הדפסה

מדינת ישראל נ' כהן

בפני כב' השופטת תרצה שחם קינן

המבקשת
מדינת ישראל

נגד

החשוד
חיים כהן

<#1#>
נוכחים:
נציגת המבקשת: עו"ד עדי אגוזי
ב"כ החשוד: עו"ד יוגב נרקיס
החשוד

פרוטוקול

נציגת המבקשת:
חוזרת על הבקשה. מציגה לבית המשפט את הודעת החשוד. מדובר בחשוד מרכזי בפרשה, לאור גרסתו יש פעולות רבות לבצע. יש חשש ממשי לשיבוש.

נציגת המבקשת משיבה לשאלות ב"כ החשוד:
ש. האם נכון כי החקירה מתנהלת באופן סמוי מזה מס' ימים?
ת. היתה חקירה סמויה.
ש. האם החקירה הסמויה התנהלה עוד טרם בקשתכם לצוי חיפוש מבית המשפט?
ת. איני יכולה לפרט. התנהלה חקירה סמויה לפני פתיחת החקירה. איני יכולה לומר כמה זמן מתנהלת החקירה הסמויה.
ש. האם החקירה הסמויה מתנהלת מאז ה-19 בחודש.
ת. לא אשיב.
ש. האם יש אינדיקציה שהחשוד שיבש במהלך החקירה הסמויה את החקירה?
ת. החשוד לא נחקר על שיבוש בעבר, המעצר נדרש לאור חשש לשיבוש עתידי. לא הוצגה לבית המשפט ראיה קונקרטית המצביעה על כוונת החשוד לשבש.
ש. האם נכון שהחשודים עתרו לאחר המכרז של 2012 בדרישה לקבל את הכסף שמגיע להם מאת משרד החינוך? האם זה נטען על ידי החשוד?

גב' דנה חסון – נציגת המבקשת :
אני חקרתי את החשוד. לגבי שאלת חברי, החשוד טען את הטענה. מפנה את בית המשפט לעמ' 14 להודעת החשוד.

גב' אגוזי ממשיכה להשיב לשאלות ב"כ החשוד:
ש. האם נכון שמשרד החינוך חייב לחשוד מאות אלפי שקלים?
ת. כך טען.
ש. האם את מבינה מתשובתו ומהעובדה שנשלחה תכתובת משפטית למשרד החינוך שמתנהל שיח בין החשוד לבין משרד החינוך?
ת. כך טען בחקירתו.
ש. האם הסיבה שצוינה קודם לגבי החוב, היא הסיבה בגללה החשוד השיב בחקירתו לאי התמודדותו בשנת 2003?
ת. ההודעה לפני בית המשפט.
ש. האם כל החשודים מסרו גרסה?
ת. כן.
ש. לרבות העובדה שלגבי כולם נעשו תפיסות במסגרת צוי החיפוש?
ת. כן.
ש. מה טיבו של החשד לשיבוש? לאחר שכל החשודים מסרו גרסה לפניכם?
ת. לפני בית המשפט יש מס' רב של פעולות שאנו נדרשים לבצע לגבי החשוד הזה כולל נחקרים נוספים וכולל פעולות רבות שמפורטות.
ש. את מאשרת שהנרטיב שאתם אוחזים בו שונה מהנרטיב שמציג החשוד?
ת. לא יכולה להשיב. איני כל כך מבינה את השאלה. גרסתו לא מתיישבת עם הראיות.

נציגת המבקשת מסכמת:
חוזרת על הבקשה.

