הדפסה

מדינת ישראל נ' נסראוי ואח'

בפני כב' השופט אברהים בולוס
המבקשת
מדינת ישראל

נגד

החשודים
1. יוסף נסראוי

2. חאתם נסראוי

נוכחים:
ב"כ המבקשת רס"מ מיכאל בן חמו
החשודים – הובאו
הסניגורים: עו"ד נאג'י עאמר, בשם חשוד מס' 1
עו"ד עפר אלמלם -הכהן, בשם חשוד מס' 2
שניהם מטעם הסנגוריה הציבורית
פרוטוקול
החוקר:
אני חוזר על הבקשה. מציג לעיון בית המשפט את תיק החקירה. מציג רשימת פעולות חקירה לביצוע. הוגש וסומן מש/1.
 
החוקר משיב לשאלות ב"כ חשוד מס' 1:
ש.ת. החשד מבוסס על עדות המתלונן
ש. אחרי שקיבלתם את תלונת המתלונן ישר עצרתם אותם?
ת. המתלונן הזמין ניידת למקום.
ש. האם בדקתם את עברו של המתלונן?
ת. יכול להיות שזה נבדק. זה לא בתיק.
ש. אתה לא יכול לאשר שלמתלונן יש עבר בעבירות אמל"ח.
ת. לא.
ש. עלתה טענה שהמתלונן החזיק את הרימון ביד?
ת. המתלונן, כן.
ש. טענה זו נבדקה עם המתלונן?
ת. הוא אומר שהרים אותו.
ש. החשוד ציין שהוא וחשוד 2 היו בדרכם לקרוב משפחה למסור לו כסף. תאשר לי שנתפס עליו כסף?
ת. לא. לא הייתה תפיסה של כסף.
ש. תאשר שחשוד אחד אמר שהיה סכסוך בינו לבין המתלונן?
ת. כן לא יודע על מה הסכסוך. המתלונן אומר שיש סכסוך עם אדם אחר. לא איתם.
ש. אבל קשרו לחשוד 1.
ת. כן, אך אין לו סכסוך אתם ישירות.
ש. יש עדים לאירוע מלבד המתלונן?
ת. זה נמצא בתיק החקירה.
ש. האם מופיע בדו"ח שהגשת שמות של אנשים שאתם רוצים לגבות עדות?
ת. מן הסתם נבדוק את הגירסה.
ש. האם נבדקו ט.א. על הרימון?
ת. זה חלק מהפעולות.
ש. תאשר לי שעברו של יוסף נקי?
ת. לגבי יוסף, יש הרשעה קודמת ב-2005 שיבוש הליכי משפט, ניסיון לקבלת דבר במרמה, לחשוד 2 אין הרשעות.
ש. בדקתם אם יש מצלמות באיזור?
ת. זה אחד הדברים שייבדקו.

החוקר משיב לשאלות ב"כ חשוד מס' 2:
ש. תאשר לי שלחשוד 2 אין עבר פלילי.
ת. מאשר.
ש. אתה טוען, או יותר נכון מר איסלאמי טועון שהוא ראה את החשודים זורקים את הרימון אליו לחצר?
ת. יש טענה כזאת.
ש. איפה הוא עמד כשזה קרה?
ת. טוען שישב במרפסת הבית. לא הייתי בזירה כדי לומר לך מרחקים.
ש. הוא לא אמר איפה הם עמדו, איפה הוא ישב.
ת. כן אך לא אוכל לומר לך מרחק.
ש. אתה מסכים שהיה חושך מוחלט בשעה זו?
ת. כן.
ש. מה המרחק בינו לבינם?
ת. לא אוכל לענות בעניין המרחק.
ש. הם נפגשו ברגע זריקת הרימון או לאחר מכן?
ת. עבר כמה שניות, לא שעות.
ש. אתה מקבל כחוקר גירסה של אנשים שמבצעים עבירה פלילית לא פשוטה של זריקת רימון ומחכים אחרי הזריקה שהבן אדם יבוא לדבר איתם?
ת. המתלונן ייחקר שוב.
ש. האם שאלתם את מר איסלאם אם אחרי הזריקה הם חיכו לו שירד למטה?
ת. הוא לא ידע מה נזרק בהתחלה. הוא ראה שנזרק.
ש. הוא ירד למטה, הם עמדו וחיכו?
ת. הם מן הסתם לא הבחינו בו ולא ידעו שהוא הבחין בהם.
ש. הם ביצעו עבירה ועמדו במקום?
ת. יש לכך הסבר בתיק החקירה.
ש. הוא פגש אותם בסמו לאירוע?
ת. כן.
ש.ת. הם לא הודו בפניו שהם זרקו את זה.
ש. זה נכון שהם אמרו לו, כשהוא אמר להם בואו תראו מה יש לי בחצר, שהם אמרו לו "אל תגע בזה"? מי התקשר למשטרה?
ת. המתלונן שהוא המודיע.
ש. החשוד 2 מסר אליבי?
ת. חשוד 2 מסר גירסה לאותו עניין של הכסף, שהוא בא להחזיר כסף.
ש. כרגע לא נמצאה סתירה באליבי שלו?
ת. נבדוק גם את זה.
ש. אני מבין שבפעולות החקירה שהגשת לביהמ"ש יש גם גבייה של עדים נוספים?
ת. כן.

 נציג המבקשת מסכם:
חוזר על הבקשה.
 
