הדפסה

מדינת ישראל נ' נאסר

בפני כב' השופט רונן פלג

מבקשת
מדינת ישראל

נגד

משיב
סאהר נאסר

<#1#>
נוכחים:
ב"כ המבקשת ע"י מתמחה ארז אליהו
ב"כ המשיב עו"ד אורנית מרום
המשיב – הובא

פרוטוקול

ב"כ המשיב:
כתב אישום ועמו בקשה לעיון חוזר הוגשו היום. בשלב זה אין לי חלופת מעצר להציע. העבירות המיוחסות למשיב הן למעשה הפרת הוראה חוקית כי הוא לא עומד בתנאי מעצר הבית.
בהליך קודם בבית המשפט התבקש תסקיר מבחן ונקבע דיון ליום 29.1.14. המשיב לא התייצב בפני שירות מבחן ולכן אין תסקיר שירות מבחן. לעת עתה נסכים כי יוגש תסקיר מעצר כרגע כשהוא עצור. היה ותהיה בידינו חלופה קודם לכן נבקש להציג אותה בפני בית המשפט.
ביחס לבקשה לחילוט הערבויות, אבקש לדון בה בדיון הבא שכן אביו של הנאשם אינו נוכח כאן היום ואף איני מייצגת אותו.
אבקש לאפשר למשיב שיחות טלפון.

ב"כ המבקשת:
בהחלטה הקודמת נקבע הפקדת סך מזומן וחתימה על ערבות עצמית. היום אנו שומעים מהמשיב שמי שהפקיד הוא אביו אבל אין לנו ידיעה על כך. אנו מסכימים לדחות את הדיון בנושא לדיון הבא וככל שאביו של המשיב ירצה לטעון בעניין יהיה עליו להתייצב לאותו דיון.

#2#>
החלטה

בהחלטת בית המשפט מיום 26.12.13 שוחרר המשיב למעצר בית בתנאים וכן התבקש שירות המבחן להכין תסקיר מעצר בעניינו.

המשיב לא עמד בתנאי מעצר הבית ואף לא התייצב לפגישה אצל שירות המבחן.

בהסכמת הצדדים ובהעדר כל הצעה לחלופה, ייעצר המשיב עד להחלטה אחרת.

שירות המבחן יפעל לערוך תסקיר בעניינו של המשיב בהתאם להחלטה הקודמת.
תשומת לב שירות המבחן כי המשיב עצור בכלא הדרים.

הדיון הבא קבוע ליום 29.1.14 ואולם לאור העובדה שהמשיב טרם נפגש עם שירות המבחן, אין זה סביר כי התסקיר יהיה מוכן עד למועד זה ולכן אני מורה על ביטול הדיון.

נקבע מועד חלופי לדיון לאחר קבלת תסקיר מעצר. במועד זה תידון אף בקשת המדינה לחילוט הערבויות. הדיון נקבע ליום 12.2.14 בשעה 08:30 בבית משפט השלום בפתח תקווה בפני שופט תורן.

המשיב יובא לדיון הבא באמצעות שב"ס.

יש לאפשר למשיב 5 שיחות טלפון על חשבון אוצר המדינה.

המזכירות תשלח העתק החלטה זו ללא דיחוי לשירות המבחן.
<#3#>
ניתנה והודעה היום כ"א שבט תשע"ד, 22/01/2014 במעמד הנוכחים.

רונן פלג, שופט