ב"כ החשוד מסכם:
באו אנשים שעובדים באופן כלשהו מול משרד החינוך. נגשו או לא למכרזים. הפרשנות לסיבה בשלה לא ניגשו למכרז היא המחלוקת והיא עניין לשלב מאוחר יותר. כעת מצטיירת תמונה לפיה המדינה כלאה את החשוד לסיטואציה בלתי אפשרית. המדינה באה בשנת 2012 באמצעות משרד החינוך ומפעילה זכיין בשם "מרמנת" זכיין לוגיסטי שלא הציג בטוחות לחשוד ושום ערבויות כדי שמר כהן לאחר שיספק את הסחורה יוכל לקבל את כספו, לכן מר כהן מסרב להתקשר ולצאת למכרז זה מתוך בחירה שתבטיח את כיסוי הכלכלי. משרד החינוך מבין שמתעוררת בעיה, מקיים פגישה במסגרתה מסוכמים סכומים על פיהם תתנהל ההתקשרות בהסכם עם החשוד ואנשים נוספים, אולם למרבה הפלא לאחר שמסופקת הסחורה כבר במהלך אוגוסט התמורה עוד לא הגיעה בגינה, אנו עומדים כעת על סוף מאי 2013 כשלפי ההסכם לאחר 45 יום הם אמורים לשלם את התמורה. כלומר, המדינה מפרה הסכם עם החשוד. באה המדינה ואומרת שיש מכרז חדש ב-2013 שמתנהל באמצעות המשכ"ל. המדינה מתפלאת מדוע החשוד לא ניגש למכרז זה. הרי הם עדיין חייבים לו כסף מהמכרז של 2012. החשוד הכריז בחקירתו שהיה עליו לגשת לשוק האפור כדי ללוות כספים כדי לקיים את העסק. נוצר אבסורד.
בית המשפט רואה את האנשים בפניה. לא מדובר בעבריינים לא באירוע פשיעה, לא צריך למתוח את הגבולות, הסיפור עם החשודים ידוע במשך שנה. הסיבה למה הם לא ניגשים למכרזים ידועים לכולם, למדינת ישראל. העובדה שיש פניה של עו"ד למשרד החינוך בטענה משפטית שיש חוב כספי – ידועה.
לאן הם ישבשו? מה יש להם לשבש? איזה טעם יש להם לשבש? זה שהם בחרו שלא להתמודד על מכרז שהרצון שלו לכרות את הענף שהם יושבים עליו כי הרעיון שלו זה מכירת ספרים משומשים, החשוד אומר שזה לא כלכלי עבורו להתמודד וגם אם יתמודד הוא כורת את הענף שהוא יושב עליו.
ניתן יהיה להבטיח המשך החקירה גם ללא הליך דרסטי של הארכת מעצר. גם עניין הימים חסר פרופורציות. אפשר להבטיח זאת בכל דרך שבית המשפט יקבע. המשפחה כאן.

<#4#>
החלטה

לפניי בקשה להארכת מעצרו של החשוד עד ליום 30.5.13 בשעה 16:00 בחשד כי היה מעורב בביצוע עבירות על חוק ההגבלים העסקיים וכן בחשד לביצוע עבירה של קבלת דבר במרמה לפי חוק העונשין.
החשוד הינו אחד ממנהלי חברת " כ. בונוס הפצות בע"מ", העוסקת בהוצאה לאור ובהפצת ספרים.
נטען על ידי היחידה המבקשת, הרשות להגבלים העסקיים, כי קיימות ראיות, לפיהן החשוד היה מעורב בעריכת הסדר כובל לתיאום הנחות מוסכמות במסגרת מכירת ספרי לימוד ושיווקם.
לאחר חקירה סמויה נעצרו מס' חשודים שהובאו לפניי היום. ב"כ החשודים טענו כי אין חשש כי החשודים ישבשו את מהלך החקירה וכי על בית המשפט להורות על שחרורם. ב"כ החשודים הפנו לבש"פ 4822/97 מדינת ישראל נ' בן ארי ( לרנר), שם נקבע, בין היתר, כי " נקודת המוצא היא שאין לעצור חשודים אלא במקום ובמידה שאין מנוס מכך ובמגבלות שקבע לכך הדין. מעצרו של חשוד הוא היוצא מן הכלל, ולא שחרורו בערובה". עוד נקבע בעניין בן ארי כי בבואו של בית המשפט להאריך תקופת מעצרו של חשוד, עליו לתור ולמצוא גם הצדקה להארכת המעצר, כשהחובה היא להעדיף " חלופת מעצר" על פני מעצר בפועל.

הוגש לעיוני דו"ח סודי, בו פורטו בהרחבה הראיות, המקימות תשתית עובדתית מקיפה, העונה על דרישות ראייתיות, אף מעבר לשלב הנדרש, לצורך הארכת מעצר לצרכי חקירה. מהדו"ח עולה כי מתקיים חשד סביר, לשלב זה של החקירה, למעורבותו של החשוד בביצוע העבירות. כמו כן, הוגשו לעיוני הודעתו של החשוד מהיום וכן חומר חקירה נוסף.

