הדפסה

מדינת ישראל נ' פרץ

בעניין:

מדינת ישראל

המאשימה

נגד

יהושוע פרץ

הנאשם
<#2#>
נוכחים:

מטעם המאשימה: עו"ד תומר בן חמו
מטעם הנאשם: בעצמו וב"כ עו"ד ירון שומרון ועו"ד ויסאם יוסף

פרוטוקול

הסנגור: אנו מבקשים לצרף תיק נוסף שמספרו 26168-12-14.

הצדדים: הגענו להסדר טיעון.

בית המשפט מסביר לנאשם כי אין הוא קשור להסדר הטיעון שבין הצדדים.
בית משפט יכול לקבל את הסדר הטיעון ויכול שלא לקבל את הסדר הטיעון.
בית המשפט יכול לגזור עונש כבד יותר מהמוסכם בהסדר הטיעון, ויכול גם לגזור עונש קל יותר.
הוסבר לנאשם כי המאשימה לא תהיה מחויבת להגן על הסדר הטיעון בערעור, היה ובית המשפט יחליט שלא לאמץ את הסדר הטיעון.

הנאשם: אני מבין, ומסכים לכך.

התובע: הסדר הטיעון שהגענו אליו הוא כדלקמן:
הנאשם יחזור בו מכפירתו, יודה ויורשע בכתב האישום מתוקן ויצרף תיק נוסף שמספרו 26168-12-14 (מגיש עותק מכתב האישום).
הצדדים מציעים לבית המשפט להטיל על הנאשם את העונשים הבאים:
א. מאסר על תנאי.
ב. קנס על סך 1,500 ₪ אשר ישולם בשלושה שיעורים .
ג. פסילה.

הסנגורים: אנו מאשרים את דברי התובע.

הנאשם: אני מאשר את דברי התובע. אני חוזר בי מכפירתי, אני מודה בכתב האישום המתוקן ובתיק המצורף.

<#3#>
החלטה הכרעת דין

אני מתיר לנאשם לחזור בו מכפירתו.
אני מתיר את צירוף תיק שמספרו 26168-12-14.
הריני מבטל את הכרעת הדין שניתנה ביום 23.3.15 בתיק המצורף.
על סמך הודאתו של הנאשם, אני מרשיע אותו בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום המתוקן ובכתב האישום המצורף .
<#4#>

ניתנה והודעה היום ל' חשוון תשע"ו, 12/11/2015 במעמד הנוכחים.

יריב נבון , שופט

התובע טוען לעונש: מבקש לכבד את ההסדר. לנאשם 10 הרשעות קודמות, האחרונה משנת 2011 בעבירות אלימות וסמים. מדובר בכמויות יחסית קטנות של שימוש עצמי, ולאור כך אבקש לכבד את ההסדר. לעניין הפסילה, לנאשם הרשעות קודמות בשימוש עצמי, ולכן יש חובת פסילה לתקופה של 24 חודשים. אבקש להורות על פסילה לתקופה כזו.

עו"ד ירון שומרון טוען לעונש: מבקש לכבד את הסדר הטיעון. אני סבור שמדובר בהסדר ראוי ומידתי. הנאשם הודה בהזדמנות הראשונה, חסך מזמנו של בית המשפט. לעניין הפסילה, הנאשם עובד כקבלן שיפוצים ומפרנס את משפחתו, ולצורך עבודתו הוא צריך את הרכב כדי להתנהל לצרכי עבודה. אציין כי הנאשם הוא המפרנס העיקרי, הוא אב לשלושה ילדים, אבקש מבית המשפט להתחשב בעובדה זו ולהטיל עליו פסילה מינימלית.

עו"ד ויסאם יוסף טוען לעונש: אני חוזר על דברי חברי, לעניין הפסילה, אבקש להתחשב במצבו של הנאשם שהינו עובד ומפרנס את משפחתו, אין לו אפשרות להגיע לעבודתו ללא רכב.

הנאשם טוען לעונש: הרישיון מאוד חשוב לי, אני מפרנס את המשפחה שלי, אבקש להפחית בפסילה.

<#5#>
גזר דין

הנאשם הורשע בגין החזקת סם לשימוש עצמי, וזאת בגין שלושה מקרים בחודשים
6-10/2014 וכן ב- 1/2015.

לנאשם הרשעות קודמות, בין היתר בעבירות סמים. הוא ריצה אף מאסרים בגין עבירות אלו, ודומה כי אינו נרתע מכך, אלא חוזר שוב ושוב ומבצע עבירות דומות.

הצדדים הגיעו להסדר טיעון ביחס לכל רכיבי הענישה, ובית המשפט אינו נדרש לדון במתחם הענישה.

הנאשם הודה בהזדמנות הראשונה, חסך מזמנו של הציבור וראוי הוא להקלה בדינו. ההסדר סביר בנסיבות העניין.

באשר לפסילה, לא אוכל להימנע מכך. בחוק קיימת חובת פסילה לתקופת מינימום של 24 חודשים, ורק בנסיבות חריגות יש לחרוג מכך. הסיכון הטמון בנהג הנוהג ברכב כשהוא תחת השפעת סמים, הינו רב מן הנזק שייגרם לנאשם אם רישיונו ייפסל. לכן, החלטתי לפסול את פסילת המינימום הקבועה בחוק.

לאחר ששמעתי את טיעוני ב"כ המאשימה ואת טיעוני הנאשם, ובהתחשב בנסיבות, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים:

א. מאסר על תנאי לתקופה של 6 חודשים והתנאי הוא כי במשך שנתיים החל מהיום לא יעבור ויורשע על כל עבירה על פקודת הסמים המסוכנים ו/או נהיגה בזמן פסילה.

ב. קנס בסך 1,500 ש"ח או 15 ימי מאסר תמורתו;
הקנס ישולם ב - 3 שיעורים חודשיים שווים ורצופים, תשלום ראשון תוך 30 יום מהיום ועד התשלום המלא בפועל.
אי תשלום אחד מהשיעורים, יעמיד את היתרה לפירעון מיידי.

ג. אני פוסל את הנאשם מלנהוג ברכב מנועי ו/או להחזיק ברישיון נהיגה למשך 24 חודשים.
הסברתי לנאשם כי עליו להפקיד את רישיון הנהיגה במזכירות בית משפט השלום בטבריה וכי מרוץ הפסילה ימנה רק מרגע הפקדת רישיון הנהיגה. יחד עם זאת, חל עליו איסור לנהוג ברכב מנועי החל מרגע זה.

המזכירות תשגר את ההחלטה בפקס למכון הרפואי לבטיחות בדרכים אשר יבדוק את כשרותו של הנאשם לנהוג ברכב מנועי, פקס מספר 04-XXXX554.

סמים להשמדה בחלוף מועד הערעור.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בנצרת תוך 45 יום.
<#6#>

ניתנה והודעה היום ל' חשוון תשע"ו, 12/11/2015 במעמד הנוכחים.

יריב נבון , שופט