הדפסה

מדינת ישראל נ' חסון אייל

כב' השופט גיל קרזבום, סגן נשיא
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשם
אייל חסון

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה – עו"ד גב' דקלה שגיא
ב"כ הנאשם – עו"ד אמל כמאל
הנאשם - בעצמו
פרוטוקול

הצדדים מודיעים לבית המשפט כי הגיעו להסדר טיעון.

בית המשפט מודיע לצדדים כי איננו קשור להסדר הטיעון, וכי קיימת אפשרות שלא יגזור על הנאשם את העונש המוסכם.

ב"כ המאשימה:
מודיעה על תיקון כתב האישום באופן שהאישום ישונה לנהיגה תחת השפעת משקאות משכרים לפי תקנה 26 (2) לתקנות התעבורה. סמל סעיף 6253.

<#3#>
החלטה

כתב האישום יתוקן בכתב יד ב"כ המאשימה ותחתום על יד התיקון.

<#4#>

ניתנה והודעה היום כ"ג אלול תשע"ה, 07/09/2015 במעמד הנוכחים.

גיל קרזבום , סגן נשיא

כתב האישום המתוקן הוקרא לנאשם באמצעות סנגורו והוא נשאל מה תשובתו לאישום המתוקן.

ב"כ הנאשם:
מרשי מודה בעובדות שבכתב האישום המתוקן.

הנאשם:
אני מבין את פרטי ההסדר ומודה בעובדות כתב האישום המתוקן בעבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים.

<#5#>
הכרעת דין

הנני מרשיע את הנאשם בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום המתוקן.

<#6#>

ניתנה והודעה היום כ"ג אלול תשע"ה, 07/09/2015 במעמד הנוכחים.

גיל קרזבום , סגן נשיא
ב"כ המאשימה:
במסגרת הסדר טיעון סוכם כי יוטלו על הנאשם העונשים הבאים:
נוהג משנת 2011 ללא הרשעות קודמות.
התחייבות, פסילה ע"ת וקנס לשק"ד.
ההסדר הושג לאור כשלים ראייתיים.
נבקש פסילה בפועל לתקופה של 8 חודשים בניכוי 30 ימי פסילה מנהלית.

ב"כ הנאשם:
מבקש לכבד את ההסדר. מבקש להתחיל את הפסילה ב-15.10.15. הנאשם הינו אדם נורמטיבי, בן 25. לאחר שירות צבאי. אין לו הרשעות קודמות. נוהג משנת 2011, וזו מעידה ראשונה והוא מביע חרטה. הנאשם אמור להתגייס למשטרה. עובד כעת כשכיר בתעשייה האווירית ומשתכר לחודש סך של 5,000 ₪. רווק וחי בבית הוריו. אנו מבקשים לקבל את ההסדר, הואיל שגם מדובר במעידה ראשונה וגם במקרה גבולי ורף נמוך כפי שצוין. נבקש שהקנס יהיה מינימאלי ושהפסילה תחל באמצע חודש אוקטובר. את הקנס אנו נבקש לשלם בתשלומים.

הנאשם:
אין לי מה להוסיף.

<#7#>
גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים, עבירה מיום 11.12.14.

מדובר בעבירה חמורה שיש בה כדי לסכן את ציבור המשתמשים בדרך ואת הנאשם עצמו. כמו כן יש בביצוע העבירה כדי ללמד על הלך נפש של פזיזות אצל הנאשם.

הצדדים הגיעו להסדר טיעון כמפורט לעיל.

הנאשם נוהג משנת 2011 ללא הרשעות קודמות.

לנוכח מהות העבירה על פי כתב האישום המתוקן, עברו התעבורתי של הנאשם וההסדר אליו הגיעו הצדדים, הנני גוזר על הנאשם כדלקמן:

- אני דן את הנאשם לתשלום קנס בסך  1000  ש"ח.

הקנס ישולם ב-   4    תשלומים שווים ורצופים החל מתאריך 5.11.2015 ובכל 5 בחודש שאחריו. אם תשלום אחד לא ייפרע במועדו, יעמוד כל הקנס לפ ירעון מידי.

הנאשם הונחה לגשת למזכירות לקבל שוברי תשלום.

- אני פוסל את הנאשם מלנהוג ו/או מלקבל ו/או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של    8      חודשים בפועל בניכוי 30 ימי פסילה מנהלית.

ריצוי הפסילה יחל ביום 15.10.15 שעה 13.00.

במידה שהנאשם יפקיד רישיונו במועד מוקדם יותר, תחושב הפסילה בהתאם.

בית המשפט מסביר לנאשם כי עליו להפקיד את רישיונו - גם אם פקע תוקפו - במזכירות בית המשפט, ואם אין בידיו רישיון נהיגה עליו להפקיד תצהיר ערוך כדין.

- אני פוסל את הנאשם מלנהוג ו/או מלקבל ו/או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים על תנאי למשך 3 שנים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור אותה/ן עבירה/ות שעליה/ן הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א - 1961 ויורשע בגינה.

- הנאשם יחתום על התחייבות כספית בסך 5000 ₪ למשך 3 שנים להימנע מביצוע עבירה של נהיגה בשכרות ו/או נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים ו/או נהיגה בפסילה. במידה שלא יחתום על ההתחייבות היום, ייאסר למשך 10 ימים.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה תוך 45 ימים מהיום.

<#8#>

ניתן והודע היום כ"ג אלול תשע"ה, 07/09/2015 במעמד הנוכחים.

גיל קרזבום , סגן נשיא

הוקלד על ידי מירב כהן ויניאק