הדפסה

מדינת ישראל נ' עבדאלקאדר(אסיר)

לפני כב' ה שופט רון סולקין
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשם
מגדי עבדאלקאדר (אסיר)

<#2#>
נוכחים:
תובעת – עו"ד מזור טפירו
סניגור – עו"ד גיא נגר
נאשם – בעצמו, הובא על ידי שב"ס

[בית המשפט מזהה הנאשם]

פרוטוקול

ב"כ הצדדים: מודיעים לבית המשפט כי הגענו להסדר לפיו הנאשם יודה, יורשע בכתב האישום המקורי. הצדדים יעתרו להשית עליו עונשים של חודש מאסר בפועל אשר ירוצה במצטבר לעונש המאסר אותו הוא מרצה כעת; מאסר מותנה; התחיבות; קנס בסך 1,000 ש"ח .

סניגור: הסברתי לנאשם את כתב האישום; את פרטי הסדר הטיעון; כי בית המשפט אינו מחויב בהסדרי טיעון. מרשי מודה בעובדות ובעבירה שבכתב האישום.
נאשם: הבנתי את כתב האישום; את פרטי הסדר הטיעון; כי בית המשפט אינו מחויב בהסדרי טיעון. אני מודה בעובדות ובעבירה שבכתב האישום.

<#3#>
הכרעת דין
על יסוד הודאת הנאשם, בעצמו ובאמצעות הסניגור, בעובדות ובעבירה שבכתב האישום, הנני להרשיעו בעבירה של איומים, בניגוד לסעיף 192 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.

<#4#>

ניתנה והודעה היום כ"ו אדר א' תשע"ו, 06/03/2016 במעמד הנוכחים.

רון סולקין , שופט

ראיות לעונש

תובעת: מגישה ר.פ.
סניגור: מסכים להגשת ר.פ. אין להגנה ראיות לעונש.

<#5#>
החלטה
ר.פ. מתקבל ומסומן ת/1.

<#6#>

ניתנה והודעה היום כ"ו אדר א' תשע"ו, 06/03/2016 במעמד הנוכחים.

רון סולקין , שופט

טיעונים לעונש

תובעת: מדובר בנאשם שמרצה מאסר, שפוט ביטחוני. הודה בהזדמנות ראשונה וחסך זמן שיפוטי. יש בענישה וברכיב הקנס כדי לאזן. מבקשים לאמץ ההסדר.

סניגור: מצטרף לדברי חברתי. הנאשם מורה בכלא מלמד עברית. מבקש שהקנס יחולק ל-5 תשלומים. הנאשם מרצה מאסר.

דברו האחרון של הנאשם

נאשם: אני מצטער ומבקש רחמים. אנו בני אדם, לפעמים קורה שמתעצבנים. לא התכוונתי. אני לא נשוי.

<#7#>
גזר דין
הנאשם שלפני נותן את הדין בגין עבירה של איומים, בניגוד לסעיף 192 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.

בהתאם לעובדות כתב האישום, בהן הורשע הנאשם במסגרת הסדר טיעון, איים על סוהר במתקל הכליאה בו שוהה.

לחובת הנאשם עבר פלילי מכביד, לרבות בעבירות כנגד בטחון המדינה, והוא מרצה כעת מאסר, בין היתר, בגין עבירה של חבלה חמורה בנסיבות מחמירות כשהעברין מזוין.

בין הצדדים נקשר הסדר, שהוא מקל, אך אינו חורג ממתחם הסבירות במידה המחיבת התערבות.

בית המשפט דן את הנאשם לענשים כדלקמן:

חודש מאסר בפועל אחד במצטבר לכל מאסר אותו מרצה הנאשם כעת;

6 חדשים מאסר על תנאי למשך שלוש שנים מיום שחרורו של הנאשם ממאסר, והתנאי – שהנאשם לא יעבור עבירה בניגוד לחוק העונשין, תשל"ז – 1977, פרק ט' סימנים ג', ד'; או פרק י';

קנס בסך 1,000 ₪ או 14 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב-5 שיעורים שווים ורצופים החל מיום 15/05/16 ובכל 15 לחודש שלאחר מכן;

הנאשם יחתום התחיבות על סך 5,000 ₪ להמנע מכל עבירה בניגוד לחוק העונשין, תשל"ז – 1977, פרק ט' סימנים ג', ד'; או פרק י', וזאת למשך שלוש שנים מיום שחרורו ממאסר. ההתחיבות תיחתם עוד היום. לא תיחתם ההתחיבות – יאסר הנאשם למשך 35 יום.

הודעה זכות הערעור.

<#8#>

ניתנה והודעה היום כ"ו אדר א' תשע"ו, 06/03/2016 במעמד הנוכחים.

רון סולקין , שופט