בדו"ח פורטו פעולות חקירה שיש לבצע, לטענת המבקשת, בהיותו של החשוד במעצר.

לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי בדו"ח הסודי ובהודעתו של החשוד, הגעתי לכלל דעה כי יש לאפשר למבקשת לקדם את החקירה בהיותו של החשוד במעצר.

לטעמי, אם ישוחרר החשוד, קיים חשש ממשי לסיכול החקירה על ידו, כך שלא ניתן יהיה להשלים את החקירה. נקבע לא אחת כי " מקום שישנן ראיות הקושרות באופן סביר את החשוד למעשה העבירה המיוחס לו, וכן קיים חשש כי לא יהיה ניתן להשלים את הליכי החקירה באופן סביר וראוי בדרכי החקירה המקובלות והרגילות ( ראו בש"פ רוזנשטיין {3}) – הן משום החשש להימלטות והן משום החשש להשפעה על עדים או על מעורבים אחרים במעשה העבירה - והכל כמובן גם בהתחשב באופייה של העבירה, יש מקום להורות על מעצר החשוד כאמור בסע' 13 לחוק המעצרים". ראה לעניין זה בש"פ 11109/33 כליל שקארנה נגד מדינת ישראל.
האופן בו נטען כי מבוצעות, לכאורה, העבירות, בידי החשודים, מקים חשש לשיבוש הליכי החקירה. שוק מפיצי הספרים, העומדים בדרישות המכרז מטעם משרד החינוך הינו מצומצם, כך שהמפיצים השונים מוכרים היטב האחד לשני, ולא ניתן לשלול את החשש כי החשודים יפעלו באופן של תיאום עמדות.
הבקשה הינה מידתית.

לאור האמור, הריני מורה על הארכת מעצרו של החשוד עד ליום 29.5.13 בשעה 15:00.

היה ותבקש היחידה החוקרת להאריך מעצרו של החשוד, תוגש הבקשה עד לשעה 13:00.
היה ותסתיים החקירה לפני מועד זה, תהא היחידה החוקרת רשאית לשחרר את החשוד בכל עת בתנאים הבאים:

  1. החשוד יתייצב לחקירה בכל עת שיידרש.
  2. החשוד ישהה ב"מעצר בית" מוחלט ברחוב שמעון אבידן 25 ראשל"צ, עד ליום 2.6.13 בשעה 16:00 .
  3. ייאסר על החשוד ליצור קשר ישיר או עקיף בעניין הפרשה עם מי מהמעורבים בפרשה וכן עם חשודים ומעורבים לגביהם נחקר, וזאת לתקופה של 60 יום. ככל שיבקש החשוד לבוא בדברים עם נציגי משרד החינוך המעורבים בפרשה, יוכל לעשות כן באמצעות ב"כ.
  4. להבטחת תנאי השחרור תיחתם ערבות עצמית וצד ג' על סך של 5,000 ₪. ערבות צד ג' יכול ותחתם על ידי גב' כרמלה כהן, רעייתו.
  5. הפקדה במזומן או המצאת ערבות בנקאית בסך של 12,000 ₪.
  6. ניתן בזאת צו עיכוב יציאה מהארץ למשך 90 יום. יתאפשר לחשוד לצאת את הארץ בתיאום עם היחידה החוקרת.
  7. דרכונו של החשוד יופקד בידי היחידה החוקרת ויוחזק על ידה למשך 90 יום.

היה ולא יעמוד החשוד באחד מתנאי השחרור, ייעצר ויובא לפני שופט.
<#5#>

ניתנה והודעה היום י"ח סיון תשע"ג, 27/05/2013 במעמד הנוכחים.

תרצה שחם קינן, שופטת

ב"כ החשוד:
אני מבקש לאפשר לחשוד לצאת את ביתו במהלך שהייתו במעצר הבית כדי להתפלל.
<#6#>
החלטה
אינני נעתרת לבקשה.
<#7#>
ניתנה והודעה היום י"ח סיון תשע"ג, 27/05/2013 במעמד הנוכחים.

תרצה שחם קינן, שופטת