הדפסה

מדינת ישראל נ' עטור(עציר)

26859-10-15

לפני כבוד ה שופט יחיאל ליפשיץ
המבקשת
מדינת ישראל

נגד

המשיב
ערואת עטור (עציר) ת.ז. XXXXXX665

<#2#>
נוכחים:

ב"כ המבקשת – עו"ד טל גרשון
ב"כ המשיב- עו"ד כנאענה
המשיב באמצעות הליווי

פרוטוקול

ב"כ המבקשת:
אני חוזר/ ת על האמור בבקשה. להבנתנו יש ראיות לכאורה וקיימת עילת מעצר. אני מפנה לטיעונים שהגשנו עם הבקשה המפרטים את תמצית הראיות ומבקש ת לראות בכך כתחילת טיעון לבקשה לגופה. אני גם מפנה לבקשה להארכת מועד להוצאת תעודת חיסיון. אני מציגה לבית המשפט את תיק החקירה.

הסנגור:
מבלי להסכים לקיומן של ראיות לכאורה ו/או עילת מעצר, ומאחר וטרם עיינתי בחומר הראיות, אני מבקש לדחות את הדיון כדי לאפשר לי את לימוד החומר. אני מסכים להארכת מעצר עד להחלטה אחרת. בכל הנוגע לבקשה להארכת מועד להוצאת תעודת חיסיון, אודיע עמדתי בדיון הבא.

החלטה

לאחר עיון ראשוני בחלק מחומר החקירה, ובכלל זאת הודעות המתלוננים, צילום בגדי השודד והשוואתם לבגדים שנמצאו על המשיב וכן ממצאי הDNA של פריטים שנמצאו בזירה שקושרים את המשיב לאירוע סבורני, כי די בכך כדי לבסס תשתית ראייתית מספיקה לצורך שלב המעצר הארעי.
אני מורה על הארכת מעצרו של המשיב עד להחלטה אחרת.

אני קובע את הבקשה לדיון ליום 20.10.2015 שעה 14:00.

הסנגור מתבקש להודיע לבית המשפט ולפרקליטות, עד 48 שעות לפני מועד הדיון הבא, האם בדעתו לטעון כנגד קיומן של ראיות לכאורה או לטעון לענין מסוכנות וחלופת מעצר בלבד.

הצדדים מתבקשים להכין את תמצית טיעוניהם בכתב באופן שבו הטיעון בעל-פה יהיה קצר ותמציתי.

הסנגור ימציא לתיק בית המשפט יפויי כוח שיכלול גם את כתובתו, טלפון, פקס וכתובת דואר אלקטרוני, במידה וקיימת.

על הסנגור להעביר לפרקליטות, לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד הדיון שייקבע, את פרטי המפקחים המוצעים ותצהירים מטעמם, כאשר יש לפרט בתצהירים את תעודות הזהות, כתובת מדויקת וכיוצ"ב, באופן שיאפשר לפרקליטות לערוך בדיקה מוקדמת של פרטי החלופה המוצעת קודם למועד הדיון.

ככל שיש צורך בהוצאת פקודת מעצר ולא ניתן לעשות כן עקב תקלה במערכת "נט המשפט", תשמש ההחלטה כפקודה.

אני מורה על הארכת המועד להוצאת תעודת חיסיון עד להחלטה אחרת - שתתקבל לאחר הדיון הבא.

המזכירות תזמן את המשיב באמצעות שב"ס לדיון לעיל.

<#3#>

ניתנה והודעה היום ב' חשוון תשע"ו, 15/10/2015 במעמד הנוכחים.

יחיאל ליפשיץ , שופט

סוזי א.

הוקלד על ידי דגנית אדרי