שפורט לעיל.
על נאשם 4 הוטלו שלושה חודשי מאסר לריצוי בפועל בדרך של עבודת שירות, מאסר מותנה וקנס בסכום של 1,000 ₪ .

כפי שצויין בעניינו של הנאשם 4, הרי שלעניין חלוף הזמן יינתן משקל אף בעניינם של נאשמים 1-3, הגם שיודגש כי חלק נכבד מאוד מחלוף הזמן הוא בשל התנהלותם בתיק זה, כעולה מן הפרוטוקולים השונים של הדיונים לאורכה של כל תקופת ניהול ההליך.

במכלול השיקולים שנמנו לעיל הבאתי גם את העובדה כי הנאשמים לא נטלו אחריות על מעשיהם.
עם זאת לקחתי בחשבון את העובדה כי נאשמים 1 ו – 2 נעדרי עבר פלילי. כאמור לעיל התחשבתי בחלוף הזמן הניכר מאז המעש ים וכן בנסיבותיהם האישיות והמשפחתיות של כל אחד מן הנאשמים כפי שנמנו לעיל.

יצוין כי כל הנאשמים הופנו אל הממונה על עבודת השירות ולגבי נאשם 1 נקבע כי הוא אינו כשיר לביצוע עבודת שירות בשל מצבו הרפואי ומגבלותיו הקשות.

במכלול השיקולים והנסיבות כפי שנמנו לעיל אני קובעת להלן:

על הנאשמת 2 אני גוזרת -

שלושה חודשי מאסר לריצוי בפועל שירוצו בעבודת שירות כפי שהמליץ הממונה על עבודות השירות בחוות דעתו מיום 30/9/14.

שבעה חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים לבל תעבור עבירה כלשהי שעניינה אלימות או איומים וארבעה חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים לבל תעבור עבירה כלשהי שעניינה שיבוש מהלכי משפט או הפרעה לשוטר.

קנס בסכום של 1,500 ₪ או 10 ימי מאסר תמורתו.
הקנס ישולם בחמישה תשלומים חודשיים שווים ורצופים שהראשון בהם ביום 15/11/14 והבאים אחריו בכל 15 לחודש שלאחר מכן. לא ישולם תשלום במועדו יעמוד כל הסכום לפרעון מיידי.

הנאשמת תחוייב בתשלום פיצוי לשוטר יוגב, ע"ת מס' 8 בכתב האישום בסכום של 750 ₪ ולשוטר ערן, ע"ת מס' 6 בכתב האישום בסכום של 750 ₪.
סך סכום הפיצויים שעליה לשלם בסכום כולל של 1,500 ₪ יופקד בקופת בית המשפט בחמישה תשלומים חודשיים שווים ורצופים שהראשון בהם ביום 1/1/15 והבאים אחריו בכל ראשון לחודש שלאחר מכן. לא ישולם תשלום במועדו יעמוד כל הסכום לפרעון מיידי.

על הנאשם 3 אני גוזרת –

שני חודשי מאסר לריצוי בפועל שירוצו בעבודת שירות כפי שהמליץ הממונה על עבודת השירות בחוות דעתו מיום 16/7/14.

שבעה חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים לבל יעבור עבירה כלשהי שעניינה אלימות או איומים וארבעה חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים לבל יעבור עבירה כלשהי שעניינה התנגדות למעצר או הפרעה לשוטר.
קנס בסכום של 1,500 ₪ או 10 ימי מאסר תמורתו.
הקנס ישולם בחמישה תשלומים חודשיים שווים ורצופים שהראשון בהם ביום 15/11/14 והבאים אחריו בכל 15 לחודש שלאחר מכן. לא ישולם תשלום במועדו יעמוד כל הסכום לפרעון מיידי.

הנאשם יחוייב בתשלום פיצוי לשוטר ערן, ע"ת מס' 6 בכתב האישום בסכום של 750 ₪.
סכום הפיצויים יופקד בקופת בית המשפט בשלושה תשלומים חודשיים שווים ורצופים שהראשון בהם ביום 1/1/15 והבאים אחריו בכל ראשון לחודש שלאחר מכן. לא ישולם תשלום במועדו יעמוד כל הסכום לפרעון מיידי.

הנאשם 1 אינו כשיר כאמור לביצוע עבוד ות שירות.
אך בהתחשב בגילו, בבעיותיו הרפואיות הרבות ובמגבלותיו הפיזיות שאינן פשוטות, כמו גם בחלוף הזמן – לא מצאתי להטיל עליו עונש מאסר מאחורי סורג ובריח.

אני גוזרת על הנאשם 1 -

עשרה חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים לבל יעבור עבירה כלשהי שעניינה אלימות או איומים ושישה חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים לבל יעבור עבירה כלשהי שעניינה שיבוש מהלכי משפט או הפרעה לשוטר.

קנס בסכום של 4,000 ש"ח ₪ או 30 ימי מאסר תמורתו.
הקנס ישולם בעשרה תשלומים חודשיים שווים ורצופים שהראשון בהם ביום 15/11/14 והבאים אחריו בכל 15 לחודש שלאחר מכן. לא ישולם תשלום במועדו יעמוד כל הסכום לפרעון מיידי.

הנאשם יחוייב בתשלום פיצוי לשוטר אלכס, ע"ת מס' 3 בכתב האישום בסכום של 750 ₪ ולשוטר ערן, ע"ת מס' 6 בכתב האישום בסכום של 750 ₪.
סך סכום הפיצויים שעליו לשלם בסכום כולל של 1,500 ₪ יופקד בקופת בית המשפט בחמישה תשלומים חודשיים שווים ורצופים שהראשון בהם ביום 1/1/15 והבאים אחריו בכל ראשון לחודש שלאחר מכן. לא ישולם תשלום במועדו יעמוד כל הסכום לפרעון מיידי.

הנאשמת 2 תתייצב לתחילת ריצוי עונשה ביום 13/11/14 בשעה 8.00 .
הנאשם 3 יתייצב לתחילת ריצוי עונשו ביום 4/11/14 בשעה 8.00.

שני הנאשמים יתייצבו ביחידה לעבודות שירות במפקדת מחוז מרכז ברמלה.

מובהר לנאשמים כי עליהם לעמוד בכל תנאי עבודות השירות ובביקורות הפתע שייערכו בהן. כל הפרה של תנאי מתנאי עבודות השירות תביא להפסקתן המינהלית ולריצוי העונש בדרך של כליאה ממשית.

זכות ערעור כחוק.

ניתן היום, יי"ג תשרי תשע"ה, 07 אוקטובר 2014, במעמד הצדדים.