עו"ד נאג'י מסכם:
מבקש לא להיעתר לבקשה. ידה של המשטרה הייתה זריזה על ההדק. במקום שתבדוק תלונת המתלונן היא ישר עוצרת את החשודים. כפי שביהמ"ש התרשם, עולים מס' רב של תהיות מעדות המתלונן. אם באמת אין קשר בין המתלונן לרימון, כיצד הוא מעז להחזיקו ביד? דבר נוסף, אם יש קשר בין החשודים לרימון, אזיי היה מצופה שהם יברחו ולא ישארו במקום. חברי חושב שהיה חושך מוחלט, לכן, אני בספק כיצד יכול להיות בחושך מוחלט, שיראה המתלונן כי החשודים זרקו רימון ויידע להיכן זרקו. כל זה מסביר כי המתלונן מצא הזדמנות כדי להפליל את החשודים או לפחות חשוד 1, סתם. אם המשטרה לפני שהייתה עוצרת את החשודים בודקת את עברו של המתלונן אם יש לו עבר בעבירות אמל"ח הייתה מגיעה למסקנה שכל התלונה סתם. למתלונן הייתה גישה לרימונים, ראייה לכך שהחזיק את הרימון ביד. אדם סביר, לאחר שנזרק רימון לא מחזיקו בידו. לכן, אני חושב שאין מקום לתת לגיטימציה לפעולת המשטרה, פעולה לא מקצועית. בודקים את התלונה אם יש בה הגיון .חברי אמר שצריך שוב לחקור את המתלונן.
אין מקום להיעתר לבקשה. חירותם של החשוד 1 יקר יותר מאשר ביצוע פעולות האחרות, מבקש לדחות את הבקשה על הסף. מבקש להוסיף שחיזוק לטענת חשוד 1 כי הוא היה במטרה לגיטימית של למסור כסף, העובדה שנתפס עליו 1600 ₪ והוא הראשון שהתקשר למשטרה כפי שצין בפני.

עו"ד אלמלם מסכם:
מדובר בחשוד 2, כבן 22, שאין לו עבר פלילי בכלל. השכן שלו מהסיבות ששמורות עמו, בחר להעליל עליו ועל בן דודו. נכון שקיים חשד סביר מגירסת המתלונן, אך יחד עם זאת, על ביהמ"ש לשקול מה עוצמת החשד הסביר שעולה מהגירסה של המתלונן. כל מהלך עדותו או הודעתו של המתלונן איננו מתישב עם ההגיון הישר. מהרגע שבשעה כל כך מאוחרת בלילה הוא יושב במרפסת, מהעובדה שהוא טוען שראה דמויות זורקות רימון לחצר. אנשים שזורקים רימון לחצר, מוודאים הרבה פעמים שלא רואים אותם. העובדה שהוא ירד למטה, והוא אומר שהם חיכו לו למטה. אין זה הגיוני שאדם שזורק רימון מחכה למטה. גירסתם שהם חזרו והיו בדרלמסור כסף לאדם מסוים, כסף שבאמת נתפס עליהם, ונשמר בתחנת המשטרה ולא רשום כמוצג אולי בפקדון של המעצר, מתישיישבת הרבה יותר מגירסת המתלונן.
הוא קרא להם, הם אמרו לו לא להרים את הרימון, הוא הרים את הרימון וסיבך אותם בתלונה. אני סבור שאנשים שמעולם לא הסתבכו עם החוק, יש מקום שהמשטרה תבסס את החשד לפני שהיא עוצרת אותם, הנזק שייגרם להם הוא בלתי הפיך מבחינתם.
אי לכך, מאחר ונמצאת כאן כל משפחתם של החשודים אני סבור באמת ובתמים שניתן להסתפק בחלופה טובה שיכולה לאיין את המסוכנות.
מדובר במשפחות שכנות דלת לדלת בכפר. סכסוך זה יכול להתפוצץ, תרתי משמע, ולהחמיר. אנו רוצים להרגיע את הרוחות ולהסדיר את העניינם. כל המשפחה פה נכונה לעשות את זה. אנשים מהמשפחה יכולים להעיד פה שהם נרתמים בכל מובן המילה לרבות כל אמצעי והפקדה כספית.

<#2#>
החלטה
החשודים נעצרו ביום 10.6.13 וכעת מונחת בפני בקשה ראשונה שבגדרה המבקשת עתרה כי אורה על הארכת מעצרם של החשודים למשך 4 ימים מהיום .
 
כפי שנטען בבקשה, מיוחס לחשודים זריקת רימון על ביתו של המתלונן בכפר מג'ד אל כרום.

עיינתי בתיק החקירה וגם שמעתי את טענות הצדדים, ונחה דעתי כי בנסיבות, קיים חשד סביר הקושר את החשודים למיוחס להם בבקשה. חשד זה מבוסס על הודאתו המפורטת והברורה של המתלונן, שקשר את שני החשודים למיוחס להם .
 
המבקשת הציגה לעיוני מזכר, במ/1, ובו פרטה את פעולות החקירה שבכוונתה לבצע. השתכנעתי כי השלמת חקירה זו באופן יעיל ותוך הסרת כל חשש לשיבוש אפשרי, מחייב בשלב זה הותרת החשודים מאחורי סורג ובריח.
במסקנתי זו התחזקתי לנוכח חומרת המעשה המיוחס לשניה חשודים שמעיד לכאורה על קיומה של מסוכנות ממשית.

לאור האמור לעיל, אני נעתר לבקשה ומורה על הארכת מעצרם של החשודים עד ליום 12.6.13 שעה 12:00.

החלטה זו מהווה צווי מעצר.

<#3#>

ניתנה והודעה היום ב' תמוז תשע"ג, 10/06/2013 במעמד הנוכחים.

אברהים בולוס, שופט
אסנת א.