הדפסה

מדינת ישראל נ' יהודה

בפני כב' השופט מנחם מזרחי
המבקשת
מדינת ישראל

נגד

החשוד

  1. אריה יהודה
  2. משה מלול

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המבקשת רפ"ק ציון זהות, רפ"ק אפנאן אל חאג, וכן רפ"ק עודד ראם, רפ"ק ענת גלוטמן, רפ"ק אבישי גולן
ב"כ החשודים עו"ד יניב שגב
החשוד הובא באמצעות שב"ס

פרוטוקול

בית המשפט מודיע לצדדים כי אחד הפרקליטים אשר מלווה את הפרשה הינו חבר של בית המשפט, וכן שבית המשפט נחשף לדוחות הסודיים, עוד קודם לכן.

נציג המבקשת:
מגיש דו"ח סודי ותיק חקירה, מוגש מסומן במ/1 .
לגבי החשוד 2 – יש הרבה מאוד אירועים.
לגבי החשוד 1 – מפנה לאירוע 12.

משיב לשאלות ב"כ החשוד 1:
ש. תאשר לי שאריה עובד עיריה חיפה הרבה מאוד שנים
ת. זה מה שעולה.
ש. לא תוכל להראות ראיה למעורבות בסמים בשנות 2003-6
ת. מעיין.
ש. עשיתם בדיקה של חש בונות הבנק
ת. החשבונות הרלוונטיים נבדקו.
ש. תוכל להראות פעולה שלא תואמת ארחות חייו של עובד עירייה
ת. אין לי פעולה כפי שאתה מבקש. כספי סמים אפשר גם לקבל במזומן.
ש. אתה מייחס לו פעילויות עם כספים שהועברו אליו על פי הנחיית מלול.
ת. בין היתר.
ש. בדקתם את מקור הכספים הזה?
ת. לא יודע לענות כרגע על השאלה.
ש. אתם מניחים שמקור הכספים בסמים
ת. כן
ש. ואם אוכיח לך שהמקור הוא חוקי תשחרר אותו
ת. לא בשלב זה
ש. מציג לך מקור הכספים.
ת. כספי ירושה. זה כספי דירה של אימא שמתה.
ש. פה זה משה מלול. תראה לי איך אתה מפריך שזה כספי מזונות
ת. יכולה להיות ירושה ויכולה להיות במקביל.
ש. אתה יכול להראות משהו אחר
ת. אין לי את הנתונים האלה.

אבקש שתראה לשופט נתונים אחרים. ידעתם שהוא עבר ניתוח לב פתוח ואתם מחזיקים אותו בלי תרופות.

אני מפסיק את הדיון בעניינו של החשוד 1.

בעניינו של החשוד 2:
ש. הוא אסיר. שפוט 15 שנה. אתם יודעים על מה?
ת. אין לי את זה בפניי.
ש. בשנת 2003-6 משה מלול מבצע עבירות של סחר בסמים. תוכל לומר לי את התאריכים בשנת 2006 בה נפסקה הפעילות. חודש. מניח שהיא נעצרה במאי 2006.
ת. עניתי לשופט. אי שם ב 2006. מהחומר שבפניי יש אירועים ביוני ויולי שקשורים לסחר בסמים.

ב"כ החשוד:
מגיש לביהמ"ש מזכר סודי. המסמך מסומן נ/1. ביהמ"ש מבקש מהסניגור להעביר עותק למבקשת.

ב"כ החשוד:
אני מקבל את הצעת ביהמ"ש להעביר עותק מנ/1 למאשימה כדי לקבל תשובה מוסמכת ביחס לנ/1.

ש. משנת 99 עד 200 6. הוא נשפט בארצות הברית ל 15 שנה. זה סיכון כפול. כל מה שנאמר לכם נגמר.
ת. ישנו צורך לבדוק את זה את נ/1.

ב"כ החשוד:
בעניינו של אריה יהודה אני עדיין ממתין שיציגו לביהמ"ש ראיות גולמיות.

נציגת המבקשת:
אבקש הפסקה של 5 דקות.

<#5#>
החלטה בעניינו של החשוד 2

בקשה ראשונה להארכת מעצרו של החשוד.

בבקשה נטען כי חשוד 2 היה מעורב בעסקאות סמים, במסגרת ארגון פשיעה.

קיים חשד סביר לביצוע העבירות המיוחסות לחשוד 2.

אפנה בעניין זה לבמ/1 פסקאות 1, 6, 7, 11, 12, 15, 16.

קיימת עילת מעצר.

ואולם, במהלך הדיון הציג ב"כ החשוד 2 מסמך שסומן נ/1, והועבר לידי נציג המבקשת, הדורש בחינה מעמיקה, האם החשוד שבפניי לא מרצה כבר את עונשו בגין נ/1, כלומר, ביחס לאותם אירועים שמתבקשת עתה בקשת מעצרו.

בכדי לאפשר את הברור הנ"ל, אני מורה על הארכת מעצר החשוד עד ליום 21.5.15 שעה 12:00.

יש לאפשר לחשוד 2 לקבל ציוד קיום בסיסי.
<#6#>

ניתנה והודעה היום א' סיוון תשע"ה, 19/05/2015 במעמד הנוכחים.

מנחם מזרחי , שופט